Een duizendtal manifestanten verzamelde rond 10 uur op het Spanjeplein in de hoofdstad. Volgens de vakbonden gaan de onderhandelingen over het opheffen van de verschillen in opzegtermijnen en carenzdag tussen arbeiders en bedienden amper vooruit, doordat de werkgevers halsstarrig op hun standpunt blijven staan. Een delegatie trok om 11 uur naar de zetel van het VBO, in de buurt. Ze gingen er "een slecht rapport" afgeven. De politie was massaal aanwezig, maar die kon niet verhinderen dat de vakbondsleden het gebouw met eieren bekogelden. (Belga)

Een duizendtal manifestanten verzamelde rond 10 uur op het Spanjeplein in de hoofdstad. Volgens de vakbonden gaan de onderhandelingen over het opheffen van de verschillen in opzegtermijnen en carenzdag tussen arbeiders en bedienden amper vooruit, doordat de werkgevers halsstarrig op hun standpunt blijven staan. Een delegatie trok om 11 uur naar de zetel van het VBO, in de buurt. Ze gingen er "een slecht rapport" afgeven. De politie was massaal aanwezig, maar die kon niet verhinderen dat de vakbondsleden het gebouw met eieren bekogelden. (Belga)