Op 16 januari 2012 voerde het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle een FLITS-inspectie uit bij Belgoprocess uit Dessel, dat nucleair afval verwerkt. Uit de onaangekondigde inspectie bleek dat het nucleair afval in het bedrijf dringend beter beveiligd moest worden. Onder meer de brandveiligheid en -preventie moesten flink verbeterd worden. Er was ook sprake van een radioactief besmette oven, die weliswaar niet meer gebruikt werd, maar nog op een gebrekkige manier op het ventilatiesysteem was aangesloten. Na een nieuwe inspectie einde mei, die bedoeld was om een stand van zaken op te maken tegenover de eerdere vaststellingen, blijkt dat "de housekeeping in de installaties in het algemeen sterk verbeterd is". Op het vlak van brandveiligheid meldt het FANC dat er "een aantal verbeteringen zijn aangebracht", maar dat enkele specifieke aandachtspunten "verder opgevolgd" zullen worden door de onafhankelijke controle-instantie Bel V. De nucleaire regulator stelt verder dat het een "significante vooruitgang" opmerkte met betrekking tot het "wegwerken en saneren van reeds lang opgeslagen afvalloten en kerntechnisch materiaal in de verschillende gebouwen", een activiteit waarvoor het FANC wel een blijvende inspanning vraagt. De opvolginspectie leidde niet tot het opleggen van bijkomende acties. (Belga)

Op 16 januari 2012 voerde het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle een FLITS-inspectie uit bij Belgoprocess uit Dessel, dat nucleair afval verwerkt. Uit de onaangekondigde inspectie bleek dat het nucleair afval in het bedrijf dringend beter beveiligd moest worden. Onder meer de brandveiligheid en -preventie moesten flink verbeterd worden. Er was ook sprake van een radioactief besmette oven, die weliswaar niet meer gebruikt werd, maar nog op een gebrekkige manier op het ventilatiesysteem was aangesloten. Na een nieuwe inspectie einde mei, die bedoeld was om een stand van zaken op te maken tegenover de eerdere vaststellingen, blijkt dat "de housekeeping in de installaties in het algemeen sterk verbeterd is". Op het vlak van brandveiligheid meldt het FANC dat er "een aantal verbeteringen zijn aangebracht", maar dat enkele specifieke aandachtspunten "verder opgevolgd" zullen worden door de onafhankelijke controle-instantie Bel V. De nucleaire regulator stelt verder dat het een "significante vooruitgang" opmerkte met betrekking tot het "wegwerken en saneren van reeds lang opgeslagen afvalloten en kerntechnisch materiaal in de verschillende gebouwen", een activiteit waarvoor het FANC wel een blijvende inspanning vraagt. De opvolginspectie leidde niet tot het opleggen van bijkomende acties. (Belga)