Concreet gaat men uit van een begrotingstekort van zo'n 514 miljard dollar in 2014. Dat vertegenwoordigt slechts 3 procent van het Amerikaanse bruto binnenlands product (bbp), het kleinste tekort sinds 2007. In 2013 bedroeg het begrotingstekort in de VS 680 miljard dollar. Ter vergelijking: in 2009 lag het begrotingsdeficit nog op 1.400 miljard dollar, 9,8 procent van het bbp, een record. Bij de vooruitzichten is rekening gehouden met een economische groei die aantrekt. De begrotingscommissie gaat uit van een groei van 3,1 procent tegen eind dit jaar. In 2015 en 2016 zou de economische groei nog versnellen tot 3,4 procent. Het deficit zou dan zakken tot 2,6 procent van het bbp. Ook de arbeidsmarkt zou positief evolueren, van een werkloosheidsgraad van 7 procent in 2013, tot 6,7 procent dit jaar en 6,3 procent in 2015. Minder goed nieuws is dat de begrotingssituatie nadien weer zou verslechteren, door de stijgende kosten van de vergrijzing, en de hogere rentevoeten op de schuld. (Belga)

Concreet gaat men uit van een begrotingstekort van zo'n 514 miljard dollar in 2014. Dat vertegenwoordigt slechts 3 procent van het Amerikaanse bruto binnenlands product (bbp), het kleinste tekort sinds 2007. In 2013 bedroeg het begrotingstekort in de VS 680 miljard dollar. Ter vergelijking: in 2009 lag het begrotingsdeficit nog op 1.400 miljard dollar, 9,8 procent van het bbp, een record. Bij de vooruitzichten is rekening gehouden met een economische groei die aantrekt. De begrotingscommissie gaat uit van een groei van 3,1 procent tegen eind dit jaar. In 2015 en 2016 zou de economische groei nog versnellen tot 3,4 procent. Het deficit zou dan zakken tot 2,6 procent van het bbp. Ook de arbeidsmarkt zou positief evolueren, van een werkloosheidsgraad van 7 procent in 2013, tot 6,7 procent dit jaar en 6,3 procent in 2015. Minder goed nieuws is dat de begrotingssituatie nadien weer zou verslechteren, door de stijgende kosten van de vergrijzing, en de hogere rentevoeten op de schuld. (Belga)