Dat de toekomstige sluiting van Ford Genk naast de economische gevolgen ook een belangrijke impact zal hebben op het maatschappelijk leven in Limburg, staat buiten kijf. De onzekere situatie over de toekomst brengt naast materiële en financiële problemen ook heel wat vragen, angsten en spanningen met zich mee. Vandaar dat de Vlaamse regering op initiatief van minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V), samen met de provincie Limburg middelen heeft vrijgemaakt om de eerste noden van de getroffen werknemers en hun gezinnen op te vangen. Het gaat zowel om de materiële als de immateriële gevolgen van de sluiting, zoals budget- en schuldhulpverlening of psychosociale begeleiding. "Het is heel belangrijk dat deze mensen geholpen worden bij het verwerken van deze zware klappen en dat zij opnieuw een perspectief zien", aldus Jo Vandeurzen. "We roepen tevens de politieke wereld, het maatschappelijk middenveld en alle organisaties en verenigingen op om gezamenlijk de handen uit de mouwen te steken voor het behoud van een sociale toekomst voor Limburg." Er werd alvast een telefoonnummer in gebruik genomen waarop mensen die getroffen zijn, zich kunnen melden (011-28 88 64). Daar zullen ze worden begeleid naar de juiste hulpverleners. (JDH)

Dat de toekomstige sluiting van Ford Genk naast de economische gevolgen ook een belangrijke impact zal hebben op het maatschappelijk leven in Limburg, staat buiten kijf. De onzekere situatie over de toekomst brengt naast materiële en financiële problemen ook heel wat vragen, angsten en spanningen met zich mee. Vandaar dat de Vlaamse regering op initiatief van minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V), samen met de provincie Limburg middelen heeft vrijgemaakt om de eerste noden van de getroffen werknemers en hun gezinnen op te vangen. Het gaat zowel om de materiële als de immateriële gevolgen van de sluiting, zoals budget- en schuldhulpverlening of psychosociale begeleiding. "Het is heel belangrijk dat deze mensen geholpen worden bij het verwerken van deze zware klappen en dat zij opnieuw een perspectief zien", aldus Jo Vandeurzen. "We roepen tevens de politieke wereld, het maatschappelijk middenveld en alle organisaties en verenigingen op om gezamenlijk de handen uit de mouwen te steken voor het behoud van een sociale toekomst voor Limburg." Er werd alvast een telefoonnummer in gebruik genomen waarop mensen die getroffen zijn, zich kunnen melden (011-28 88 64). Daar zullen ze worden begeleid naar de juiste hulpverleners. (JDH)