Zij onderzochten de 'generatieboekhouding': het bedrag dat elke generatie tijdens haar (resterende) leven betaalt aan belastingen en sociale bijdragen en voor welk bedrag aan overheidsuitgaven en sociale zorg daartegenover staat. Het rapport verscheen in Empirica en is een geactualiseerde versie van onderzoek uit 2011. Terwijl de staatsinkomsten bij ongewijzigd beleid tot maximaal 53,3 procent van het bruto binnenlands product (bbp) zullen toenemen - tegen 46,8 procent in 2010 - exploderen de (sociale) overheidsuitgaven (ook bij ongewijzigd beleid) tot liefst 64,8 procent van dat bbp. Zo hebben de onderzoekers berekend dat een nieuwgeboren Belgisch kind gedurende zijn hele leven gemiddeld 143.000 euro meer zal ontvangen aan overheidssteun en sociale zorg dan wat hij of zij aan belastingen en sociale bijdragen zal betalen. De situatie is niet voor alle baby's gelijk. Er zijn grote verschillen, tussen de regio's en zelfs de seksen. Het rapport toont aan dat de helft van de kostprijs van de vergrijzing kan worden opgevangen als 70 procent van alle 50- tot 65-jarigen aan het werk blijft. Vandaag doet amper 41 procent dat. Eigenlijk valt de totaalrekening voor de jongeren nog groter uit dan de 181.000 euro die ze moeten bijbetalen. Als ze - naar analogie met de zestigers, zeventigers en tachtigers - op hun beurt een bijkomend gat in de overheidsfinanciën zouden mogen slaan, zouden ze in totaal 324.000 euro op zak mogen houden. (Belga)

Zij onderzochten de 'generatieboekhouding': het bedrag dat elke generatie tijdens haar (resterende) leven betaalt aan belastingen en sociale bijdragen en voor welk bedrag aan overheidsuitgaven en sociale zorg daartegenover staat. Het rapport verscheen in Empirica en is een geactualiseerde versie van onderzoek uit 2011. Terwijl de staatsinkomsten bij ongewijzigd beleid tot maximaal 53,3 procent van het bruto binnenlands product (bbp) zullen toenemen - tegen 46,8 procent in 2010 - exploderen de (sociale) overheidsuitgaven (ook bij ongewijzigd beleid) tot liefst 64,8 procent van dat bbp. Zo hebben de onderzoekers berekend dat een nieuwgeboren Belgisch kind gedurende zijn hele leven gemiddeld 143.000 euro meer zal ontvangen aan overheidssteun en sociale zorg dan wat hij of zij aan belastingen en sociale bijdragen zal betalen. De situatie is niet voor alle baby's gelijk. Er zijn grote verschillen, tussen de regio's en zelfs de seksen. Het rapport toont aan dat de helft van de kostprijs van de vergrijzing kan worden opgevangen als 70 procent van alle 50- tot 65-jarigen aan het werk blijft. Vandaag doet amper 41 procent dat. Eigenlijk valt de totaalrekening voor de jongeren nog groter uit dan de 181.000 euro die ze moeten bijbetalen. Als ze - naar analogie met de zestigers, zeventigers en tachtigers - op hun beurt een bijkomend gat in de overheidsfinanciën zouden mogen slaan, zouden ze in totaal 324.000 euro op zak mogen houden. (Belga)