"Duurzaamheid is een breed begrip. Het gaat over hoe we toekomstgerichte economische groei kunnen stimuleren en tegelijk een positieve impact kunnen genereren", vertelt Wim Van Hyfte van Candriam. "Als we investeren, kijken we dus verder dan de financiële performantie van een fonds en de onderliggende bedrijven. De hamvraag is: wat we nu ondersteunen, zal dat op langere termijn blijven bestaan en een duurzaam effect opleveren, ook voor onze kinderen? Al blijft rendement uiteraard ook belangrijk."

"Die visie sluit perfect aan bij de missie van Belfius om zinvol en inspirerend te zijn", vult Olivier Goerens van Belfius Private Banking aan. "Candriam is al 25 jaar een pionier in maatschappelijk verantwoord beleggen. We bouwen samen op die ervaring verder. Meer zelfs, we willen niet alleen onze impact verhogen maar ook die van klanten die hun beleggingen aan ons toevertrouwen."

We beleven een bijzondere crisis. Waar zien jullie groei haalbaar na Covid-19?

Wim Van Hyfte: "Covid-19 heeft inderdaad een grote economische impact, met gevolgen die tot in 2021 of langer kunnen uitwaaieren. Een portefeuille nu duurzaam laten groeien, is dus geen gemakkelijk verhaal. Want er zijn wereldwijd gevolgen, over alle sectoren heen. Gelukkig beseffen steeds meer mensen dat we anders moeten gaan leven en duurzamer moeten ondernemen. Duurzaam beleggen draagt daartoe bij."

"Een aantal wetenschappelijke tests heeft ook aangetoond dat covid-19 een zwaardere tol eiste in steden die kampen met sterke luchtvervuiling. Om zulke problemen een halt toe te roepen, hebben we nood aan nieuwe, duurzame oplossingen. Die zullen mee de economische groei van de toekomst genereren, en zo voor het rendement zorgen dat onze klanten van hun beleggingen verwachten. We blijven dan ook onszelf uitdagen om in onze analyses nog meer aspecten van duurzaamheid dieper te bestuderen, zodat we zeker de juiste keuzes blijven maken."

Is duurzaam beleggen met impact ook financieel een aantrekkelijke keuze?

Olivier Goerens: "Onze investeringsstrategie, gebaseerd op onze gezamenlijke overtuiging, blijkt nog steeds de juiste. Zo is de performantie van onze thematische fondsen die investeren in bijvoorbeeld healthcare of robotics positief. De les die covid-19 ons leerde, is dat beleggen met een sterke overtuiging helpt om groei te realiseren."

Wim Van Hyfte: "Ook de historische resultaten spreken in ons voordeel. In de afgelopen 10 jaar hebben beleggingen die beheerd worden op basis van duurzaamheidscriteria duidelijk beter gepresteerd. En dit zowel in opkomende economieën als in ontwikkelde markten, in aandelenfondsen en obligaties. De onderliggende bedrijven zijn immers schokbestendiger. Onze duurzame fondsen doen het daardoor gemakkelijk tot 10 procent beter dan het gemiddelde van de sector."

Olivier Goerens (Belfius Private Banking) en Wim Van Hyfte (Candriam)

Aan welke criteria moet een fonds en de onderliggende bedrijven voldoen?

Wim Van Hyfte: "We zoeken bedrijven met een positieve impact op de economie en de maatschappij, wat eigenlijk overeenkomt met de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. We kiezen dus voor ondernemingen die actief zijn in hernieuwbare energie, die technologieën ontwikkelen voor de circulaire economie, die oplossingen hebben om ecomobiliteit mogelijk te maken, enzovoort... We investeren zowel in bedrijven die daar al ver in staan als in zij die nog een weg moeten afleggen. Dat traject volgen we van nabij op en zo faciliteren we de ommezwaai naar een duurzamere wereld."

"Een tweede pijler zijn de zogenoemde ESG-criteria. We bekijken het gedrag van een bedrijf op milieu-, sociaalmaatschappelijk en bestuurlijk vlak. Springt het zorgvuldig om met grondstoffen en is het niet vervuilend voor zijn omgeving? Hoe gaat om met zijn klanten, leveranciers en medewerkers? Probeert het een sociale bijdrage te leveren? Wordt het bedrijf als een goede huisvader beheerd en legt het verantwoording af voor wat het doet? We voeren doorgedreven analyses en controles uit om er zeker van te zijn dat de ESG-criteria ook in de praktijk worden waargemaakt."

Hoe weet u zeker dat bedrijven zich niet duurzamer voorstellen dan ze in werkelijkheid zijn?

Wim Van Hyfte: "Binnen Candriam is er een team dat zich enkel en alleen op die duurzaamheidsanalyses toelegt. We baseren ons op een pak gegevens: zowel data die de bedrijven zelf ter beschikking stellen, als onafhankelijke audits en informatie van ngo's bijvoorbeeld, die duurzaamheidscontroles uitvoeren. We zetten artificiële intelligentie in en hebben modellen ontwikkeld die zowel een kwantitatieve als kwalitatieve beoordeling geven. Daarbovenop laten we ook externe reviews uitvoeren op onze beleggingsportefeuilles."

Olivier Goerens: "Ook bij Belfius zien we toe op de duurzaamheid van de geïnvesteerde middelen en bieden we onze klant inspraak. Zo brengen we hem in contact met de beheerders bij Candriam, als hij dat wenst. En we bekijken hoe we nog transparanter kunnen zijn over de onderliggende bedrijven waarin geïnvesteerd wordt. De ontwikkeling van nieuwe digitale platformen zal klanten daar een veel beter zicht op bieden."

Olivier Goerens (Belfius Private Banking)

En hoe krijgt u vat op de strategie en het beleid van de bedrijven waarin u investeert?

Wim Van Hyfte: "Dit is natuurlijk cruciaal om de impact te genereren, die onze klanten vragen. Als grote belegger - Candriam beheert een portefeuille van 130 miljard euro - kiezen we voor een actief engagement. Dat betekent dat we een directe dialoog aangaan met de bedrijven waarin we investeren. We sensibiliseren, dagen hen uit om informatie vrij te geven en gaan in gesprek om onze duurzame missie waar te maken. Zoiets vergt tijd, maar het is één van de zaken waar we onze 25 jaar expertise ten volle kunnen laten spelen en waar we al heel wat concrete resultaten hebben geboekt."

"Een tweede vorm van actief engagement is de internationale samenwerking met andere investeerders. Als je miljarden aan investeringen vertegenwoordigt, kan je wel degelijk multinationals aanzetten om hun strategie te wijzigen en transparanter te rapporteren. Denk aan de 'fast fashion'-industrie, waar we transparantie eisen over de volledige keten van het modebedrijf. Samen met andere fondsenbeheerders zetten we druk en bekijken we of bedrijven qua milieu, veilige werkomstandigheden, educatie, ... in de goede richting evolueren."

"En ten derde laten we ook ons stemrecht gelden op de algemene vergadering van aandeelhouders. Onze duurzaamheidscriteria vormen dan het afwegingskader. Als een beslissing daar niet mee overeenstemt, stemmen we tegen."

Wim Van Hyfte (Candriam)

Olivier Goerens: "Voor ons en onze klanten is dat belangrijk. In 2019 nam Candriam deel aan bijna 1.000 algemene vergaderingen en in ongeveer 800 daarvan werd er effectief gestemd. Zo creëren we impact en zetten we zaken in beweging."

Wim Van Hyfte: "Uiteraard krijgen we niet altijd onze zin. Soms moeten we ook durven te stellen: dit kan niet, en onze investering stopzetten. Een desinvestering is echter het laatste redmiddel. Want zo laten we onze invloed los. Daarom is de dialoog met bedrijven zo belangrijk, we blijven inzetten om hen te overtuigen de transitie te maken."

"Duurzaamheid is een breed begrip. Het gaat over hoe we toekomstgerichte economische groei kunnen stimuleren en tegelijk een positieve impact kunnen genereren", vertelt Wim Van Hyfte van Candriam. "Als we investeren, kijken we dus verder dan de financiële performantie van een fonds en de onderliggende bedrijven. De hamvraag is: wat we nu ondersteunen, zal dat op langere termijn blijven bestaan en een duurzaam effect opleveren, ook voor onze kinderen? Al blijft rendement uiteraard ook belangrijk.""Die visie sluit perfect aan bij de missie van Belfius om zinvol en inspirerend te zijn", vult Olivier Goerens van Belfius Private Banking aan. "Candriam is al 25 jaar een pionier in maatschappelijk verantwoord beleggen. We bouwen samen op die ervaring verder. Meer zelfs, we willen niet alleen onze impact verhogen maar ook die van klanten die hun beleggingen aan ons toevertrouwen."Wim Van Hyfte: "Covid-19 heeft inderdaad een grote economische impact, met gevolgen die tot in 2021 of langer kunnen uitwaaieren. Een portefeuille nu duurzaam laten groeien, is dus geen gemakkelijk verhaal. Want er zijn wereldwijd gevolgen, over alle sectoren heen. Gelukkig beseffen steeds meer mensen dat we anders moeten gaan leven en duurzamer moeten ondernemen. Duurzaam beleggen draagt daartoe bij.""Een aantal wetenschappelijke tests heeft ook aangetoond dat covid-19 een zwaardere tol eiste in steden die kampen met sterke luchtvervuiling. Om zulke problemen een halt toe te roepen, hebben we nood aan nieuwe, duurzame oplossingen. Die zullen mee de economische groei van de toekomst genereren, en zo voor het rendement zorgen dat onze klanten van hun beleggingen verwachten. We blijven dan ook onszelf uitdagen om in onze analyses nog meer aspecten van duurzaamheid dieper te bestuderen, zodat we zeker de juiste keuzes blijven maken." Olivier Goerens: "Onze investeringsstrategie, gebaseerd op onze gezamenlijke overtuiging, blijkt nog steeds de juiste. Zo is de performantie van onze thematische fondsen die investeren in bijvoorbeeld healthcare of robotics positief. De les die covid-19 ons leerde, is dat beleggen met een sterke overtuiging helpt om groei te realiseren."Wim Van Hyfte: "Ook de historische resultaten spreken in ons voordeel. In de afgelopen 10 jaar hebben beleggingen die beheerd worden op basis van duurzaamheidscriteria duidelijk beter gepresteerd. En dit zowel in opkomende economieën als in ontwikkelde markten, in aandelenfondsen en obligaties. De onderliggende bedrijven zijn immers schokbestendiger. Onze duurzame fondsen doen het daardoor gemakkelijk tot 10 procent beter dan het gemiddelde van de sector."Wim Van Hyfte: "We zoeken bedrijven met een positieve impact op de economie en de maatschappij, wat eigenlijk overeenkomt met de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. We kiezen dus voor ondernemingen die actief zijn in hernieuwbare energie, die technologieën ontwikkelen voor de circulaire economie, die oplossingen hebben om ecomobiliteit mogelijk te maken, enzovoort... We investeren zowel in bedrijven die daar al ver in staan als in zij die nog een weg moeten afleggen. Dat traject volgen we van nabij op en zo faciliteren we de ommezwaai naar een duurzamere wereld.""Een tweede pijler zijn de zogenoemde ESG-criteria. We bekijken het gedrag van een bedrijf op milieu-, sociaalmaatschappelijk en bestuurlijk vlak. Springt het zorgvuldig om met grondstoffen en is het niet vervuilend voor zijn omgeving? Hoe gaat om met zijn klanten, leveranciers en medewerkers? Probeert het een sociale bijdrage te leveren? Wordt het bedrijf als een goede huisvader beheerd en legt het verantwoording af voor wat het doet? We voeren doorgedreven analyses en controles uit om er zeker van te zijn dat de ESG-criteria ook in de praktijk worden waargemaakt."Wim Van Hyfte: "Binnen Candriam is er een team dat zich enkel en alleen op die duurzaamheidsanalyses toelegt. We baseren ons op een pak gegevens: zowel data die de bedrijven zelf ter beschikking stellen, als onafhankelijke audits en informatie van ngo's bijvoorbeeld, die duurzaamheidscontroles uitvoeren. We zetten artificiële intelligentie in en hebben modellen ontwikkeld die zowel een kwantitatieve als kwalitatieve beoordeling geven. Daarbovenop laten we ook externe reviews uitvoeren op onze beleggingsportefeuilles."Olivier Goerens: "Ook bij Belfius zien we toe op de duurzaamheid van de geïnvesteerde middelen en bieden we onze klant inspraak. Zo brengen we hem in contact met de beheerders bij Candriam, als hij dat wenst. En we bekijken hoe we nog transparanter kunnen zijn over de onderliggende bedrijven waarin geïnvesteerd wordt. De ontwikkeling van nieuwe digitale platformen zal klanten daar een veel beter zicht op bieden." Wim Van Hyfte: "Dit is natuurlijk cruciaal om de impact te genereren, die onze klanten vragen. Als grote belegger - Candriam beheert een portefeuille van 130 miljard euro - kiezen we voor een actief engagement. Dat betekent dat we een directe dialoog aangaan met de bedrijven waarin we investeren. We sensibiliseren, dagen hen uit om informatie vrij te geven en gaan in gesprek om onze duurzame missie waar te maken. Zoiets vergt tijd, maar het is één van de zaken waar we onze 25 jaar expertise ten volle kunnen laten spelen en waar we al heel wat concrete resultaten hebben geboekt.""Een tweede vorm van actief engagement is de internationale samenwerking met andere investeerders. Als je miljarden aan investeringen vertegenwoordigt, kan je wel degelijk multinationals aanzetten om hun strategie te wijzigen en transparanter te rapporteren. Denk aan de 'fast fashion'-industrie, waar we transparantie eisen over de volledige keten van het modebedrijf. Samen met andere fondsenbeheerders zetten we druk en bekijken we of bedrijven qua milieu, veilige werkomstandigheden, educatie, ... in de goede richting evolueren.""En ten derde laten we ook ons stemrecht gelden op de algemene vergadering van aandeelhouders. Onze duurzaamheidscriteria vormen dan het afwegingskader. Als een beslissing daar niet mee overeenstemt, stemmen we tegen."Olivier Goerens: "Voor ons en onze klanten is dat belangrijk. In 2019 nam Candriam deel aan bijna 1.000 algemene vergaderingen en in ongeveer 800 daarvan werd er effectief gestemd. Zo creëren we impact en zetten we zaken in beweging."Wim Van Hyfte: "Uiteraard krijgen we niet altijd onze zin. Soms moeten we ook durven te stellen: dit kan niet, en onze investering stopzetten. Een desinvestering is echter het laatste redmiddel. Want zo laten we onze invloed los. Daarom is de dialoog met bedrijven zo belangrijk, we blijven inzetten om hen te overtuigen de transitie te maken."