De vergaderingen die donderdagnamiddag moesten plaatsvinden tussen de gewestelijke vakbondssecretarissen, de hoofdafgevaardigden van de vier toeleveringsbedrijven en de directies van die vier ondernemingen, zijn volledig uit de hand gelopen. Het begon al met een voorafgaandelijke meeting tussen de gewestelijke secretarissen en de hoofdafgevaardigden. Tot die laatste groep behoort ook Patrick Trusgnach, die als spreekbuis optreedt voor het actiecomité dat nog steeds de doorgang naar de toeleveringsbedrijven verspert. De secretarissen waren het eens met de eis van de actievoerders om één sociaal overleg te organiseren voor de vier bedrijven samen. Maar de directies weigeren dat. Daarop heeft de intussen massaal opgetrommelde harde kern zich tegen de vakbondstop gekeerd. Luc Prenen (ACV), Rohnny Champagne (ABVV) en Luc Nijs (ACLVB) worden intussen al enkele uren gegijzeld in het vergaderlokaal. De politie is massaal aanwezig, maar grijpt voorlopig niet in. Het is duidelijk dat de drie afgevaardigden zich bedreigd voelen. Ook de burgemeester is intussen op de hoogte. (COR 471)

De vergaderingen die donderdagnamiddag moesten plaatsvinden tussen de gewestelijke vakbondssecretarissen, de hoofdafgevaardigden van de vier toeleveringsbedrijven en de directies van die vier ondernemingen, zijn volledig uit de hand gelopen. Het begon al met een voorafgaandelijke meeting tussen de gewestelijke secretarissen en de hoofdafgevaardigden. Tot die laatste groep behoort ook Patrick Trusgnach, die als spreekbuis optreedt voor het actiecomité dat nog steeds de doorgang naar de toeleveringsbedrijven verspert. De secretarissen waren het eens met de eis van de actievoerders om één sociaal overleg te organiseren voor de vier bedrijven samen. Maar de directies weigeren dat. Daarop heeft de intussen massaal opgetrommelde harde kern zich tegen de vakbondstop gekeerd. Luc Prenen (ACV), Rohnny Champagne (ABVV) en Luc Nijs (ACLVB) worden intussen al enkele uren gegijzeld in het vergaderlokaal. De politie is massaal aanwezig, maar grijpt voorlopig niet in. Het is duidelijk dat de drie afgevaardigden zich bedreigd voelen. Ook de burgemeester is intussen op de hoogte. (COR 471)