Daems en Schouppe benadrukten dat ze met het afschaffen van de papieren maaltijdcheque de kosten voor de ondernemingen naar beneden wilden krijgen. Toen ze zagen dat hun voorstel op weinig steun kon rekenen, grepen ze naar een alternatief waarover er meer consensus was gebleken bij de vorige commissievergadering, namelijk het veralgemeend gebruik van de elektronische maaltijdcheques, gekoppeld aan de invoering van een unieke bankterminal. Maar die poging strandde eveneens. Meerdere senatoren verwezen naar de evaluatie die de Nationale Arbeidsraad momenteel onderneemt van het koninklijk besluit over de elektronische maaltijdcheque. (Belga)

Daems en Schouppe benadrukten dat ze met het afschaffen van de papieren maaltijdcheque de kosten voor de ondernemingen naar beneden wilden krijgen. Toen ze zagen dat hun voorstel op weinig steun kon rekenen, grepen ze naar een alternatief waarover er meer consensus was gebleken bij de vorige commissievergadering, namelijk het veralgemeend gebruik van de elektronische maaltijdcheques, gekoppeld aan de invoering van een unieke bankterminal. Maar die poging strandde eveneens. Meerdere senatoren verwezen naar de evaluatie die de Nationale Arbeidsraad momenteel onderneemt van het koninklijk besluit over de elektronische maaltijdcheque. (Belga)