De conjunctuurbarometer van Voka vertoont al sinds begin 2014 een opwaartse trend. Maar nu lijkt die stilaan te stagneren. Het aantal bedrijven dat verwacht de komende zes maanden meer te produceren is licht gezakt, van 51 procent naar 48 procent. De groep die een stabilisering ziet, is toegenomen van 41 procent naar 44 procent. Slechts 7 procent van de ondervraagde bedrijven verwacht een daling van zijn productie.

Volgens Voka tekent hetzelfde patroon zich af bij het aantal te verwachten orders en de export. Een ander cijfer dat aantoont dat het beste er stilaan vanaf is, is het aantal bedrijven dat uitbreidingsinvesteringen plant: hun aantal zakt van 50 naar 44 procent. Ook het vinden van geschikt personeel wordt alsmaar moeilijker.

'De economische activiteit bevindt zich nog steeds op een hoog niveau, maar een verdere stijging lijkt eerder onwaarschijnlijk. We verwachten dat we dat hoog niveau nog een tijd kunnen aanhouden want een echte verslechtering lijkt er niet meteen aan te komen', merkt Voka-topman Hans Maertens op. Hij verwacht dat de hoogconjunctuur nog tot eind volgend jaar standhoudt.

'Dat komt dankzij een algemene daling van de werkloosheid, wat tot een stijging van de koopkracht bij de gezinnen leidt. Dat houdt de consumptie en de investeringen hoog. Bovendien kennen alle belangrijkste economieën van de wereld tegelijk een sterk economisch momentum, wat vrij uniek is. De grootste risicofactoren zijn een handelsoorlog en/of een sterker dan verwachte stijging van de rente in de VS, wat heel wat kredietnemers in de wereld pijn gaat doen.'

De conjunctuurbarometer van Voka vertoont al sinds begin 2014 een opwaartse trend. Maar nu lijkt die stilaan te stagneren. Het aantal bedrijven dat verwacht de komende zes maanden meer te produceren is licht gezakt, van 51 procent naar 48 procent. De groep die een stabilisering ziet, is toegenomen van 41 procent naar 44 procent. Slechts 7 procent van de ondervraagde bedrijven verwacht een daling van zijn productie. Volgens Voka tekent hetzelfde patroon zich af bij het aantal te verwachten orders en de export. Een ander cijfer dat aantoont dat het beste er stilaan vanaf is, is het aantal bedrijven dat uitbreidingsinvesteringen plant: hun aantal zakt van 50 naar 44 procent. Ook het vinden van geschikt personeel wordt alsmaar moeilijker. 'De economische activiteit bevindt zich nog steeds op een hoog niveau, maar een verdere stijging lijkt eerder onwaarschijnlijk. We verwachten dat we dat hoog niveau nog een tijd kunnen aanhouden want een echte verslechtering lijkt er niet meteen aan te komen', merkt Voka-topman Hans Maertens op. Hij verwacht dat de hoogconjunctuur nog tot eind volgend jaar standhoudt. 'Dat komt dankzij een algemene daling van de werkloosheid, wat tot een stijging van de koopkracht bij de gezinnen leidt. Dat houdt de consumptie en de investeringen hoog. Bovendien kennen alle belangrijkste economieën van de wereld tegelijk een sterk economisch momentum, wat vrij uniek is. De grootste risicofactoren zijn een handelsoorlog en/of een sterker dan verwachte stijging van de rente in de VS, wat heel wat kredietnemers in de wereld pijn gaat doen.'