De Luxemburgse fondsen zijn volgens Triodos beveks waarvan de commercialisering in Europa makkelijker verloopt vanuit het gespecialiseerde Luxemburg. De keuze voor het Groothertogdom is niet ingegeven door fiscale overwegingen. "De fiscale behandeling is hetzelfde als wanneer de fondsen in België of Nederland waren gevestigd", klinkt het in een persbericht. Nog volgens het persbericht investeren vier door Triodos beheerde fondsen rechtstreeks in banken en in microfinancieringsinstellingen in ontwikkelingslanden. In een zestal situaties investeren deze vier fondsen in andere fondsen die zelf ook actief zijn in ontwikkelingslanden. De bank beklemtoont dat ze niet de manager is van deze andere fondsen, die soms gevestigd zijn in offshore regio's. "De redenen kunnen verschillende zijn, bijvoorbeeld een gebrekkige juridische infrastructuur van het betreffende land om investeringen vanuit meerdere landen mogelijk te maken, maar ook het voorkomen van dubbele belastingen. Ook politieke instabiliteit kan een rol spelen", aldus het persbericht. "Ons uitgangspunt is daarbij steeds dat de ondernemingen waarin wordt geïnvesteerd lokaal belasting betalen." Triodos beklemtoont tenslotte dat haar activiteiten steeds hetzelfde doel nastreven: "het verzekeren van een verantwoordelijk en transparant gebruik van het geld dat wordt toevertrouwd door de klanten (...), en dit ten dienste van duurzame ontwikkeling". (Belga)

De Luxemburgse fondsen zijn volgens Triodos beveks waarvan de commercialisering in Europa makkelijker verloopt vanuit het gespecialiseerde Luxemburg. De keuze voor het Groothertogdom is niet ingegeven door fiscale overwegingen. "De fiscale behandeling is hetzelfde als wanneer de fondsen in België of Nederland waren gevestigd", klinkt het in een persbericht. Nog volgens het persbericht investeren vier door Triodos beheerde fondsen rechtstreeks in banken en in microfinancieringsinstellingen in ontwikkelingslanden. In een zestal situaties investeren deze vier fondsen in andere fondsen die zelf ook actief zijn in ontwikkelingslanden. De bank beklemtoont dat ze niet de manager is van deze andere fondsen, die soms gevestigd zijn in offshore regio's. "De redenen kunnen verschillende zijn, bijvoorbeeld een gebrekkige juridische infrastructuur van het betreffende land om investeringen vanuit meerdere landen mogelijk te maken, maar ook het voorkomen van dubbele belastingen. Ook politieke instabiliteit kan een rol spelen", aldus het persbericht. "Ons uitgangspunt is daarbij steeds dat de ondernemingen waarin wordt geïnvesteerd lokaal belasting betalen." Triodos beklemtoont tenslotte dat haar activiteiten steeds hetzelfde doel nastreven: "het verzekeren van een verantwoordelijk en transparant gebruik van het geld dat wordt toevertrouwd door de klanten (...), en dit ten dienste van duurzame ontwikkeling". (Belga)