Water- en afvalbeheer zijn zaken die al heel vroeg in de beschaving terug te vinden waren. Hetzelfde geldt voor de infrastructuur om met deze uitdagingen om te gaan. Nochtans is slechts 1% van het water op aarde geschikt voor de behoeften van de mens. Ondertussen blijft de vraag maar toenemen. Bovendien zorgt het consumptiegedrag voor steeds meer afval. Ook megatrends zoals de demografische groei en de snelle verstedelijking, in combinatie met de opkomst van de middenklassen in de opkomende landen, zetten druk op de bestaande capaciteit om afval te verwerken. Hierdoor zullen er in de toekomst heel wat infrastructuurwerken of oplossingen moeten komen op het vlak van afvalbeheer. De ontwikkelde landen kampen met een snel verouderende infrastructuur, en moeten voldoen aan steeds strengere ecologische en gezondheidseisen.

Een groeiend universum dat een boost krijgt van megatrends

Het hoeft dus niet te verbazen dat het beleggingsuniversum voor water en afval sinds 1990 sterk in de lift zit. Het is immers vertienvoudigd (dus gemiddeld tien nieuwe aandelen per jaar), goed voor een gemiddelde beurskapitalisatie van 3,5 miljard dollar (dus maal vijf sinds 1990). Nochtans is het vandaag veel gediversifieerder dan toen, zowel qua sectoren als qua landen, en eveneens meer liquide.

De covid-19 gezondheidscrisis doet deze structurele trends niet verzwakken, wel integendeel. Bedrijven die gespecialiseerd zijn in water, hoofdzakelijk nutsbedrijven, hebben bewezen dat ze defensieve kenmerken hebben wanneer de markten erg turbulent zijn. Het universum van afvalbedrijven blijft dan weer interessant, omdat veel beleggers er niet naar kijken. Dit gaat verder dan de ophaling of recyclage van afval, want we vinden er veel nieuwe segmenten in terug met een hoge toegevoegde waarde, die in het teken staan van innovatie.

Wanneer je in een beleggingsstrategie het waterthema combineert met het afvalthema, krijg je een defensief groeiverhaal. De onderliggende activa zijn immers beter gediversifieerd en zijn onderling weinig gecorreleerd.

Talrijke beleggingsmogelijkheden

Er ontstaat een nieuwe economische orde, waarin de begrotings- en fiscale stimulusmaatregelen van de overheden in het voordeel spelen van de water- en afvalindustrie. In de toekomst zal de infrastructuur immers gemoderniseerd worden. Deze twee sectoren zouden dus garen moeten spinnen bij meer langetermijninvesteringen.

Deze twee thema's bieden dus talrijke kansen voor beleggers, omdat ze inspelen op structurele groeidynamieken die niet meteen zullen verdwijnen. Ze bieden dus een concreet antwoord op prangende maatschappelijke en ecologische uitdagingen.

Ongeacht van de economische cyclus waarin we ons bevinden, blijven drinkwatervoorziening, waterzuivering en afvalverwerking diensten die onmisbaar zijn om onze maatschappij vlot te laten draaien.

Lees er hier meer over.

Risico-informatie

· Dit document is uitsluitend bedoeld voor beleggingsprofessionals; particuliere beleggers mogen zich er niet op te baseren.

· Beleggers dienen er nota van te nemen dat ingenomen standpunten mogelijk niet langer actueel zijn en dat er mogelijk reeds naar gehandeld is.

Belangrijke informatie

Deze informatie mag niet worden gekopieerd of verspreid zonder voorafgaande toestemming. Fidelity verstrekt uitsluitend informatie over haar eigen producten en diensten en geeft geen beleggingsadviezen die gebaseerd zijn op persoonlijke omstandigheden, tenzij anderszins specifiek vermeld door een naar behoren gereglementeerde firma in formele communicatie met de klant.

Fidelity International verwijst naar de groep van bedrijven die deel uitmaken van de wereldwijde beleggingsbeheerorganisatie die informatie biedt over producten en diensten in bepaalde rechtsgebieden buiten Noord-Amerika. Deze publicatie is niet bestemd voor inwoners van de Verenigde Staten en is uitsluitend bestemd voor personen die gevestigd zijn in rechtsgebieden waar de betreffende fondsen voor distributie zijn toegelaten of waar een dergelijke toestemming niet vereist is.

Tenzij anders aangegeven, worden alle producten aangeboden door Fidelity International en zijn alle hier gegeven meningen en visies afkomstig van Fidelity. Fidelity, Fidelity International, het Fidelity International logo en het F symbool zijn geregistreerde handelsmerken van FIL Limited.

Vermogen en middelen van FIL Limited per 06/08/2020. De gegevens zijn niet gecontroleerd. Onderzoeksdeskundigen omvatten analisten en partners.

Uitgegeven door FIL (Luxembourg) S.A., goedgekeurd en gereguleerd in Luxemburg door de CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier).

Wij raden u aan uitgebreide informatie aan te vragen alvorens te besluiten tot enige belegging. Beleggingen dienen te geschieden op basis van de op dit moment geldige prospectus (document met essentiële informatie) en het goedgekeurde jaarverslag, dat kosteloos beschikbaar is in Frans en Nederlands bestemd voor Belgische beleggers samen met het laatste jaarverslag en halfjaarverslag bij ons European Service Centre in Luxemburg en bij onze verdelers; de lijst is beschikbaar op onze website https://www.fidelity.be en bij CACEIS Belgium S.A. (Havenlaan 86C, b320, 1000 in Brussel). 20BE0703

Water- en afvalbeheer zijn zaken die al heel vroeg in de beschaving terug te vinden waren. Hetzelfde geldt voor de infrastructuur om met deze uitdagingen om te gaan. Nochtans is slechts 1% van het water op aarde geschikt voor de behoeften van de mens. Ondertussen blijft de vraag maar toenemen. Bovendien zorgt het consumptiegedrag voor steeds meer afval. Ook megatrends zoals de demografische groei en de snelle verstedelijking, in combinatie met de opkomst van de middenklassen in de opkomende landen, zetten druk op de bestaande capaciteit om afval te verwerken. Hierdoor zullen er in de toekomst heel wat infrastructuurwerken of oplossingen moeten komen op het vlak van afvalbeheer. De ontwikkelde landen kampen met een snel verouderende infrastructuur, en moeten voldoen aan steeds strengere ecologische en gezondheidseisen.Het hoeft dus niet te verbazen dat het beleggingsuniversum voor water en afval sinds 1990 sterk in de lift zit. Het is immers vertienvoudigd (dus gemiddeld tien nieuwe aandelen per jaar), goed voor een gemiddelde beurskapitalisatie van 3,5 miljard dollar (dus maal vijf sinds 1990). Nochtans is het vandaag veel gediversifieerder dan toen, zowel qua sectoren als qua landen, en eveneens meer liquide.De covid-19 gezondheidscrisis doet deze structurele trends niet verzwakken, wel integendeel. Bedrijven die gespecialiseerd zijn in water, hoofdzakelijk nutsbedrijven, hebben bewezen dat ze defensieve kenmerken hebben wanneer de markten erg turbulent zijn. Het universum van afvalbedrijven blijft dan weer interessant, omdat veel beleggers er niet naar kijken. Dit gaat verder dan de ophaling of recyclage van afval, want we vinden er veel nieuwe segmenten in terug met een hoge toegevoegde waarde, die in het teken staan van innovatie. Wanneer je in een beleggingsstrategie het waterthema combineert met het afvalthema, krijg je een defensief groeiverhaal. De onderliggende activa zijn immers beter gediversifieerd en zijn onderling weinig gecorreleerd.Er ontstaat een nieuwe economische orde, waarin de begrotings- en fiscale stimulusmaatregelen van de overheden in het voordeel spelen van de water- en afvalindustrie. In de toekomst zal de infrastructuur immers gemoderniseerd worden. Deze twee sectoren zouden dus garen moeten spinnen bij meer langetermijninvesteringen.Deze twee thema's bieden dus talrijke kansen voor beleggers, omdat ze inspelen op structurele groeidynamieken die niet meteen zullen verdwijnen. Ze bieden dus een concreet antwoord op prangende maatschappelijke en ecologische uitdagingen.Ongeacht van de economische cyclus waarin we ons bevinden, blijven drinkwatervoorziening, waterzuivering en afvalverwerking diensten die onmisbaar zijn om onze maatschappij vlot te laten draaien.Lees er hier meer over.