Tegen juli volgend jaar moet er een oplossing zijn rond het eenheidsstatuut voor arbeiders en bedienden, met name rond de opzeggingstermijnen en de eerste ziektedag (de zogenaamde carensdag, die bij arbeiders meestal niet vergoed wordt). Dat heeft het Grondwettelijk Hof eerder al beslist. Uit het betoog van Timmermans blijkt dat de werkgevers zich hard zullen opstellen. "Laat mij zeer duidelijk zijn: wil men de industrie in dit land ten dode opschrijven, dan moet men op die twee vlakken (opzeggingstermijnen en carensdag, red) van alle arbeiders maar bedienden maken. Daarvoor past het VBO resoluut. Read my lips: daarvoor past het VBO resoluut." Over de index was Timmermans dan weer gematigder. Enerzijds herhaalde hij het werkgeversstandpunt dat het systeem het concurrentievermogen ondermijnt, maar anderzijds gaf hij ook aan dat het weinig soelaas zou brengen om het systeem snel af te schaffen. "Dat zou op korte termijn het consumentenvertrouwen wellicht een ferme deuk geven." Hij lanceerde nogmaals zijn voorstel om bij het begin van de loononderhandelingen af te spreken met hoeveel de lonen zullen worden geïndexeerd. "Dat biedt zekerheid én voor de werkgever, én voor de werknemer", zegt hij. De vakbonden schoten het voorstel eerder deze maand al af. (KAV)

Tegen juli volgend jaar moet er een oplossing zijn rond het eenheidsstatuut voor arbeiders en bedienden, met name rond de opzeggingstermijnen en de eerste ziektedag (de zogenaamde carensdag, die bij arbeiders meestal niet vergoed wordt). Dat heeft het Grondwettelijk Hof eerder al beslist. Uit het betoog van Timmermans blijkt dat de werkgevers zich hard zullen opstellen. "Laat mij zeer duidelijk zijn: wil men de industrie in dit land ten dode opschrijven, dan moet men op die twee vlakken (opzeggingstermijnen en carensdag, red) van alle arbeiders maar bedienden maken. Daarvoor past het VBO resoluut. Read my lips: daarvoor past het VBO resoluut." Over de index was Timmermans dan weer gematigder. Enerzijds herhaalde hij het werkgeversstandpunt dat het systeem het concurrentievermogen ondermijnt, maar anderzijds gaf hij ook aan dat het weinig soelaas zou brengen om het systeem snel af te schaffen. "Dat zou op korte termijn het consumentenvertrouwen wellicht een ferme deuk geven." Hij lanceerde nogmaals zijn voorstel om bij het begin van de loononderhandelingen af te spreken met hoeveel de lonen zullen worden geïndexeerd. "Dat biedt zekerheid én voor de werkgever, én voor de werknemer", zegt hij. De vakbonden schoten het voorstel eerder deze maand al af. (KAV)