Eind 2012 vroeg de Vlaamse regering aan de de overheidsvakbonden een inspanning van 100 miljoen euro om de begroting 2013 in evenwicht af te sluiten, luidt het in een persbericht. Aan het onderwijs werd een inspanning gevraagd van 80 miljoen euro. Dat bedrag werd gehaald uit een vermindering van het vakantiegeld in het onderwijs van 92 procent van het maandloon naar 70 procent, een vermindering die van toepassing is in 2014 en 2015. "Eind 2014 moet er onderhandeld worden over het vakantiegeld vanaf het jaar 2016. De onderwijsvakbonden gaan ervan uit dat deze besparing op het vakantiegeld dus ongedaan zal worden gemaakt", luidt het in een persbericht. "Het gaat immers niet op dat de lonen van het onderwijspersoneel verminderd worden om zo de overheidsschuld af te bouwen." De bonden vragen voorts dat de middelen die oorspronkelijk voor competentieontwikkeling werden voorzien, ook toegekend zullen worden. Er is volgens hen immers sprake van een daling ervan. (Belga)

Eind 2012 vroeg de Vlaamse regering aan de de overheidsvakbonden een inspanning van 100 miljoen euro om de begroting 2013 in evenwicht af te sluiten, luidt het in een persbericht. Aan het onderwijs werd een inspanning gevraagd van 80 miljoen euro. Dat bedrag werd gehaald uit een vermindering van het vakantiegeld in het onderwijs van 92 procent van het maandloon naar 70 procent, een vermindering die van toepassing is in 2014 en 2015. "Eind 2014 moet er onderhandeld worden over het vakantiegeld vanaf het jaar 2016. De onderwijsvakbonden gaan ervan uit dat deze besparing op het vakantiegeld dus ongedaan zal worden gemaakt", luidt het in een persbericht. "Het gaat immers niet op dat de lonen van het onderwijspersoneel verminderd worden om zo de overheidsschuld af te bouwen." De bonden vragen voorts dat de middelen die oorspronkelijk voor competentieontwikkeling werden voorzien, ook toegekend zullen worden. Er is volgens hen immers sprake van een daling ervan. (Belga)