De termen 'actief' en 'passief' verwijzen naar de manier waarop de fondsbeheerder aan de slag gaat met de fondsen. Eenvoudig gesteld komt het hierop neer: een passief beheerd fonds is erop gericht de markt te volgen, terwijl een actief beheerd fonds beter wil doen dan de markt. Hou er echter altijd rekening mee dat zowel aan actief als passief beleggen risico's verbonden zijn, maar dat het mogelijke rendement hoger ligt dan bij een belegging met een beperkter risico of zonder risico. Je moet beleggen echter vooral zien als een oefening op lange termijn, waarbij risico en rendement altijd hand in hand gaan.

Passief beleggen

Een passief beheerd fonds is een indexfonds. Zoals de naam laat vermoeden volgt zo'n fonds een index, door die te weerspiegelen. Een indexfonds volgt de evolutie van de markt, zonder daarbij te proberen de markt te verslaan. In plaats van - zoals bij een klassiek beleggingsfonds - te beleggen in aandelen of obligaties van een select gezelschap van bedrijven, beleg je via een passief beheerd fonds in alle aandelen en obligaties van een bepaalde markt. Zo behaal je hetzelfde rendement als die markt. Een indexfonds is vrij eenvoudig te beheren en op te volgen, waardoor ook de kosten laag blijven. Nog interessanter is een indexfonds dat de voordelen van passief beleggen combineert met risicospreiding. Op die manier is je belegging niet gespreid over één indexfonds, maar over een tiental verschillende indexfondsen, wat uiteraard nog meer stabiliteit verleent aan je portefeuille.

"De combinatie van actief en passief beleggen biedt op termijn de beste resultaten, zeker onder uitdagende marktomstandigheden."

Actief beleggen

Een actief beheerd fonds heeft als doelstelling de prestaties van een referentiebeursindex te overtreffen. Dat doet de fondsbeheerder via een specifieke beleggingsstrategie. De beheerder speelt dynamisch in op marktbewegingen. Hij volgt de evolutie van het fonds nauwgezet op, evalueert de beleggingen continu en voert daarbij de nodige beursverrichtingen uit. Als belegger moet je altijd in het achterhoofd houden dat het verwachte rendement afhangt van het genomen risico. Passieve fondsen bootsen het rendement na van de index die ze volgen. Actieve beheerders doen er alles aan om de prestaties van die index te verslaan. Maakt de fondsbeheerder de juiste keuzes, dan zal het fonds beter presteren dan de referentie-index. Voor de spreiding over internationale aandelen- en obligatiefondsen die bij je beleggersprofiel past, klop je uiteraard best bij de bank aan. Zo biedt Record Bank verschillende formules aan, met telkens een ander risicoprofiel: defensief (75% obligaties, 25% aandelen), evenwichtig (50% obligaties, 50% aandelen) of agressief (25% obligaties, 75% aandelen).

Actief en passief gecombineerd

Slimme beleggers wedden nooit op één paard. De combinatie van actief en passief beleggen biedt op termijn de beste resultaten, zeker onder uitdagende marktomstandigheden. Stijgt de beurs, dan doet een passief beheerd fonds het doorgaans beter, onder meer ook dankzij de beperkte kosten die eraan verbonden zijn. Daalt de beurs, dan zal een actief beheerd fonds beter in staat zijn de verliezen te beperken.

De termen 'actief' en 'passief' verwijzen naar de manier waarop de fondsbeheerder aan de slag gaat met de fondsen. Eenvoudig gesteld komt het hierop neer: een passief beheerd fonds is erop gericht de markt te volgen, terwijl een actief beheerd fonds beter wil doen dan de markt. Hou er echter altijd rekening mee dat zowel aan actief als passief beleggen risico's verbonden zijn, maar dat het mogelijke rendement hoger ligt dan bij een belegging met een beperkter risico of zonder risico. Je moet beleggen echter vooral zien als een oefening op lange termijn, waarbij risico en rendement altijd hand in hand gaan.Passief beleggenEen passief beheerd fonds is een indexfonds. Zoals de naam laat vermoeden volgt zo'n fonds een index, door die te weerspiegelen. Een indexfonds volgt de evolutie van de markt, zonder daarbij te proberen de markt te verslaan. In plaats van - zoals bij een klassiek beleggingsfonds - te beleggen in aandelen of obligaties van een select gezelschap van bedrijven, beleg je via een passief beheerd fonds in alle aandelen en obligaties van een bepaalde markt. Zo behaal je hetzelfde rendement als die markt. Een indexfonds is vrij eenvoudig te beheren en op te volgen, waardoor ook de kosten laag blijven. Nog interessanter is een indexfonds dat de voordelen van passief beleggen combineert met risicospreiding. Op die manier is je belegging niet gespreid over één indexfonds, maar over een tiental verschillende indexfondsen, wat uiteraard nog meer stabiliteit verleent aan je portefeuille.Actief beleggenEen actief beheerd fonds heeft als doelstelling de prestaties van een referentiebeursindex te overtreffen. Dat doet de fondsbeheerder via een specifieke beleggingsstrategie. De beheerder speelt dynamisch in op marktbewegingen. Hij volgt de evolutie van het fonds nauwgezet op, evalueert de beleggingen continu en voert daarbij de nodige beursverrichtingen uit. Als belegger moet je altijd in het achterhoofd houden dat het verwachte rendement afhangt van het genomen risico. Passieve fondsen bootsen het rendement na van de index die ze volgen. Actieve beheerders doen er alles aan om de prestaties van die index te verslaan. Maakt de fondsbeheerder de juiste keuzes, dan zal het fonds beter presteren dan de referentie-index. Voor de spreiding over internationale aandelen- en obligatiefondsen die bij je beleggersprofiel past, klop je uiteraard best bij de bank aan. Zo biedt Record Bank verschillende formules aan, met telkens een ander risicoprofiel: defensief (75% obligaties, 25% aandelen), evenwichtig (50% obligaties, 50% aandelen) of agressief (25% obligaties, 75% aandelen).Actief en passief gecombineerdSlimme beleggers wedden nooit op één paard. De combinatie van actief en passief beleggen biedt op termijn de beste resultaten, zeker onder uitdagende marktomstandigheden. Stijgt de beurs, dan doet een passief beheerd fonds het doorgaans beter, onder meer ook dankzij de beperkte kosten die eraan verbonden zijn. Daalt de beurs, dan zal een actief beheerd fonds beter in staat zijn de verliezen te beperken.