Op voorgaande ondernemingsraden, de laatste maandag en dinsdag nog, was geen sprake van een te verwachten begrotingstekort. Ook stellen de werknemersvertegenwoordigers zich ernstige vragen bij de hoogdringendheid waarmee de afvloeiingen afgehandeld worden. De acht afdankingen zijn vandaag uitgevoerd, zegt Bert Spitaels. "De vakbonden zijn vooral geschokt door de platte, economische logica waarmee ze zijn doorgevoerd, zonder overleg en gebaseerd op kortetermijnverwachtingen. De cijfers van 2012 zijn nog niet eens definitief. Die worden pas in mei verwacht", zegt LBC-secretaris Bert Spitaels. Door deze aanpak wordt het sociaal overleg per definitie buiten spel gezet. En dat is voor ons in een sociale organisatie onaanvaardbaar, aldus de twee vakbonden. De personeelsleden zullen de komende uren en dagen op de diverse tewerkstellingsplaatsen geïnformeerd worden over de gang van zaken. Een dergelijke "miskenning van het sociaal overleg" noemen LBC-NVK en BBTK "absoluut onaanvaardbaar". (JDH)

Op voorgaande ondernemingsraden, de laatste maandag en dinsdag nog, was geen sprake van een te verwachten begrotingstekort. Ook stellen de werknemersvertegenwoordigers zich ernstige vragen bij de hoogdringendheid waarmee de afvloeiingen afgehandeld worden. De acht afdankingen zijn vandaag uitgevoerd, zegt Bert Spitaels. "De vakbonden zijn vooral geschokt door de platte, economische logica waarmee ze zijn doorgevoerd, zonder overleg en gebaseerd op kortetermijnverwachtingen. De cijfers van 2012 zijn nog niet eens definitief. Die worden pas in mei verwacht", zegt LBC-secretaris Bert Spitaels. Door deze aanpak wordt het sociaal overleg per definitie buiten spel gezet. En dat is voor ons in een sociale organisatie onaanvaardbaar, aldus de twee vakbonden. De personeelsleden zullen de komende uren en dagen op de diverse tewerkstellingsplaatsen geïnformeerd worden over de gang van zaken. Een dergelijke "miskenning van het sociaal overleg" noemen LBC-NVK en BBTK "absoluut onaanvaardbaar". (JDH)