Het actieplan beoogde de opbrengsten te verhogen met 600.000 euro door onder meer bijkomende controles, het promoten van het sms-ticket en door de kosten te verminderen met 17,2 miljoen euro door besparingen in het energieverbruik, een aanwervingstop en dergelijke. Een gefaseerde beperking van het busaanbod - in september kwam Antwerpen als laatste aan de beurt - moet bovendien 42,2 miljoen euro opleveren. Op de vraag of er in de toekomst nog besparingen nodig zijn, sprak Kesteloot zich niet uit. "De Vlaamse regering is pas gestart met de bespreking van de begroting 2013. We hebben Vlaams minister Crevits een tijd terug mogelijke scenario's bezorgd om de inbreng van reizigers in de vervoerskost te verhogen. Een besparingsoperatie zoals dit jaar nog eens doorvoeren, is met de huidige regelgeving echter niet aan de orde", aldus Kesteloot. (COR 908)

Het actieplan beoogde de opbrengsten te verhogen met 600.000 euro door onder meer bijkomende controles, het promoten van het sms-ticket en door de kosten te verminderen met 17,2 miljoen euro door besparingen in het energieverbruik, een aanwervingstop en dergelijke. Een gefaseerde beperking van het busaanbod - in september kwam Antwerpen als laatste aan de beurt - moet bovendien 42,2 miljoen euro opleveren. Op de vraag of er in de toekomst nog besparingen nodig zijn, sprak Kesteloot zich niet uit. "De Vlaamse regering is pas gestart met de bespreking van de begroting 2013. We hebben Vlaams minister Crevits een tijd terug mogelijke scenario's bezorgd om de inbreng van reizigers in de vervoerskost te verhogen. Een besparingsoperatie zoals dit jaar nog eens doorvoeren, is met de huidige regelgeving echter niet aan de orde", aldus Kesteloot. (COR 908)