De screening kwam er nadat de regering zelf een bindende, maximale loonnorm had opgelegd van 0 pct in 2011 en 0,3 pct in 2012 bovenop de index. De regering kwam tussen nadat de sociale partners er niet in geslaagd waren tot een loonakkoord te komen. Een twintigtal akkoorden uit de profitsectoren en een vijftal uit de non-profit hebben de loonnorm blijkbaar niet gerespecteerd, zegt Guy Cox, de directeur-generaal collectieve arbeidsbetrekkingen bij de overheidsdienst. Het gaat bijvoorbeeld om de scheikunde, bewakingsdiensten en groothandel van farmaceutische producten. De betrokken sectoren krijgen nog enkele weken om op de vragen van de FOD te antwoorden. Doen ze dat niet, of onvoldoende, dan zal de minister de algemene verbindendverklaring niet voorstellen, luidt het. De screening moet vooral beschouwd worden als een signaal naar de sociale partners bij toekomstige onderhandelingen over sectorakkoorden. (Erich H?fele)

De screening kwam er nadat de regering zelf een bindende, maximale loonnorm had opgelegd van 0 pct in 2011 en 0,3 pct in 2012 bovenop de index. De regering kwam tussen nadat de sociale partners er niet in geslaagd waren tot een loonakkoord te komen. Een twintigtal akkoorden uit de profitsectoren en een vijftal uit de non-profit hebben de loonnorm blijkbaar niet gerespecteerd, zegt Guy Cox, de directeur-generaal collectieve arbeidsbetrekkingen bij de overheidsdienst. Het gaat bijvoorbeeld om de scheikunde, bewakingsdiensten en groothandel van farmaceutische producten. De betrokken sectoren krijgen nog enkele weken om op de vragen van de FOD te antwoorden. Doen ze dat niet, of onvoldoende, dan zal de minister de algemene verbindendverklaring niet voorstellen, luidt het. De screening moet vooral beschouwd worden als een signaal naar de sociale partners bij toekomstige onderhandelingen over sectorakkoorden. (Erich H?fele)