Inclusie Invest is eind 2011 ontstaan. Toen Vlaams minister van Welzijn, Jo Vandeurzen (CD&V), zijn plannen ontvouwde rond de financiering van de sector van personen met een handicap, ging er bij heel wat ouders van kinderen met een beperking een belletje rinkelen. Er moest iets gebeuren, met name op het vlak van huisvesting. Aan aangepaste woningen voor mensen met een visuele, auditieve, verstandelijke of fysieke beperking was al jaren een nijpend gebrek, en de perspectieven werden niet beter. De bezorgde ouders zochten met enkele directeuren van instellingen een oplossing en kwamen met Inclusie Invest op de proppen. Doel van Inclusie Invest: aangepaste en betaalbare woningen bouwen voor personen met een handicap.

Bekijk hier het interview met Wim Bijnens van Inclusie Invest.

Waarom de keuze voor een coöperatieve vennootschap?

Wim Bijnens, mede-oprichter en afgevaardigd bestuurder Inclusie Invest: "De vzw is historisch zowat de standaardorganisatievorm voor zorginstellingen. Ziekenhuizen, scholen... het zijn allemaal vzw's. Wij kozen voor het beste middel om geld aan te trekken. Ons doel was immers om aangepaste woningen te bouwen voor mensen met een beperking, en dat soort projecten laat zich moeilijk financieren met tombola's, pannenkoekenverkoop en mosselavonden. Met een coöperatieve vennootschap kun je privépersonen vragen om in te treden en effectief mee te investeren in het bedrijf."

Ook de Vlaamse overheid investeert in Inclusie Invest, via de Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV). "Minister Vandeurzen was op zoek naar privépartners die mee konden investeren in sociale infrastructuurwerken. Reden waarom PMV 4 miljoen euro ter beschikking heeft om onze initiatieven een duw in de rug te geven. Dat geld ligt niet zomaar op tafel. Elk project wordt op zijn merites beoordeeld, waarna PMV 40% mee investeert."

Het financieel rendement is niet buitensporig, maar het maatschappelijke rendement is enorm.

Wat heeft Inclusie Invest al gerealiseerd?

Wim Bijnens: "Eind 2012 zijn de eerste 12 studio's in gebruik genomen, in Schilde. Omdat Inclusie Invest enkel in vastgoed investeert, hebben wij altijd een partner die de zorg op zich neemt. Het initiatief kwam van ouders wier kinderen jarenlang samen school hadden gelopen. Nu ze meerderjarig werden, konden ze niet meer terecht in hun instelling. In de praktijk: ze zouden terug naar hun ouderlijke huis gaan. De ouders wilden dat hun kinderen samen konden blijven en spraken ons aan voor de aankoop van een gebouw. Ze klopten ook aan bij een zorginstelling. Het prachtige resultaat is Het Vriendenhuis van vzw Think out-of-the-box."

"In 2013 en 2014 realiseerden we 17 studio's in Zutendaal en 8 in Avelgem. Dit najaar worden er twee projecten opgeleverd in Zemst en in Sint-Niklaas hebben we net een bouwvergunning ingediend. We hebben nog diverse nieuwe projecten op het oog."

Bijna vier jaar na de oprichting, willen jullie kapitaal ophalen via crowdfunding?

"Absoluut", zegt Bijnens. "Een coöperatieve is al een soort van crowdfunding, dus in wezen is die stap niet zo verrassend. Via crowdfunding willen we minimaal één en maximaal drie studio's realiseren. Een aangepaste studio kost gemiddeld 100.000 euro. PMV investeert per studio 40.000 euro, wat betekent dat we minstens 60.000 euro willen ophalen. Minstens zo belangrijk als het kapitaal, is het verbreden van ons netwerk van investeerders via crowdfunding. Het succes van Inclusie Invest is maar zo groot als het aantal betrokken sympathisanten dat wij bereid vinden om te investeren. De behoefte aan aangepaste woningen is veel groter dan die ene studio die we als minimumdoelstelling vooropstellen."

Minstens zo belangrijk als het kapitaal, is het verbreden van ons netwerk investeerders via crowdfunding.

Hoe kwamen jullie bij het Bolero Crowdfundingplatform terecht?

Bijnens: "De social corporate responsabilityverantwoordelijke binnen de directie van KBC was onze zaak erg genegen. KBC vond het een meerwaarde om een sociaal project mee in de kijker te zetten via het Bolero Crowdfundingplatform. Toegegeven, we zijn daar een buitenbeentje: je kunt geen meerwaarde creëren met ons aandeel, je krijgt alleen dividend. Voor het jaar 2014 werd voor de eerste maal een dividend uitbetaald: 0,5%. We streven naar 1% volgend jaar en 1,5% op de langere termijn."

Voor het geld moeten de investeerders het niet doen?

Bijnens: "Het rendement is inderdaad lager dan het gemiddelde crowdfundingproject, maar het risico is ook kleiner. De verhuur is verzekerd want de wachtlijst is lang en de coöperatie kiest ervoor om niet te lenen, maar enkel te bouwen met kapitaal. We realiseren dus vastgoed zonder schulden en met een verzekerde verhuring. Het financieel rendement is laag, het risicoprofiel ook, maar je creëert een groot maatschappelijk rendement."

Inclusie Invest is eind 2011 ontstaan. Toen Vlaams minister van Welzijn, Jo Vandeurzen (CD&V), zijn plannen ontvouwde rond de financiering van de sector van personen met een handicap, ging er bij heel wat ouders van kinderen met een beperking een belletje rinkelen. Er moest iets gebeuren, met name op het vlak van huisvesting. Aan aangepaste woningen voor mensen met een visuele, auditieve, verstandelijke of fysieke beperking was al jaren een nijpend gebrek, en de perspectieven werden niet beter. De bezorgde ouders zochten met enkele directeuren van instellingen een oplossing en kwamen met Inclusie Invest op de proppen. Doel van Inclusie Invest: aangepaste en betaalbare woningen bouwen voor personen met een handicap.Bekijk hier het interview met Wim Bijnens van Inclusie Invest.Waarom de keuze voor een coöperatieve vennootschap?Wim Bijnens, mede-oprichter en afgevaardigd bestuurder Inclusie Invest: "De vzw is historisch zowat de standaardorganisatievorm voor zorginstellingen. Ziekenhuizen, scholen... het zijn allemaal vzw's. Wij kozen voor het beste middel om geld aan te trekken. Ons doel was immers om aangepaste woningen te bouwen voor mensen met een beperking, en dat soort projecten laat zich moeilijk financieren met tombola's, pannenkoekenverkoop en mosselavonden. Met een coöperatieve vennootschap kun je privépersonen vragen om in te treden en effectief mee te investeren in het bedrijf."Ook de Vlaamse overheid investeert in Inclusie Invest, via de Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV). "Minister Vandeurzen was op zoek naar privépartners die mee konden investeren in sociale infrastructuurwerken. Reden waarom PMV 4 miljoen euro ter beschikking heeft om onze initiatieven een duw in de rug te geven. Dat geld ligt niet zomaar op tafel. Elk project wordt op zijn merites beoordeeld, waarna PMV 40% mee investeert."Wat heeft Inclusie Invest al gerealiseerd?Wim Bijnens: "Eind 2012 zijn de eerste 12 studio's in gebruik genomen, in Schilde. Omdat Inclusie Invest enkel in vastgoed investeert, hebben wij altijd een partner die de zorg op zich neemt. Het initiatief kwam van ouders wier kinderen jarenlang samen school hadden gelopen. Nu ze meerderjarig werden, konden ze niet meer terecht in hun instelling. In de praktijk: ze zouden terug naar hun ouderlijke huis gaan. De ouders wilden dat hun kinderen samen konden blijven en spraken ons aan voor de aankoop van een gebouw. Ze klopten ook aan bij een zorginstelling. Het prachtige resultaat is Het Vriendenhuis van vzw Think out-of-the-box.""In 2013 en 2014 realiseerden we 17 studio's in Zutendaal en 8 in Avelgem. Dit najaar worden er twee projecten opgeleverd in Zemst en in Sint-Niklaas hebben we net een bouwvergunning ingediend. We hebben nog diverse nieuwe projecten op het oog."Bijna vier jaar na de oprichting, willen jullie kapitaal ophalen via crowdfunding?"Absoluut", zegt Bijnens. "Een coöperatieve is al een soort van crowdfunding, dus in wezen is die stap niet zo verrassend. Via crowdfunding willen we minimaal één en maximaal drie studio's realiseren. Een aangepaste studio kost gemiddeld 100.000 euro. PMV investeert per studio 40.000 euro, wat betekent dat we minstens 60.000 euro willen ophalen. Minstens zo belangrijk als het kapitaal, is het verbreden van ons netwerk van investeerders via crowdfunding. Het succes van Inclusie Invest is maar zo groot als het aantal betrokken sympathisanten dat wij bereid vinden om te investeren. De behoefte aan aangepaste woningen is veel groter dan die ene studio die we als minimumdoelstelling vooropstellen."Hoe kwamen jullie bij het Bolero Crowdfundingplatform terecht?Bijnens: "De social corporate responsabilityverantwoordelijke binnen de directie van KBC was onze zaak erg genegen. KBC vond het een meerwaarde om een sociaal project mee in de kijker te zetten via het Bolero Crowdfundingplatform. Toegegeven, we zijn daar een buitenbeentje: je kunt geen meerwaarde creëren met ons aandeel, je krijgt alleen dividend. Voor het jaar 2014 werd voor de eerste maal een dividend uitbetaald: 0,5%. We streven naar 1% volgend jaar en 1,5% op de langere termijn."Voor het geld moeten de investeerders het niet doen?Bijnens: "Het rendement is inderdaad lager dan het gemiddelde crowdfundingproject, maar het risico is ook kleiner. De verhuur is verzekerd want de wachtlijst is lang en de coöperatie kiest ervoor om niet te lenen, maar enkel te bouwen met kapitaal. We realiseren dus vastgoed zonder schulden en met een verzekerde verhuring. Het financieel rendement is laag, het risicoprofiel ook, maar je creëert een groot maatschappelijk rendement."