Crown had op 15 juni een eenzijdig verzoekschrift bij de rechtbank van eerste aanleg ingediend met de vraag om een aangekondigde solidariteitsactie van de vakbonden - een soort van pensenkermis - op 19 juni te verbieden. Het verzoek werd ongegrond verklaard, maar Crown ging in beroep en haalde op 18 juni zijn slag thuis. De vakbonden moesten de bedrijfsterreinen verlaten. De procedure van het eenzijdig verzoekschrift wordt gebruikt bij hoogdringendheid of uit absolute noodzaak en houdt in dat de tegenpartij, in dit geval de vakbonden, niet gehoord wordt. Ze gingen in verzet en kregen woensdag bij monde van hun advocaat de kans om hun kant van de zaak te bepleiten. Het hof gaf hen gelijk: het verzoek van Crown had niet tot doel de veiligheid van de bedrijfssite en het verder ondernemen te garanderen, maar wel om de collectieve actie van de werknemers te breken. Crown had volgens het hof ook geen enkele reden om de procedure van het eenzijdig verzoekschrift te gebruiken en de vakbonden hun kans op tegenspraak te ontnemen. (COR 327)

Crown had op 15 juni een eenzijdig verzoekschrift bij de rechtbank van eerste aanleg ingediend met de vraag om een aangekondigde solidariteitsactie van de vakbonden - een soort van pensenkermis - op 19 juni te verbieden. Het verzoek werd ongegrond verklaard, maar Crown ging in beroep en haalde op 18 juni zijn slag thuis. De vakbonden moesten de bedrijfsterreinen verlaten. De procedure van het eenzijdig verzoekschrift wordt gebruikt bij hoogdringendheid of uit absolute noodzaak en houdt in dat de tegenpartij, in dit geval de vakbonden, niet gehoord wordt. Ze gingen in verzet en kregen woensdag bij monde van hun advocaat de kans om hun kant van de zaak te bepleiten. Het hof gaf hen gelijk: het verzoek van Crown had niet tot doel de veiligheid van de bedrijfssite en het verder ondernemen te garanderen, maar wel om de collectieve actie van de werknemers te breken. Crown had volgens het hof ook geen enkele reden om de procedure van het eenzijdig verzoekschrift te gebruiken en de vakbonden hun kans op tegenspraak te ontnemen. (COR 327)