1. MIJN MOBILITEIT

a) BA Auto & Materiële schade auto - Omnium : Axa Belgium (Comfort Auto)

BA Auto

- dankzij 'Euro+', die bij een ongeval in Europa het grootste deel van de verschuldigde bedragen voorschiet en tevens een aanvullende schadevergoeding betaalt, zodat de verzekerde een vergoeding ontvangt die vergelijkbaar is met de vergoeding die hij in België zou hebben ontvangen als het ongeval zich daar had voorgedaan;

- dankzij 'BOB' die bij een door de BOB-bestuurder veroorzaakt ongeval deze bestuurder vergoedt als deze gewond raakt en tevens zorgt voor reparatie van het verzekerde voertuig of een vergoeding (volgens de marktwaarde ten tijde van het ongeval) in geval van totaalverlies;

- dankzij het 'Joker for You'-voordeel, dat, als het wordt toegekend, voorkomt dat de premie toeneemt na een schadegeval;

- dankzij de kortingen die worden aangeboden aan voertuigen die zijn uitgerust met bepaalde assistentiesystemen voor de bestuurder en aan bestuurders die slechts beperkt rijden. Deze verlagingen gelden ook voor onze omnium.

Omnium

- bescherming van het voertuig bij brand, glasbreuk, ongeval met dieren, natuurkrachten, diefstal of poging tot diefstal en materiële schade aan het verzekerde voertuig bij een ongeval in fout;

- onze omnium werd, naast de bescherming die hij biedt, ontworpen om bij elk voertuig te passen, of het nu nieuw of tweedehands is;

- als onze verzekerden dat wensen, kunnen ze bepaalde aspecten van hun omnium aanpassen, zoals de duur van de degressiviteit (het moment waarop de waarde van het voertuig begint af te nemen) of het eigen risico (het bedrag dat door de verzekeringnemer verschuldigd blijft na de tussenkomst van de verzekeraar);

- de verzekerden kunnen hun dekking ook uitbreiden met de 'omnium XL' optie, die gebroken koplampen en spiegelglas, verlies van sleutels en veterinaire zorg voor katten en honden dekt als ze gewond raken bij een ongeval dat gedekt is door omnium;

b) Verzekering Rechtsbijstand Auto: Arces - Groep P&V (Rechtsbijstand Auto Artikel 1)

- Artikel 1 van de algemene voorwaarden: Arces biedt haar verzekerden de beste rechtsbijstandsverzekering auto aan (stelt een andere verzekeraar op de Belgische markt bij een schadegeval toch betere voorwaarden voor, dan past Arces zich aan en biedt ze dezelfde condities);

- verzekerde bedragen die tot de hoogste op de markt behoren;

- laureaat voor het achtste opeenvolgende jaar.

c) Motorverzekering : P&V Verzekeringen (P&V Motorverzekering)

- burgerlijke aansprakelijkheid met Bob-waarborg;

- omnium: materiële schade en schade door natuurkrachten, dieren, brand en diefstal;

- bijstand bij pech of een lekke band en een vervangvoertuig (optie in de formules Basic en Medium);

- de motoruitrusting van de verzekerde (helm, handschoenen, beschermend vest, motorpak, laarzen ...) is altijd inbegrepen in de formules Medium en Serenity;

- bestuurder: medische kosten, tijdelijke of blijvende ongeschiktheid, overlijden;

- rechtsbijstand: maximaal € 125.000 per schadegeval (burgerlijke en strafrechtelijke verdediging ...);

- Liberty Rider-app: verbetert de veiligheid van motorrijders (detecteert valpartijen, zet noodoproepen op en maakt het voor de naasten mogelijk om de trajecten van de verzekerde in realtime te volgen);

- Skipr-app: plant een traject via smartphone en combineert hierbij de eigen transportmiddelen met het aanbod van gedeeld en openbaar vervoer.

2. MIJN WONING

a) Brandverzekering Multirisico Woning (eenvoudige risico's): AG (Top Woning)

- principe 'Alles is verzekerd behalve';

- 24 u/24 bijstand voor de woning;

- uitstekende en snelle schaderegeling: herstel in natura (dan hoeft de verzekerde zelf niets te betalen en organiseert AG het herstel) of uitbetaling van de volledige som van de schade;

- kosten terugbetaald, zelfs zonder schadegeval: bijvoorbeeld voor het opsporen en herstellen van gaslekken;

- dekking van de deeleconomie-activiteiten van de verzekerde: dekking van de schade door vandalisme of de huurschade aan het gebouw of de inboedel als men tijdelijk zijn hoofdwoning (of slechts een kamer) verhuurt via Airbnb;

- talrijke packs: Pack Woning & Assist+, Pack Diefstal+, Pack Tuin, Pack Zwembad...

b) Brandverzekering voor huurders : Ethias (Huurdersverzekering)

- huis of appartement waarvan de huurprijs lager is dan € 1.417 per maand;

- huurdersaansprakelijkheid, inhoud van de woning en rechtsbijstand verzekerd;

- dekking bij schade zoals brand, storm, waterschade of glasbreuk;

- diefstal & vandalisme tot 100% van de inboedel verzekerd (in optie);

- 24 op 24 uur bijstand in geval van schade is inbegrepen;

- vergoedt de wederverhuringsvergoeding: tot 3x het huurbedrag (met een maximum van € 4.251);

- geen vrijstelling indien het bedrag van de schade hoger is dan € 265,42);

- op minder dan 1 minuut kan deze verzekering online onderschreven worden: www.ethias.be;

- premie is vrij bescheiden: vanaf € 13,66 per maand voor de huurdersaansprakelijkheid, inhoud en rechtsbijstand.

c) Brandverzekering (mede-eigenaars) : I.B.I.S. Insurance (Cocoon of I.B.I.S.)

- polis 'alle risico's behalve';

- verzekeraars: AXA Belgium, Federale Verzekering, P&V Verzekeringen en Monceau Verzekeringen;

- uitgebreide definitie van het verzekerde gebouw;

- uitgebreide waarborgen in waterschade;

- graffitischade en tags : max. € 12.500;

- vandalisme en onroerende beschadiging : max. € 25.000 (en ook voor graffitischade);

- dekking van de inboedel van de mede-eigendom tot € 12.500;

- vergoeding voor de bijkomende kosten van de syndicus en/of de raad van de mede-eigendom : max. € 2.500;

- specifieke rechtsbijstand voor mede-eigendom: voor de mede-eigenaar die zijn deelname aan de kosten niet betaalt;

- mogelijke huurderverzekering bij wanbetaling ten behoeve van de mede-eigenaar verhuurder;

- bijstand dag en nacht, 7/7 met I.B.I.S. Emergency in geval van schade.

3. MIJN GEZONDHEID

Verzekering Gezondheidszorgen : AG (AG Care Hospitalisatie)

- betaalt de gemaakte medische kosten terug; tijdens de opname, maar ook bij de voor- en nabehandeling (1 maand voor tot en met 3 maanden na de hospitalisatie);

- behandelingskosten van een zware ziekte het hele jaar door terugbetaald, zelfs zonder ziekenhuisopname (terugbetaling onbeperkt en zonder kostenplafond);

- ziekenhuissegmentatie: in het overgrote deel van de ziekenhuizen worden de medische kosten volledig vergoed, ongeacht het gekozen kamertype :

a) in bepaalde, doorgaans Brusselse ziekenhuizen, is 50 % van de ziekenhuisfactuur bij een opname in een privékamer ten laste van de patiënt;

b) bij een opname in een tweepersoonskamer is er een volledige terugbetaling;

- voor wie om persoonlijke redenen kiest voor een privékamer in een van de duurdere ziekenhuizen, zijn er volgende opties:

a) universitaire optie: een volledige terugbetaling bij een verblijf in een eenpersoonskamer van duurdere universitaire ziekenhuizen;

b) optie SL: volledige terugbetaling bij een verblijf in een eenpersoonskamer van alle duurdere, meestal Brusselse ziekenhuizen. Ideaal als u in (de omgeving van) Brussel woont.

4. MIJN BEDRIJF

a) Verzekering Arbeidsongevallen : Ethias (Arbeidsongevallenverzekering)

- dienst AssurPharma maakt het mogelijk om eenvoudig en snel elektronisch de uitgaven voor geneesmiddelen door te sturen, waardoor slachtoffers van arbeidsongevallen binnen 24 uur kunnen worden vergoed;

- met AssurKiné kunt u elektronische betalingen uitvoeren met kinesisten. In de praktijk betekent dit dat slachtoffers niets hoeven te betalen;

- psychosociale risicopreventie georganiseerd voor mensen die door hun werk verzwakt zijn: 5 psychologische ondersteuningssessies (zelfs als er geen ongeval is);

- professioneel reïntegratieprogramma voor slachtoffers van ernstige ongevallen: uniek in België (uitgevoerd met Prorienta en Emino, specialisten in reïntegratie);

- Myclaims Arbeidsongevallen: 24 uur per dag en 7 dagen per week, snelle online toegang tot de schadedossiers.

b) Verzekering Cyberrisk : AIG (CyberEdge)

- verzekering in principe beschikbaar voor alle soorten ondernemingen, ongeacht hun omzet of activiteiten;

- zeer uitgebreide dekking: datalek, hacking, virussen, sabotage door werknemers, afpersing, diefstal of verlies van informatie;

- nadruk op preventie:

a) het ter beschikking stellen van een model dat de impact van een cyberrisico op de economische activiteit van de onderneming meet en modelleert;

b) toegang tot een CyberEdge Hotline die 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar is, met de hulp van één of meerdere experten;

c) online training over cyberbeveiliging voor werknemers, ter versterking van het beveiligingsbeleid van het bedrijf, enz.

c) Package KMO : AG (Modulis Easy)

- om Modulis Easy af te sluiten moet het dossier minimum 2 basisverzekeringen uit 2 verschillende verzekeringsdomeinen bevatten (bijvoorbeeld Motorvoertuigen en Brand);

- 'goedeklantbonus': onder bepaalde voorwaarden krijgt de klant jaarlijks 10 % van de globale Modulis Easy-premie teruggestort;

- gratis premiespreiding: betaling jaarlijks, halfjaarlijks of driemaandelijks, of zelfs maandelijks mits domiciliëring;

- unieke clausule '30 %': beoefent de klant naast de hoofdactiviteit nog een andere economische activiteit? Dan is deze verzekerd als deze activiteit maximaal 30 % van de totale jaaromzet uitmaakt;

- 4 specifieke packs met waarborgen op maat van de activiteit: het Pack Modulis Kapsalon, het Pack Modulis Bakker-Banketbakker, het Pack Modulis Restaurant, het Pack Modulis Voedingswinkel.

5. MIJN VAKANTIE

Reisverzekering & Bijstand aan personen : Europ Assistance (jaarlijks VIP-contract Europe)

- het contract dekt een doorlopend verblijf in het buitenland van maximaal 3 maanden;

- onbeperkte medische kosten, repatriëring, vervroegde terugkeer om familiale redenen, vergoeding voor niet-gebruikte vakantiedagen, bijstand aan bagage bij verlies of diefstal, tussenkomst bij vertraging van bagage van meer dan 12 uur (€ 500 per persoon), dekking van de materiële schade aan de huurwagen, enz.;

- NoGo (jaarlijks annulatieverzekering NoGo):

a) dekt een groot aantal gebeurtenissen;

b) geldt voor alle reizen die gedurende hetzelfde jaar plaatsvinden;

c) forfaitaire prijs ongeacht het aantal reizen;

d) optionele uitbreidingen, zoals de uitbreiding 'professionele reizen', de uitbreiding van het 'plafond NoGo' en de uitbreiding 'bagage'

('basis' ou 'superior' formule).

6. MIJN VERANTWOORDELIJKHEID

Verzekering Burgerlijke aansprakelijkheid Privéleven : Ethias (Ethias Familiale)

- zeer uitgebreide waarborgen: lichamelijke schade, materiële schade, rechtsbijstand, onvermogen van derden, dekking Bob, enz.);

- zeer ruime definitie van verzekerde: alle leden van het gezin zijn overal ter wereld verzekerd;

- beperkte verhaal tot € 10.000 (niet geïndexeerd) tegen de minderjarige in geval van opzettelijke daad;

- alle voortbewegingstoestellen voor de zachte weggebruiker zoals fietsen, elektrische fietsen (met of zonder trapondersteuning), segways, monowheels, hoverboards, elektrische steps, elektrische rolstoelen tot 45km/u... zijn gedekt voor zover er geen verplichte inschrijving geldt;

- dekking van het gebruik van drones van minder dan 1 kg (onder bepaalde voorwaarden) en tot maximum 25 kg bij gebruik boven erkende modelluchtvaartterreinen;

- erg concurrentiële prijs.

7. INNOVATIE

a) Mobiliteit: Vivium Fietsverzekering

- de klant sluit deze formule 100% digitaal af;

- flexibel abonnement dat elke maand via de kredietkaart wordt gefactureerd (de verzekerde zet het stop wanneer hij dat wil);

- de waarborgen diefstal, materiële schade en bijstand zijn altijd inbegrepen;

- de waarborgen lichamelijke schade en rechtsbijstand zijn optioneel;

- de aangifte van een schadegeval gebeurt digitaal via een speciale klantenzone voor de fietsverzekering;

- Vivium verbindt zich ertoe om een financiële bijdrage te leveren aan verenigingen actief in de zachte mobiliteit, elke keer een klant gedurende twaalf opeenvolgende maanden geen schade heeft.

b) Gezondheid: Axa Belgium (Doctors Online by AXA)

- eerste verzekeraar in België die een dienst video-consultatie met erkende artsen aanbiedt (in samenwerking met AXA Partners);

- videoconsultaties maken gezondheidszorg toegankelijker: een computer, tablet of smartphone met een camera en internetverbinding volstaat;

- de dienst is veilig en eenvoudig te gebruiken;

- de patiënt kan een arts raadplegen binnen de 30 minuten of wanneer het hem het beste past. En dit 24u op 2, 7 dagen op 7, in België en in het buitenland;

- uit solidariteit in de gemeenschappelijke strijd tegen het coronavirus, stelt AXA de dienst Doctors Online gratis ter beschikking van alle Belgen die het nodig hebben en dit via een specifieke telefoonlijn, toegankelijk t.e.m. 22 mei.

8. DIGITAAL

Ethias (Myclaims AT)

- via dit platform kan een slachtoffer van een arbeidsongeval op elk moment zijn schadedossier online opvolgen:

a) kan via het web of via zijn smartphone op elk moment de evolutie van het dossier opvolgen, vragen stellen of uitbetalingen verifiëren;

b) het slachtoffer kan ook de nodige documentatie raadplegen of uploaden die betrekking hebben op zijn schadedossier;

- klanten kunnen vandaag online offertes maken, 11 type verzekeringen online afsluiten, via zijn klantenzone zijn verzekeringen autonoom beheren en mogelijke schadedossiers opvolgen: alle nuttige informatie over zijn ziekenhuisopname, arbeidsongeval, vergoeding van zijn kosten en dit volledig online opvragen;

- digitaal beheer van A to Z, 24u/24u en 7d/7d.

9. PREVENTIE

Allianz Benelux (Allianz RoadSafe)

- deze digitale toepassing legt de nadruk op preventie van verkeersongevallen, zowel voor woon-werkverplaatsingen als voor professionele verplaatsingen;

- elk bedrijf in staat stellen om een snelle en objectieve inschatting te maken van zijn preventieaanpak op dit domein;

- voordelen:

1. snelheid: korte vragenlijst in nauwelijks 10 minuten;

2. feedback: zodra de vragenlijst doorlopen is, krijgt de gebruiker via e-mail een verslag met zijn score en concrete adviezen;

3. toegankelijkheid: de tool is 24/24 uur beschikbaar op de website allianz.be;

4. know-how: gebaseerd op de ervaring van specialisten in de materie (preventieteam, externe partner, ...);

5. beschikbaarheid: zowel voor klanten als niet-klanten (zonder verbintenis).

10. PUBLICITEITSCAMPAGNE

AG ('Surrendering is not an option; we are all equal')

- AG en de Belgische paralympische atleten inspireren je om niet op te geven, en verder te gaan;

- het authentiek communiceren naar de buitenwereld over de passie en doorzetting die de Paralympiërs hebben voor hun sport, als mensen van vlees en bloed;

- de inspirerende tekst is algemeen genoeg om alle Belgen te kunnen raken, en een levensles mee te geven;

- er werd vooral aandacht geschonken aan de manier waarop de Paralympiërs met de niet altijd even rooskleurige realiteit omgaan en die obstakels door motivatie en doorzettingsvermogen ombuigen tot persoonlijke groei en succes;

- de atleten tonen hoe ze zichzelf overtreffen en het meeste uit hun leven halen: op die manier worden ze een inspiratiebron voor iedereen, zelfs voor bekende Belgen.

11. TROFEE VAN DE MAKELAARS

AG

- award werd niet door de jury toegekend maar op basis van een enquête, afgenomen bij de onafhankelijke makelaars, leden van Feprabel en FVF, die hun mening moesten geven op basis van tal van indicatoren;

- AG biedt proactieve ondersteuning aan makelaars in hun adviserende en deskundige rollen:

- AG streeft ernaar om adequaat te reageren op de voortdurend veranderende behoeften van klanten:

- AG vertrouwt in de eerste plaats op het leveren van kwaliteitsdiensten om klanten optimaal van dienst te zijn, om hen snel en correct te compenseren in het geval van een claim.

Alles over de trofeeën: www.decavi.be

a) BA Auto & Materiële schade auto - Omnium : Axa Belgium (Comfort Auto)BA Auto - dankzij 'Euro+', die bij een ongeval in Europa het grootste deel van de verschuldigde bedragen voorschiet en tevens een aanvullende schadevergoeding betaalt, zodat de verzekerde een vergoeding ontvangt die vergelijkbaar is met de vergoeding die hij in België zou hebben ontvangen als het ongeval zich daar had voorgedaan;- dankzij 'BOB' die bij een door de BOB-bestuurder veroorzaakt ongeval deze bestuurder vergoedt als deze gewond raakt en tevens zorgt voor reparatie van het verzekerde voertuig of een vergoeding (volgens de marktwaarde ten tijde van het ongeval) in geval van totaalverlies;- dankzij het 'Joker for You'-voordeel, dat, als het wordt toegekend, voorkomt dat de premie toeneemt na een schadegeval;- dankzij de kortingen die worden aangeboden aan voertuigen die zijn uitgerust met bepaalde assistentiesystemen voor de bestuurder en aan bestuurders die slechts beperkt rijden. Deze verlagingen gelden ook voor onze omnium.Omnium- bescherming van het voertuig bij brand, glasbreuk, ongeval met dieren, natuurkrachten, diefstal of poging tot diefstal en materiële schade aan het verzekerde voertuig bij een ongeval in fout;- onze omnium werd, naast de bescherming die hij biedt, ontworpen om bij elk voertuig te passen, of het nu nieuw of tweedehands is; - als onze verzekerden dat wensen, kunnen ze bepaalde aspecten van hun omnium aanpassen, zoals de duur van de degressiviteit (het moment waarop de waarde van het voertuig begint af te nemen) of het eigen risico (het bedrag dat door de verzekeringnemer verschuldigd blijft na de tussenkomst van de verzekeraar);- de verzekerden kunnen hun dekking ook uitbreiden met de 'omnium XL' optie, die gebroken koplampen en spiegelglas, verlies van sleutels en veterinaire zorg voor katten en honden dekt als ze gewond raken bij een ongeval dat gedekt is door omnium;b) Verzekering Rechtsbijstand Auto: Arces - Groep P&V (Rechtsbijstand Auto Artikel 1)- Artikel 1 van de algemene voorwaarden: Arces biedt haar verzekerden de beste rechtsbijstandsverzekering auto aan (stelt een andere verzekeraar op de Belgische markt bij een schadegeval toch betere voorwaarden voor, dan past Arces zich aan en biedt ze dezelfde condities);- verzekerde bedragen die tot de hoogste op de markt behoren;- laureaat voor het achtste opeenvolgende jaar.c) Motorverzekering : P&V Verzekeringen (P&V Motorverzekering)- burgerlijke aansprakelijkheid met Bob-waarborg;- omnium: materiële schade en schade door natuurkrachten, dieren, brand en diefstal;- bijstand bij pech of een lekke band en een vervangvoertuig (optie in de formules Basic en Medium);- de motoruitrusting van de verzekerde (helm, handschoenen, beschermend vest, motorpak, laarzen ...) is altijd inbegrepen in de formules Medium en Serenity;- bestuurder: medische kosten, tijdelijke of blijvende ongeschiktheid, overlijden;- rechtsbijstand: maximaal € 125.000 per schadegeval (burgerlijke en strafrechtelijke verdediging ...);- Liberty Rider-app: verbetert de veiligheid van motorrijders (detecteert valpartijen, zet noodoproepen op en maakt het voor de naasten mogelijk om de trajecten van de verzekerde in realtime te volgen);- Skipr-app: plant een traject via smartphone en combineert hierbij de eigen transportmiddelen met het aanbod van gedeeld en openbaar vervoer.a) Brandverzekering Multirisico Woning (eenvoudige risico's): AG (Top Woning)- principe 'Alles is verzekerd behalve';- 24 u/24 bijstand voor de woning;- uitstekende en snelle schaderegeling: herstel in natura (dan hoeft de verzekerde zelf niets te betalen en organiseert AG het herstel) of uitbetaling van de volledige som van de schade;- kosten terugbetaald, zelfs zonder schadegeval: bijvoorbeeld voor het opsporen en herstellen van gaslekken;- dekking van de deeleconomie-activiteiten van de verzekerde: dekking van de schade door vandalisme of de huurschade aan het gebouw of de inboedel als men tijdelijk zijn hoofdwoning (of slechts een kamer) verhuurt via Airbnb;- talrijke packs: Pack Woning & Assist+, Pack Diefstal+, Pack Tuin, Pack Zwembad...b) Brandverzekering voor huurders : Ethias (Huurdersverzekering)- huis of appartement waarvan de huurprijs lager is dan € 1.417 per maand;- huurdersaansprakelijkheid, inhoud van de woning en rechtsbijstand verzekerd;- dekking bij schade zoals brand, storm, waterschade of glasbreuk;- diefstal & vandalisme tot 100% van de inboedel verzekerd (in optie);- 24 op 24 uur bijstand in geval van schade is inbegrepen;- vergoedt de wederverhuringsvergoeding: tot 3x het huurbedrag (met een maximum van € 4.251);- geen vrijstelling indien het bedrag van de schade hoger is dan € 265,42); - op minder dan 1 minuut kan deze verzekering online onderschreven worden: www.ethias.be;- premie is vrij bescheiden: vanaf € 13,66 per maand voor de huurdersaansprakelijkheid, inhoud en rechtsbijstand.c) Brandverzekering (mede-eigenaars) : I.B.I.S. Insurance (Cocoon of I.B.I.S.)- polis 'alle risico's behalve';- verzekeraars: AXA Belgium, Federale Verzekering, P&V Verzekeringen en Monceau Verzekeringen;- uitgebreide definitie van het verzekerde gebouw;- uitgebreide waarborgen in waterschade;- graffitischade en tags : max. € 12.500;- vandalisme en onroerende beschadiging : max. € 25.000 (en ook voor graffitischade);- dekking van de inboedel van de mede-eigendom tot € 12.500;- vergoeding voor de bijkomende kosten van de syndicus en/of de raad van de mede-eigendom : max. € 2.500;- specifieke rechtsbijstand voor mede-eigendom: voor de mede-eigenaar die zijn deelname aan de kosten niet betaalt;- mogelijke huurderverzekering bij wanbetaling ten behoeve van de mede-eigenaar verhuurder;- bijstand dag en nacht, 7/7 met I.B.I.S. Emergency in geval van schade.Verzekering Gezondheidszorgen : AG (AG Care Hospitalisatie)- betaalt de gemaakte medische kosten terug; tijdens de opname, maar ook bij de voor- en nabehandeling (1 maand voor tot en met 3 maanden na de hospitalisatie);- behandelingskosten van een zware ziekte het hele jaar door terugbetaald, zelfs zonder ziekenhuisopname (terugbetaling onbeperkt en zonder kostenplafond);- ziekenhuissegmentatie: in het overgrote deel van de ziekenhuizen worden de medische kosten volledig vergoed, ongeacht het gekozen kamertype : a) in bepaalde, doorgaans Brusselse ziekenhuizen, is 50 % van de ziekenhuisfactuur bij een opname in een privékamer ten laste van de patiënt; b) bij een opname in een tweepersoonskamer is er een volledige terugbetaling; - voor wie om persoonlijke redenen kiest voor een privékamer in een van de duurdere ziekenhuizen, zijn er volgende opties:a) universitaire optie: een volledige terugbetaling bij een verblijf in een eenpersoonskamer van duurdere universitaire ziekenhuizen;b) optie SL: volledige terugbetaling bij een verblijf in een eenpersoonskamer van alle duurdere, meestal Brusselse ziekenhuizen. Ideaal als u in (de omgeving van) Brussel woont.a) Verzekering Arbeidsongevallen : Ethias (Arbeidsongevallenverzekering)- dienst AssurPharma maakt het mogelijk om eenvoudig en snel elektronisch de uitgaven voor geneesmiddelen door te sturen, waardoor slachtoffers van arbeidsongevallen binnen 24 uur kunnen worden vergoed;- met AssurKiné kunt u elektronische betalingen uitvoeren met kinesisten. In de praktijk betekent dit dat slachtoffers niets hoeven te betalen;- psychosociale risicopreventie georganiseerd voor mensen die door hun werk verzwakt zijn: 5 psychologische ondersteuningssessies (zelfs als er geen ongeval is); - professioneel reïntegratieprogramma voor slachtoffers van ernstige ongevallen: uniek in België (uitgevoerd met Prorienta en Emino, specialisten in reïntegratie);- Myclaims Arbeidsongevallen: 24 uur per dag en 7 dagen per week, snelle online toegang tot de schadedossiers.b) Verzekering Cyberrisk : AIG (CyberEdge)- verzekering in principe beschikbaar voor alle soorten ondernemingen, ongeacht hun omzet of activiteiten;- zeer uitgebreide dekking: datalek, hacking, virussen, sabotage door werknemers, afpersing, diefstal of verlies van informatie;- nadruk op preventie:a) het ter beschikking stellen van een model dat de impact van een cyberrisico op de economische activiteit van de onderneming meet en modelleert;b) toegang tot een CyberEdge Hotline die 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar is, met de hulp van één of meerdere experten;c) online training over cyberbeveiliging voor werknemers, ter versterking van het beveiligingsbeleid van het bedrijf, enz.c) Package KMO : AG (Modulis Easy)- om Modulis Easy af te sluiten moet het dossier minimum 2 basisverzekeringen uit 2 verschillende verzekeringsdomeinen bevatten (bijvoorbeeld Motorvoertuigen en Brand); - 'goedeklantbonus': onder bepaalde voorwaarden krijgt de klant jaarlijks 10 % van de globale Modulis Easy-premie teruggestort;- gratis premiespreiding: betaling jaarlijks, halfjaarlijks of driemaandelijks, of zelfs maandelijks mits domiciliëring;- unieke clausule '30 %': beoefent de klant naast de hoofdactiviteit nog een andere economische activiteit? Dan is deze verzekerd als deze activiteit maximaal 30 % van de totale jaaromzet uitmaakt;- 4 specifieke packs met waarborgen op maat van de activiteit: het Pack Modulis Kapsalon, het Pack Modulis Bakker-Banketbakker, het Pack Modulis Restaurant, het Pack Modulis Voedingswinkel.Reisverzekering & Bijstand aan personen : Europ Assistance (jaarlijks VIP-contract Europe)- het contract dekt een doorlopend verblijf in het buitenland van maximaal 3 maanden;- onbeperkte medische kosten, repatriëring, vervroegde terugkeer om familiale redenen, vergoeding voor niet-gebruikte vakantiedagen, bijstand aan bagage bij verlies of diefstal, tussenkomst bij vertraging van bagage van meer dan 12 uur (€ 500 per persoon), dekking van de materiële schade aan de huurwagen, enz.;- NoGo (jaarlijks annulatieverzekering NoGo):a) dekt een groot aantal gebeurtenissen;b) geldt voor alle reizen die gedurende hetzelfde jaar plaatsvinden;c) forfaitaire prijs ongeacht het aantal reizen;d) optionele uitbreidingen, zoals de uitbreiding 'professionele reizen', de uitbreiding van het 'plafond NoGo' en de uitbreiding 'bagage'('basis' ou 'superior' formule).Verzekering Burgerlijke aansprakelijkheid Privéleven : Ethias (Ethias Familiale)- zeer uitgebreide waarborgen: lichamelijke schade, materiële schade, rechtsbijstand, onvermogen van derden, dekking Bob, enz.);- zeer ruime definitie van verzekerde: alle leden van het gezin zijn overal ter wereld verzekerd;- beperkte verhaal tot € 10.000 (niet geïndexeerd) tegen de minderjarige in geval van opzettelijke daad;- alle voortbewegingstoestellen voor de zachte weggebruiker zoals fietsen, elektrische fietsen (met of zonder trapondersteuning), segways, monowheels, hoverboards, elektrische steps, elektrische rolstoelen tot 45km/u... zijn gedekt voor zover er geen verplichte inschrijving geldt;- dekking van het gebruik van drones van minder dan 1 kg (onder bepaalde voorwaarden) en tot maximum 25 kg bij gebruik boven erkende modelluchtvaartterreinen;- erg concurrentiële prijs.a) Mobiliteit: Vivium Fietsverzekering- de klant sluit deze formule 100% digitaal af;- flexibel abonnement dat elke maand via de kredietkaart wordt gefactureerd (de verzekerde zet het stop wanneer hij dat wil);- de waarborgen diefstal, materiële schade en bijstand zijn altijd inbegrepen;- de waarborgen lichamelijke schade en rechtsbijstand zijn optioneel;- de aangifte van een schadegeval gebeurt digitaal via een speciale klantenzone voor de fietsverzekering;- Vivium verbindt zich ertoe om een financiële bijdrage te leveren aan verenigingen actief in de zachte mobiliteit, elke keer een klant gedurende twaalf opeenvolgende maanden geen schade heeft.b) Gezondheid: Axa Belgium (Doctors Online by AXA)- eerste verzekeraar in België die een dienst video-consultatie met erkende artsen aanbiedt (in samenwerking met AXA Partners);- videoconsultaties maken gezondheidszorg toegankelijker: een computer, tablet of smartphone met een camera en internetverbinding volstaat;- de dienst is veilig en eenvoudig te gebruiken;- de patiënt kan een arts raadplegen binnen de 30 minuten of wanneer het hem het beste past. En dit 24u op 2, 7 dagen op 7, in België en in het buitenland;- uit solidariteit in de gemeenschappelijke strijd tegen het coronavirus, stelt AXA de dienst Doctors Online gratis ter beschikking van alle Belgen die het nodig hebben en dit via een specifieke telefoonlijn, toegankelijk t.e.m. 22 mei.Ethias (Myclaims AT)- via dit platform kan een slachtoffer van een arbeidsongeval op elk moment zijn schadedossier online opvolgen:a) kan via het web of via zijn smartphone op elk moment de evolutie van het dossier opvolgen, vragen stellen of uitbetalingen verifiëren;b) het slachtoffer kan ook de nodige documentatie raadplegen of uploaden die betrekking hebben op zijn schadedossier;- klanten kunnen vandaag online offertes maken, 11 type verzekeringen online afsluiten, via zijn klantenzone zijn verzekeringen autonoom beheren en mogelijke schadedossiers opvolgen: alle nuttige informatie over zijn ziekenhuisopname, arbeidsongeval, vergoeding van zijn kosten en dit volledig online opvragen;- digitaal beheer van A to Z, 24u/24u en 7d/7d. Allianz Benelux (Allianz RoadSafe)- deze digitale toepassing legt de nadruk op preventie van verkeersongevallen, zowel voor woon-werkverplaatsingen als voor professionele verplaatsingen;- elk bedrijf in staat stellen om een snelle en objectieve inschatting te maken van zijn preventieaanpak op dit domein;- voordelen:1. snelheid: korte vragenlijst in nauwelijks 10 minuten;2. feedback: zodra de vragenlijst doorlopen is, krijgt de gebruiker via e-mail een verslag met zijn score en concrete adviezen;3. toegankelijkheid: de tool is 24/24 uur beschikbaar op de website allianz.be;4. know-how: gebaseerd op de ervaring van specialisten in de materie (preventieteam, externe partner, ...);5. beschikbaarheid: zowel voor klanten als niet-klanten (zonder verbintenis).AG ('Surrendering is not an option; we are all equal')- AG en de Belgische paralympische atleten inspireren je om niet op te geven, en verder te gaan;- het authentiek communiceren naar de buitenwereld over de passie en doorzetting die de Paralympiërs hebben voor hun sport, als mensen van vlees en bloed;- de inspirerende tekst is algemeen genoeg om alle Belgen te kunnen raken, en een levensles mee te geven;- er werd vooral aandacht geschonken aan de manier waarop de Paralympiërs met de niet altijd even rooskleurige realiteit omgaan en die obstakels door motivatie en doorzettingsvermogen ombuigen tot persoonlijke groei en succes; - de atleten tonen hoe ze zichzelf overtreffen en het meeste uit hun leven halen: op die manier worden ze een inspiratiebron voor iedereen, zelfs voor bekende Belgen.AG- award werd niet door de jury toegekend maar op basis van een enquête, afgenomen bij de onafhankelijke makelaars, leden van Feprabel en FVF, die hun mening moesten geven op basis van tal van indicatoren;- AG biedt proactieve ondersteuning aan makelaars in hun adviserende en deskundige rollen:- AG streeft ernaar om adequaat te reageren op de voortdurend veranderende behoeften van klanten:- AG vertrouwt in de eerste plaats op het leveren van kwaliteitsdiensten om klanten optimaal van dienst te zijn, om hen snel en correct te compenseren in het geval van een claim.Alles over de trofeeën: www.decavi.be