De aanhoudende onvrede in het geschil over het al dan niet moeten inzetten van havenarbeiders bij Katoen Natie-dochter Logisport heeft de vakbonden een brief doen schrijven naar CEO Fernand Huts. De vakbonden ergeren zich aan het uitblijven van overleg met Huts, die zich volgens hen in persartikels ook "clownesk" uitlaat. In het schrijven namens de havenvakbonden van BTB-secretaris Marc Loridan aan Fernand Huts dreigen ze er dan ook mee om de sociale vrede op te blazen. "Na ons gesprek op 4 oktober zou er "spoedig" een reactie komen van Huts, die wou terugkoppelen met de raad van bestuur van Logisport," zegt Erik Quisthoudt, secretaris voor ACLVB. "Sindsdien blijven we vragen voor een onderhoud, maar dat kwam er nog niet. Huts zegt dat hij nog op antwoorden wacht van de FOD WASO en minister De Coninck." "Als er op 2 december geen ernstig, inhoudelijk gesprek is geweest om een oplossing te vinden op basis van het verzoeningsbesluit, dan behouden we ons het recht om syndicale acties te ondernemen," aldus Quisthoudt, die geen concretere details kwijt wou. De bonden komen begin volgende week opnieuw samen. Aan Gazet van Antwerpen, dat het nieuws over de brief dinsdag uitbracht, liet Huts weten dat hij in het buitenland zat en dat hij de brief "wel eens op het gemak" ging lezen. (Belga)

De aanhoudende onvrede in het geschil over het al dan niet moeten inzetten van havenarbeiders bij Katoen Natie-dochter Logisport heeft de vakbonden een brief doen schrijven naar CEO Fernand Huts. De vakbonden ergeren zich aan het uitblijven van overleg met Huts, die zich volgens hen in persartikels ook "clownesk" uitlaat. In het schrijven namens de havenvakbonden van BTB-secretaris Marc Loridan aan Fernand Huts dreigen ze er dan ook mee om de sociale vrede op te blazen. "Na ons gesprek op 4 oktober zou er "spoedig" een reactie komen van Huts, die wou terugkoppelen met de raad van bestuur van Logisport," zegt Erik Quisthoudt, secretaris voor ACLVB. "Sindsdien blijven we vragen voor een onderhoud, maar dat kwam er nog niet. Huts zegt dat hij nog op antwoorden wacht van de FOD WASO en minister De Coninck." "Als er op 2 december geen ernstig, inhoudelijk gesprek is geweest om een oplossing te vinden op basis van het verzoeningsbesluit, dan behouden we ons het recht om syndicale acties te ondernemen," aldus Quisthoudt, die geen concretere details kwijt wou. De bonden komen begin volgende week opnieuw samen. Aan Gazet van Antwerpen, dat het nieuws over de brief dinsdag uitbracht, liet Huts weten dat hij in het buitenland zat en dat hij de brief "wel eens op het gemak" ging lezen. (Belga)