Woensdag schreef De standaard dat ACV en ABVV via een fiscale constructie een miljoen euro hebben opgestreken aan niet-betaalde roerende voorheffing. Voor de bouw van het Maison Syndicale Internationale zouden ze een lening hebben gegeven. Op de interest die ze krijgen zou geen roerende voorheffing worden betaald. ACV ontkent nu ook maar iets te hebben verdiend. Het ging volgens de vakbond om een gift. De vakbond herinnert eraan dat het Europees Vakverbond (EVV) in 1991 aan zijn leden om financiële ondersteuning voor zijn huisvesting vroeg. "In opvolging van deze vraag en in het kader van de internationale solidariteit stelde het ACV in 1991 aan het EVV 495.000 euro ter beschikking voor de huisvesting van het EVV. Aangezien aan het ACV noch rente noch kapitaal wordt terugbetaald gaat dit om een gift. Het ACV is geen aandeelhouder van de bvba Maison Syndicale Internationale. Het ACV is ook niet betrokken in het beheer van het gebouw", luidt de reactie. Volgens N-VA-kamerlid Theo Francken, die het verhaal mee uitbracht, is het ACV echter wel degelijk op de hoogte van de constructie, en participeert het hier ook in via een stichting die als tussenpersoon optreedt. (WDM)

Woensdag schreef De standaard dat ACV en ABVV via een fiscale constructie een miljoen euro hebben opgestreken aan niet-betaalde roerende voorheffing. Voor de bouw van het Maison Syndicale Internationale zouden ze een lening hebben gegeven. Op de interest die ze krijgen zou geen roerende voorheffing worden betaald. ACV ontkent nu ook maar iets te hebben verdiend. Het ging volgens de vakbond om een gift. De vakbond herinnert eraan dat het Europees Vakverbond (EVV) in 1991 aan zijn leden om financiële ondersteuning voor zijn huisvesting vroeg. "In opvolging van deze vraag en in het kader van de internationale solidariteit stelde het ACV in 1991 aan het EVV 495.000 euro ter beschikking voor de huisvesting van het EVV. Aangezien aan het ACV noch rente noch kapitaal wordt terugbetaald gaat dit om een gift. Het ACV is geen aandeelhouder van de bvba Maison Syndicale Internationale. Het ACV is ook niet betrokken in het beheer van het gebouw", luidt de reactie. Volgens N-VA-kamerlid Theo Francken, die het verhaal mee uitbracht, is het ACV echter wel degelijk op de hoogte van de constructie, en participeert het hier ook in via een stichting die als tussenpersoon optreedt. (WDM)