De cliëntendeposito's groeiden met 10,3 pct tot 2,9 miljard euro, waardoor de bank haar marktaandeel op de spaarmarkt verder kon verstevigen. Bij het verlenen van woonkredieten realiseerde VDK een jaarproductie van 197 miljoen euro, waardoor het totale volume aan uitstaande woonkredieten op de balans voor het eerst in de geschiedenis van de bank de kaap van 1 miljard euro overschreed. De totale kredietportefeuille dikte aan tot ruim 1,3 miljard euro (+15,7 pct). Het balanstotaal van de bank steeg met ruim 5 pct tot 3,2 miljard euro. De aanhoudend zeer lage langetermijnrente zette de rentemarge verder onder druk. De uiteindelijke nettowinst bedroeg 14,9 miljoen euro. Het (bruto)dividend blijft behouden op 140 euro. Na winstverdeling bedraagt het eigen vermogen in ruime zin 263,2 miljoen euro. De solvabiliteitsratio bleef nagenoeg stabiel op een stevige 17,3 pct. "VDK Spaarbank blijft zich profileren als een duurzame nichespeler, als warme gezinsbank met een uitgesproken persoonlijke dienstverlening voor haar 135.000 cliënten", zo stelt het persbericht. "De gestage geografische expansie vanuit de historische Gentse biotoop werd in 2013 voortgezet met nieuwe VDK-vestigingen in Denderbelle, Beernem en Antwerpen". Eind 2013 had VDK 278 medewerkers in dienst. (Belga)

De cliëntendeposito's groeiden met 10,3 pct tot 2,9 miljard euro, waardoor de bank haar marktaandeel op de spaarmarkt verder kon verstevigen. Bij het verlenen van woonkredieten realiseerde VDK een jaarproductie van 197 miljoen euro, waardoor het totale volume aan uitstaande woonkredieten op de balans voor het eerst in de geschiedenis van de bank de kaap van 1 miljard euro overschreed. De totale kredietportefeuille dikte aan tot ruim 1,3 miljard euro (+15,7 pct). Het balanstotaal van de bank steeg met ruim 5 pct tot 3,2 miljard euro. De aanhoudend zeer lage langetermijnrente zette de rentemarge verder onder druk. De uiteindelijke nettowinst bedroeg 14,9 miljoen euro. Het (bruto)dividend blijft behouden op 140 euro. Na winstverdeling bedraagt het eigen vermogen in ruime zin 263,2 miljoen euro. De solvabiliteitsratio bleef nagenoeg stabiel op een stevige 17,3 pct. "VDK Spaarbank blijft zich profileren als een duurzame nichespeler, als warme gezinsbank met een uitgesproken persoonlijke dienstverlening voor haar 135.000 cliënten", zo stelt het persbericht. "De gestage geografische expansie vanuit de historische Gentse biotoop werd in 2013 voortgezet met nieuwe VDK-vestigingen in Denderbelle, Beernem en Antwerpen". Eind 2013 had VDK 278 medewerkers in dienst. (Belga)