"Wij zijn van oordeel dat de directie de wet-Renault voor collectief ontslag niet heeft toegepast met betrekking tot de Europese ondernemingsraad en hebben de leden van deze raad reeds over ons standpunt geïnformeerd. Als de directie hiertoe niet bereid is op Europees niveau een informatie- en consultatieronde te organiseren dan overwegen wij juridische procedures", aldus vakbondssecretaris Georges Jacquemin (ACV). (COR 908)

"Wij zijn van oordeel dat de directie de wet-Renault voor collectief ontslag niet heeft toegepast met betrekking tot de Europese ondernemingsraad en hebben de leden van deze raad reeds over ons standpunt geïnformeerd. Als de directie hiertoe niet bereid is op Europees niveau een informatie- en consultatieronde te organiseren dan overwegen wij juridische procedures", aldus vakbondssecretaris Georges Jacquemin (ACV). (COR 908)