Vlak na de aankondiging van sluiting in oktober 2012 barricadeerden de vakbonden van Ford Genk meteen de poorten. De duizenden afgewerkte wagens die nog op de bedrijfsparking stonden, alsook de unieke persdelen en onderdelen voor andere Ford-fabrieken, mochten onder geen beding worden uitgeleverd. Deze 'oorlogsbuit' was een extra troef die werd uitgespeeld in de onderhandelingen over een sociaal plan. Dag en nacht werd in het kamp de wacht opgetrokken door militanten. Zij hielden alle bewegingen aan de poorten nauwlettend in de gaten. Gedurende al die maanden werden er in het kamp talrijke solidariteitsacties opgezet. Verenigingen en individuele sympathisanten brachten eten en drank. Vertegenwoordigers van andere bedrijven, zoals Audi Brussel of ArcelorMittal Luik, kwamen hun steun betuigen. Er waren ook optredens en andere vormen van animatie om de spirit levendig te houden. Nu de collectieve arbeidsovereenkomst met de arbeiders van Ford Genk is getekend, wordt het vuur gedoofd en ruimen de vakbonden hun tenten en wooncontainers op. Het naleven van de afspraken die in de getekende akkoorden staan, wordt nu op de werkvloer en in de vakbondslokalen gecontroleerd. (Belga)

Vlak na de aankondiging van sluiting in oktober 2012 barricadeerden de vakbonden van Ford Genk meteen de poorten. De duizenden afgewerkte wagens die nog op de bedrijfsparking stonden, alsook de unieke persdelen en onderdelen voor andere Ford-fabrieken, mochten onder geen beding worden uitgeleverd. Deze 'oorlogsbuit' was een extra troef die werd uitgespeeld in de onderhandelingen over een sociaal plan. Dag en nacht werd in het kamp de wacht opgetrokken door militanten. Zij hielden alle bewegingen aan de poorten nauwlettend in de gaten. Gedurende al die maanden werden er in het kamp talrijke solidariteitsacties opgezet. Verenigingen en individuele sympathisanten brachten eten en drank. Vertegenwoordigers van andere bedrijven, zoals Audi Brussel of ArcelorMittal Luik, kwamen hun steun betuigen. Er waren ook optredens en andere vormen van animatie om de spirit levendig te houden. Nu de collectieve arbeidsovereenkomst met de arbeiders van Ford Genk is getekend, wordt het vuur gedoofd en ruimen de vakbonden hun tenten en wooncontainers op. Het naleven van de afspraken die in de getekende akkoorden staan, wordt nu op de werkvloer en in de vakbondslokalen gecontroleerd. (Belga)