De Europese geldschieters, die Portugal in mei 2011 een lening toekenden van 78 miljard euro, laten Portugal dit jaar toe een begrotingstekort van 5 procent van het bruto binnenlands product te halen, in plaats van het eerder vooropgestelde 4,5 procent. In 2013 moet het land het begrotingstekort terugdringen tot 4,5 procent (tegenover eerder 3 procent), het jaar daarna tot 2,5 procent", aldus Gaspar. Volgens de minister betekent de herziening geenszins "een wijziging in de financiële hulp" aan het land. Vorige week nog keurde de Portugese premier, Pedro Passos Coelho, nieuwe besparingen aan voor volgend jaar. Daarin zit een verhoogde bijdrage aan de sociale zekerheid voor de loontrekkenden vervat, zowel voor de openbare als de privésector. In ruil voorziet de regering een verlaging van de patronale bijdragen om de werkgelegenheid te stimuleren. De werkloosheid in Portugal ligt momenteel boven de 15 procent van de actieve bevolking. Tegelijk gaf de Portugese regering toen aan niet te kunnen voldoen aan de vooropgestelde begrotingsdoelstellingen. Door een krimp van de Portugese economie met ongeveer 3 procent staan de fiscale inkomsten onder druk. (KAV)

De Europese geldschieters, die Portugal in mei 2011 een lening toekenden van 78 miljard euro, laten Portugal dit jaar toe een begrotingstekort van 5 procent van het bruto binnenlands product te halen, in plaats van het eerder vooropgestelde 4,5 procent. In 2013 moet het land het begrotingstekort terugdringen tot 4,5 procent (tegenover eerder 3 procent), het jaar daarna tot 2,5 procent", aldus Gaspar. Volgens de minister betekent de herziening geenszins "een wijziging in de financiële hulp" aan het land. Vorige week nog keurde de Portugese premier, Pedro Passos Coelho, nieuwe besparingen aan voor volgend jaar. Daarin zit een verhoogde bijdrage aan de sociale zekerheid voor de loontrekkenden vervat, zowel voor de openbare als de privésector. In ruil voorziet de regering een verlaging van de patronale bijdragen om de werkgelegenheid te stimuleren. De werkloosheid in Portugal ligt momenteel boven de 15 procent van de actieve bevolking. Tegelijk gaf de Portugese regering toen aan niet te kunnen voldoen aan de vooropgestelde begrotingsdoelstellingen. Door een krimp van de Portugese economie met ongeveer 3 procent staan de fiscale inkomsten onder druk. (KAV)