Het zijn de simulaties die op de tafel lagen van de werkgroep Comori. Rremier Elio Di Rupo (PS), de staatssecretarissen voor de Staatshervorming Servais Verherstraeten (CD&V) en Melchior Wathelet (cdH) en de acht partijvoorzitters die de zesde staatshervorming hebben uitgedokterd, baseerden de finale onderhandelingen op die simulaties. Het gaat volgens De Tijd om nieuwe simulaties die in samenwerking met de Nationale Bank van België zijn uitgevoerd. Die waren nodig omdat de economische uitgangspunten sinds de regeringsonderhandelingen grondig gewijzigd zijn. De uitkomst is helemaal anders. Ten tijde van de regeringsonderhandelingen in 2010-2011 was nog sprake van een verlies voor Vlaanderen. Volgens André Decoster, hoogleraar economie aan de KU Leuven, en de N-VA zou dat verlies voor Vlaanderen tegen 2028 oplopen tot meer dan 2 miljard euro. De federale staat en Brussel waren de grote winnaars. Nu blijkt dat de federale staat de enige grote verliezer is, terwijl de deelstaten allemaal winnen, met uitzondering van de Franse Gemeenschap. In de simulaties zitten alle correctiemechanismes verwerkt, die ook deel uitmaken van de nieuwe financieringswet. (Belga)

Het zijn de simulaties die op de tafel lagen van de werkgroep Comori. Rremier Elio Di Rupo (PS), de staatssecretarissen voor de Staatshervorming Servais Verherstraeten (CD&V) en Melchior Wathelet (cdH) en de acht partijvoorzitters die de zesde staatshervorming hebben uitgedokterd, baseerden de finale onderhandelingen op die simulaties. Het gaat volgens De Tijd om nieuwe simulaties die in samenwerking met de Nationale Bank van België zijn uitgevoerd. Die waren nodig omdat de economische uitgangspunten sinds de regeringsonderhandelingen grondig gewijzigd zijn. De uitkomst is helemaal anders. Ten tijde van de regeringsonderhandelingen in 2010-2011 was nog sprake van een verlies voor Vlaanderen. Volgens André Decoster, hoogleraar economie aan de KU Leuven, en de N-VA zou dat verlies voor Vlaanderen tegen 2028 oplopen tot meer dan 2 miljard euro. De federale staat en Brussel waren de grote winnaars. Nu blijkt dat de federale staat de enige grote verliezer is, terwijl de deelstaten allemaal winnen, met uitzondering van de Franse Gemeenschap. In de simulaties zitten alle correctiemechanismes verwerkt, die ook deel uitmaken van de nieuwe financieringswet. (Belga)