Timmermans zegt dat hij een "believer is van het principe dat je pas de rijkdom of de welvaart kan gaan verdelen wanneer de bedrijven die hebben gecreëerd." "Het probleem in België", aldus de VBO-topman, "is dat de voorbije decennia deze logica op zijn kop is gezet. Eerst worden afspraken gemaakt over loonsverhogingen en daarna moet de werkgever er dan maar door verhoging van de productiviteit voor zorgen dat zijn concurrentiepositie daar niet onder lijdt." Hij pleit voor een debat over de index. "We moeten meer zekerheid creëren voor personeelsbudgetten. Niet iets vastleggen, waarna in de praktijk blijkt dat het veel duurder uitvalt. Wat wij naar voren schuiven is: vertrek van een hypothese voor de inflatie voor de komende twee jaar en onderhandel wat daar boven op kan. Zo doen onder meer de Duitsers het." De index afschaffen wil de VBO-topman echter niet. "Ik pleit voor indexeren rekening houdend met de inflatie, maar losgekoppeld van de inflatie as such. Twee jaar later, bij de nieuwe onderhandelingen, houd je rekening met de nieuwe situatie die ondertussen is ontstaan." (VOC)

Timmermans zegt dat hij een "believer is van het principe dat je pas de rijkdom of de welvaart kan gaan verdelen wanneer de bedrijven die hebben gecreëerd." "Het probleem in België", aldus de VBO-topman, "is dat de voorbije decennia deze logica op zijn kop is gezet. Eerst worden afspraken gemaakt over loonsverhogingen en daarna moet de werkgever er dan maar door verhoging van de productiviteit voor zorgen dat zijn concurrentiepositie daar niet onder lijdt." Hij pleit voor een debat over de index. "We moeten meer zekerheid creëren voor personeelsbudgetten. Niet iets vastleggen, waarna in de praktijk blijkt dat het veel duurder uitvalt. Wat wij naar voren schuiven is: vertrek van een hypothese voor de inflatie voor de komende twee jaar en onderhandel wat daar boven op kan. Zo doen onder meer de Duitsers het." De index afschaffen wil de VBO-topman echter niet. "Ik pleit voor indexeren rekening houdend met de inflatie, maar losgekoppeld van de inflatie as such. Twee jaar later, bij de nieuwe onderhandelingen, houd je rekening met de nieuwe situatie die ondertussen is ontstaan." (VOC)