Het Twin Peaks II-pakket en de Verzekeringswet laten toe om de commercialisering van bepaalde producten op te schorten of te verbieden. Beurswaakhond FSMA werkt momenteel op vraag van de minister een reglement uit waardoor een aantal specifieke producten in ons land niet meer kunnen worden verkocht. Nog voor einde maart wil de minister dit reglement per KB bevestigen. Verboden worden de zogeheten "life settlements", financiële producten waarbij wordt gespeculeerd op iemands overlijden, en risicovolle investeringen, zoals "wijnfondsen", die worden verpakt als een verzekeringsproduct om op die manier al te strenge regels te ontlopen. Daarnaast werkt de FSMA tegen einde maart een systeem uit van "labels" voor financiële producten. Aan de hand van een label worden de verschillende financiële spaar- en beleggingsproducten opgedeeld in categorieën. In categorie 1 zitten de minst risicovolle producten (een spaarrekening of een staatsbon), in categorie 5 de meest risicovolle producten (bv. afgeleide producten). Dit label komt op de gestandaardiseerde informatiefiches die voor alle financiële producten worden opgelegd. Tegen het najaar van 2014 zal er bij elk financieel product dat aan de consument wordt aangeboden een gestandaardiseerde infofiche moeten zitten met alle essentiële kenmerken, zoals het risico en de kosten van het product. (Belga)

Het Twin Peaks II-pakket en de Verzekeringswet laten toe om de commercialisering van bepaalde producten op te schorten of te verbieden. Beurswaakhond FSMA werkt momenteel op vraag van de minister een reglement uit waardoor een aantal specifieke producten in ons land niet meer kunnen worden verkocht. Nog voor einde maart wil de minister dit reglement per KB bevestigen. Verboden worden de zogeheten "life settlements", financiële producten waarbij wordt gespeculeerd op iemands overlijden, en risicovolle investeringen, zoals "wijnfondsen", die worden verpakt als een verzekeringsproduct om op die manier al te strenge regels te ontlopen. Daarnaast werkt de FSMA tegen einde maart een systeem uit van "labels" voor financiële producten. Aan de hand van een label worden de verschillende financiële spaar- en beleggingsproducten opgedeeld in categorieën. In categorie 1 zitten de minst risicovolle producten (een spaarrekening of een staatsbon), in categorie 5 de meest risicovolle producten (bv. afgeleide producten). Dit label komt op de gestandaardiseerde informatiefiches die voor alle financiële producten worden opgelegd. Tegen het najaar van 2014 zal er bij elk financieel product dat aan de consument wordt aangeboden een gestandaardiseerde infofiche moeten zitten met alle essentiële kenmerken, zoals het risico en de kosten van het product. (Belga)