In een eerste reactie stelt het VBO vast dat de begrotingscontrole vasthoudt aan het vooropgestelde traject en de regering daarmee tegemoetkomt aan de engagementen tegenover de Europese Unie. Dat is belangrijk, omdat gezonde overheidsfinanciën een basisvoorwaarde zijn om het vertrouwen te herstellen. Het VBO vindt het ook het goed dat de regering vooral lijkt te besparen binnen de overheid en dat ze - in het licht van de afspraken in het regeerakkoord - voor eigen deur veegt, vooraleer opnieuw bij burgers en ondernemingen aan te kloppen. Maar het VBO heeft ernstige bedenkingen bij de minimumbelasting voor bedrijven. De werkgeversorganisatie wil de modaliteiten van deze beslissing eerst grondig bestuderen en haar bedenkingen vervolgens persoonlijk overmaken aan de minister van Financiën. Het VBO is immers bezorgd over het verkeerde signaal dat men met deze maatregel lijkt te geven aan onder meer buitenlandse investeerders. (Belga)

In een eerste reactie stelt het VBO vast dat de begrotingscontrole vasthoudt aan het vooropgestelde traject en de regering daarmee tegemoetkomt aan de engagementen tegenover de Europese Unie. Dat is belangrijk, omdat gezonde overheidsfinanciën een basisvoorwaarde zijn om het vertrouwen te herstellen. Het VBO vindt het ook het goed dat de regering vooral lijkt te besparen binnen de overheid en dat ze - in het licht van de afspraken in het regeerakkoord - voor eigen deur veegt, vooraleer opnieuw bij burgers en ondernemingen aan te kloppen. Maar het VBO heeft ernstige bedenkingen bij de minimumbelasting voor bedrijven. De werkgeversorganisatie wil de modaliteiten van deze beslissing eerst grondig bestuderen en haar bedenkingen vervolgens persoonlijk overmaken aan de minister van Financiën. Het VBO is immers bezorgd over het verkeerde signaal dat men met deze maatregel lijkt te geven aan onder meer buitenlandse investeerders. (Belga)