Vlaanderen scoort de jongste jaren bijvoorbeeld erg matig op cruciale indicatoren als economische groei, exportaandelen, arbeidsproductiviteit, ondernemerschap en innovatie. Tegelijkertijd hebben andere Europese topregio's een tandje bijgestoken. Daardoor is Vlaanderen in nauwelijks tien jaar tijd weggevallen uit de Europese top vijf inzake economische groei. En de altijd hoog geroemde arbeidsproductiviteit van de Vlamingen behoort ook niet meer tot de top van Europa. Wallonië scoort beter dan Vlaanderen op criteria als evolutie van het aantal starters en aantal snelgroeiende kmo's. Volgens de Vlaamse administratie evolueert 38 procent van de economische VIA-projecten positief; 33 procent is aan het stagneren en bijna evenveel projecten (29 procent) krijgen het label "negatief" mee. Vlaams minister-president Kris Peeters (CD&V) beseft dat het VIA-project aan een nieuwe start toe is. Dinsdag vindt een tweede Toekomstforum van VIA plaats. Het project "Vlaanderen in Actie" werd in 2006 opgestart en moet Vlaanderen tegen 2020 een plaats garanderen in de kopgroep van Europese topregio's. (Belga)

Vlaanderen scoort de jongste jaren bijvoorbeeld erg matig op cruciale indicatoren als economische groei, exportaandelen, arbeidsproductiviteit, ondernemerschap en innovatie. Tegelijkertijd hebben andere Europese topregio's een tandje bijgestoken. Daardoor is Vlaanderen in nauwelijks tien jaar tijd weggevallen uit de Europese top vijf inzake economische groei. En de altijd hoog geroemde arbeidsproductiviteit van de Vlamingen behoort ook niet meer tot de top van Europa. Wallonië scoort beter dan Vlaanderen op criteria als evolutie van het aantal starters en aantal snelgroeiende kmo's. Volgens de Vlaamse administratie evolueert 38 procent van de economische VIA-projecten positief; 33 procent is aan het stagneren en bijna evenveel projecten (29 procent) krijgen het label "negatief" mee. Vlaams minister-president Kris Peeters (CD&V) beseft dat het VIA-project aan een nieuwe start toe is. Dinsdag vindt een tweede Toekomstforum van VIA plaats. Het project "Vlaanderen in Actie" werd in 2006 opgestart en moet Vlaanderen tegen 2020 een plaats garanderen in de kopgroep van Europese topregio's. (Belga)