De vier havenbesturen van Antwerpen, Gent, Oostende en Zeebrugge engageren zich er met het samenwerkingsakkoord toe om samen met de Vlaamse Havenverenigingen en de Vlaamse overheid 30 actiepunten uit te voeren. Die actiepunten zijn verdeeld in zes domeinen. Op het vlak van economische en commerciële samenwerking zullen de havens van Antwerpen en Zeebrugge bijvoorbeeld samen hun marktaandeel in de containertrafiek tussen Azië en Noordwest-Europa vergroten. Er zal ook samengewerkt worden rond logistiek. Wat betreft samenwerking rond beleidsthema's worden binnen Flanders Port Area onderwerpen besproken en standpunten afgestemd. Daarnaast worden operationele tools samen ontwikkeld en zullen studenten en werknemers gezamenlijk worden benaderd. Tot slot moet het maatschappelijk draagvlak van de havens vergroot worden. Door op sommige terreinen samen in zee te gaan, moeten de havens hun rol als logistieke knooppunten van Vlaanderen en Europa maximaal uitspelen. "Iedereen engageert zich eensgezind om Vlaanderen tegen 2020 naar de Europese top te loodsen", zegt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits. "Doelgerichte samenwerking is niet alleen belangrijk voor onze vier economische poorten, maar ook voor de welvaart in Vlaanderen." In het najaar van 2013 onderneemt Crevits samen met de vier havenbesturen een buitenlandse missie. (Belga)

De vier havenbesturen van Antwerpen, Gent, Oostende en Zeebrugge engageren zich er met het samenwerkingsakkoord toe om samen met de Vlaamse Havenverenigingen en de Vlaamse overheid 30 actiepunten uit te voeren. Die actiepunten zijn verdeeld in zes domeinen. Op het vlak van economische en commerciële samenwerking zullen de havens van Antwerpen en Zeebrugge bijvoorbeeld samen hun marktaandeel in de containertrafiek tussen Azië en Noordwest-Europa vergroten. Er zal ook samengewerkt worden rond logistiek. Wat betreft samenwerking rond beleidsthema's worden binnen Flanders Port Area onderwerpen besproken en standpunten afgestemd. Daarnaast worden operationele tools samen ontwikkeld en zullen studenten en werknemers gezamenlijk worden benaderd. Tot slot moet het maatschappelijk draagvlak van de havens vergroot worden. Door op sommige terreinen samen in zee te gaan, moeten de havens hun rol als logistieke knooppunten van Vlaanderen en Europa maximaal uitspelen. "Iedereen engageert zich eensgezind om Vlaanderen tegen 2020 naar de Europese top te loodsen", zegt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits. "Doelgerichte samenwerking is niet alleen belangrijk voor onze vier economische poorten, maar ook voor de welvaart in Vlaanderen." In het najaar van 2013 onderneemt Crevits samen met de vier havenbesturen een buitenlandse missie. (Belga)