De consensus leek zowat te zijn dat er wel sprake was van overwaardering maar dat die alles bij elkaar beperkt bleef. Als we de jongste cijfers van het gerespecteerde weekblad The Economist mogen geloven, is die conclusie echter veel te optimistisch.

The Economist brengt geregeld een internationaal overzicht van de evolutie van de woningprijzen. Bij die gelegenheid maakt men ook een schatting van de mate van over- dan wel onderwaardering van de huizenprijzen. Twee criteria worden daarbij gebruikt, namelijk de evolutie van de woningprijzen ten aanzien van enerzijds de inkomsten uit verhuring, en anderzijds het gemiddelde beschikbare inkomen van de burgers. Van deze twee gegevens maakt the Economist dan een gemiddelde.

Uit de zonet gepubliceerde nieuwe cijfers van The Economist blijkt nu dat de Belgische woningprijzen 55% overgewaardeerd zijn. Na Singapore en Hong Kong gaat het wereldwijd om de hoogste mate van overwaardering. Wat Europa betreft, voert België de lijst van de overwaarderingen zonder discussie aan. Na ons komen Frankrijk (43%), Zweden (26%), Nederland (25%) en ook nog altijd Spanje (22%). Erg opvallend dus dat vandaag, nog steeds volgens The Economist, de woningprijzen in België veel meer overgewaardeerd zijn dan in bij onze noorderburen.

De lijst van landen met ondergewaardeerde woningprijzen zwelt gestaag aan. In de VS bijvoorbeeld zouden volgens The Economist de huizenprijzen nu gemiddeld 19% ondergewaardeerd zijn. Ook op de lijst van landen met ondergewaardeerde prijzen staan Oostenrijk (- 11%), Duitsland (- 20%), China (- 13%) en Japan (- 36%).

Zullen deze gegevens zeker vanuit de hoek van de bouw - en vastgoedsector weer aangevochten worden, de cijfers van The Economist zouden hoe dan ook moeten aanzetten tot grote voorzichtigheid rond de te verwachten evolutie inzake woningprijzen en activiteit in de bouwsector. Van deze vaststelling naar enige zorg omtrent de algemene gang van zaken in de economie is maar een kleine stap.

De consensus leek zowat te zijn dat er wel sprake was van overwaardering maar dat die alles bij elkaar beperkt bleef. Als we de jongste cijfers van het gerespecteerde weekblad The Economist mogen geloven, is die conclusie echter veel te optimistisch. The Economist brengt geregeld een internationaal overzicht van de evolutie van de woningprijzen. Bij die gelegenheid maakt men ook een schatting van de mate van over- dan wel onderwaardering van de huizenprijzen. Twee criteria worden daarbij gebruikt, namelijk de evolutie van de woningprijzen ten aanzien van enerzijds de inkomsten uit verhuring, en anderzijds het gemiddelde beschikbare inkomen van de burgers. Van deze twee gegevens maakt the Economist dan een gemiddelde. Uit de zonet gepubliceerde nieuwe cijfers van The Economist blijkt nu dat de Belgische woningprijzen 55% overgewaardeerd zijn. Na Singapore en Hong Kong gaat het wereldwijd om de hoogste mate van overwaardering. Wat Europa betreft, voert België de lijst van de overwaarderingen zonder discussie aan. Na ons komen Frankrijk (43%), Zweden (26%), Nederland (25%) en ook nog altijd Spanje (22%). Erg opvallend dus dat vandaag, nog steeds volgens The Economist, de woningprijzen in België veel meer overgewaardeerd zijn dan in bij onze noorderburen. De lijst van landen met ondergewaardeerde woningprijzen zwelt gestaag aan. In de VS bijvoorbeeld zouden volgens The Economist de huizenprijzen nu gemiddeld 19% ondergewaardeerd zijn. Ook op de lijst van landen met ondergewaardeerde prijzen staan Oostenrijk (- 11%), Duitsland (- 20%), China (- 13%) en Japan (- 36%). Zullen deze gegevens zeker vanuit de hoek van de bouw - en vastgoedsector weer aangevochten worden, de cijfers van The Economist zouden hoe dan ook moeten aanzetten tot grote voorzichtigheid rond de te verwachten evolutie inzake woningprijzen en activiteit in de bouwsector. Van deze vaststelling naar enige zorg omtrent de algemene gang van zaken in de economie is maar een kleine stap.