Deze collectieve sluiting is een verplichting omdat het om officiële rustdagen gaat waarop het in principe verboden is om bouwvakarbeiders tewerk te stellen. Rustdagen zijn de compensatie voor het feit dat bouwvakarbeiders 40 uur per week werken. Voor noodgevallen wordt een uitzondering gemaakt. Maar dan moeten deze bedrijven wel aan de arbeidsinspectie melden dat een of meer van hun arbeiders om een bepaalde reden op die dag(en) aan het werk zijn. De arbeiders moeten achteraf deze dag(en) recupereren. (Belga)

Deze collectieve sluiting is een verplichting omdat het om officiële rustdagen gaat waarop het in principe verboden is om bouwvakarbeiders tewerk te stellen. Rustdagen zijn de compensatie voor het feit dat bouwvakarbeiders 40 uur per week werken. Voor noodgevallen wordt een uitzondering gemaakt. Maar dan moeten deze bedrijven wel aan de arbeidsinspectie melden dat een of meer van hun arbeiders om een bepaalde reden op die dag(en) aan het werk zijn. De arbeiders moeten achteraf deze dag(en) recupereren. (Belga)