De financiële markten zijn ten einde raad. Enerzijds bestaat er de hoop op een economische heropleving, anderzijds heerst er ook ongerustheid omtrent bijvoorbeeld Griekenland en China. Dat de volatiliteit hoge toppen scheert, bewijst ook de VIX-index, die de volatiliteit weergeeft van de S&P500-index. Die overschreed op 24 augustus 2015 (door vele observatoren bestempeld als een 'zwarte maandag') de kaap van 40 punten. Een niveau dat sinds eind 2012 niet meer behaald werd.

Geen beperkingen

In zulke omstandigheden is het voor een investeerder moeilijk om het hoofd koel te houden en de juiste keuzes te maken. En dus doen we er goed aan om te luisteren naar de adviezen van experten zoals Georgina Taylor, Product Director van het Multi-Asset-team van Invesco Ltd. Het typische aan de strategie van dit team is dat ze geen enkele beperking hanteren inzake klassen van activa, sectoren, deviezen, referentie-indexen, enz. Dat maakt hen ook tot de ideale gesprekspartner om enkele vooroordelen te ontkrachten. "De huidige twijfels zijn vooral het gevolg van een relatief zwakke economische heropleving, wat ongewoon is in dit stadium van de economische cyclus", zegt Georgina Taylor. "Bovendien stijgt de inflatie, wat voor de bedrijven een verhoging van de salarismassa impliceert. Ook de monetaire politiek in de Verenigde Staten kan verstrengen." De context is dus moeilijk. "Toch blijven er opportuniteiten, het komt erop aan waarde te vinden, en die vindt men zowel in aandelen als in obligaties. Maar in onze strategie kiezen we eerst markthypothesen, en pas nadien selecteren we dan de activa die ons toelaten om daar het beste van te profiteren."

"Vandaag is de grote uitdaging niet alleen het zoeken naar rendement, maar ook en vooral voldoende diversifiëren", Georgina Taylor, Product Director van het Multi-Asset-team van Invesco Ltd.

Georgina Taylor, Product Director van het Multi-Asset-team van Invesco Ltd.., BINH TRAN
Georgina Taylor, Product Director van het Multi-Asset-team van Invesco Ltd.. © BINH TRAN

Goede overtuigingen maken het verschil

Wat als een paal boven water staat: investeren is vandaag moeilijker dan vroeger. "Vroeger evolueerden de aandelen en de obligaties niet echt in dezelfde richting, wat toeliet om makkelijk een portefeuille te diversifiëren en het risico in te perken. Maar vandaag zijn obligaties riskanter. De grote uitdaging is dus niet alleen om rendement te zoeken, maar ook en vooral om voldoende te diversifiëren."

"Het komt eropaan selectief te zijn", besluit Georgina Taylor. "Wees voorzichtig met obligaties en zoek waarde in aandelen. Liever in Europa en Azië, vooral dan in Japan, dan in de Verenigde Staten en Groot-Brittannië. Maar het belangrijkste: zet in op goede overtuigingen. Als de volatiliteit toeneemt, waarom er dan niet van profiteren?"

De informatie en uitspraken van Georgina Taylor dateren van augustus 2015 en kunnen zonder aankondiging gewijzigd worden.

De financiële markten zijn ten einde raad. Enerzijds bestaat er de hoop op een economische heropleving, anderzijds heerst er ook ongerustheid omtrent bijvoorbeeld Griekenland en China. Dat de volatiliteit hoge toppen scheert, bewijst ook de VIX-index, die de volatiliteit weergeeft van de S&P500-index. Die overschreed op 24 augustus 2015 (door vele observatoren bestempeld als een 'zwarte maandag') de kaap van 40 punten. Een niveau dat sinds eind 2012 niet meer behaald werd.Geen beperkingenIn zulke omstandigheden is het voor een investeerder moeilijk om het hoofd koel te houden en de juiste keuzes te maken. En dus doen we er goed aan om te luisteren naar de adviezen van experten zoals Georgina Taylor, Product Director van het Multi-Asset-team van Invesco Ltd. Het typische aan de strategie van dit team is dat ze geen enkele beperking hanteren inzake klassen van activa, sectoren, deviezen, referentie-indexen, enz. Dat maakt hen ook tot de ideale gesprekspartner om enkele vooroordelen te ontkrachten. "De huidige twijfels zijn vooral het gevolg van een relatief zwakke economische heropleving, wat ongewoon is in dit stadium van de economische cyclus", zegt Georgina Taylor. "Bovendien stijgt de inflatie, wat voor de bedrijven een verhoging van de salarismassa impliceert. Ook de monetaire politiek in de Verenigde Staten kan verstrengen." De context is dus moeilijk. "Toch blijven er opportuniteiten, het komt erop aan waarde te vinden, en die vindt men zowel in aandelen als in obligaties. Maar in onze strategie kiezen we eerst markthypothesen, en pas nadien selecteren we dan de activa die ons toelaten om daar het beste van te profiteren." Goede overtuigingen maken het verschilWat als een paal boven water staat: investeren is vandaag moeilijker dan vroeger. "Vroeger evolueerden de aandelen en de obligaties niet echt in dezelfde richting, wat toeliet om makkelijk een portefeuille te diversifiëren en het risico in te perken. Maar vandaag zijn obligaties riskanter. De grote uitdaging is dus niet alleen om rendement te zoeken, maar ook en vooral om voldoende te diversifiëren.""Het komt eropaan selectief te zijn", besluit Georgina Taylor. "Wees voorzichtig met obligaties en zoek waarde in aandelen. Liever in Europa en Azië, vooral dan in Japan, dan in de Verenigde Staten en Groot-Brittannië. Maar het belangrijkste: zet in op goede overtuigingen. Als de volatiliteit toeneemt, waarom er dan niet van profiteren?"De informatie en uitspraken van Georgina Taylor dateren van augustus 2015 en kunnen zonder aankondiging gewijzigd worden.