In de compromistekst over het statuut werd vastgelegd dat de nieuwe opzegtermijnen een interprofessioneel maximum zouden vormen. In het wetsontwerp zou nu worden opgenomen dat op bedrijfsniveau toch hogere opzegtermijnen mogelijk zijn. Voka waarschuwt dat herstructureringen hierdoor onmogelijk worden. "Het compromis van de regering was al niet goed voor bedrijven, maar dit maakt het totaal onaanvaardbaar. Dit is dodelijk voor de werkgelegenheid", aldus Voka. Eerder waarschuwde sectorfederatie Fedustria, de Belgische federatie van de textiel-, hout- en meubelindustrie, al dat herstructureringen onbetaalbaar worden. Fedustria noemde de beslissing van de regering een "anti-industrie maatregel". Ook Horeca Vlaanderen uitte al scherpe kritiek op het nieuwe statuut. (Belga)

In de compromistekst over het statuut werd vastgelegd dat de nieuwe opzegtermijnen een interprofessioneel maximum zouden vormen. In het wetsontwerp zou nu worden opgenomen dat op bedrijfsniveau toch hogere opzegtermijnen mogelijk zijn. Voka waarschuwt dat herstructureringen hierdoor onmogelijk worden. "Het compromis van de regering was al niet goed voor bedrijven, maar dit maakt het totaal onaanvaardbaar. Dit is dodelijk voor de werkgelegenheid", aldus Voka. Eerder waarschuwde sectorfederatie Fedustria, de Belgische federatie van de textiel-, hout- en meubelindustrie, al dat herstructureringen onbetaalbaar worden. Fedustria noemde de beslissing van de regering een "anti-industrie maatregel". Ook Horeca Vlaanderen uitte al scherpe kritiek op het nieuwe statuut. (Belga)