U en uw bedrijf worden dagelijks geconfronteerd met nieuwe situaties en ook nieuwe risico's. Jammer genoeg heeft u niet altijd de tijd om op regelmatige basis al die risico's in kaart te brengen en er de juiste verzekeringen aan te koppelen. Sommige verzekeringen, zoals de arbeidsongevallenverzekering, zijn wettelijk verplicht. Andere, zoals de brandverzekering, dan weer niet. Wie goed verzekerd wil zijn, vraagt best het advies van een expert die vertrouwd is met de materie. Met onze vijf tips zetten we u op de juiste weg.

1) Kies voor een verzekering 'alle risico's'

Meestal is een verzekeringscontract zo opgesteld dat enkel de expliciet vermelde risico's, lees: waarborgen, verzekerd zijn. Het is niet altijd even makkelijk om op voorhand de risico's juist in te schatten en vaak zijn er ook niet te voorziene risico's. Als verzekeringnemer doet u er daarom goed aan om voor een brandverzekering 'alle risico's' te kiezen. In dat geval bent u voor alle materiële schade verzekerd, behalve voor de opgesomde uitzonderingen. Een voorbeeld is de dekking diefstal waarbij diefstal uit een gebouw dat nog in aanbouw is, uitgesloten wordt. Een ander voorbeeld is de dekking glasbreuk, waarbij afschilfering (spiegelend glas) is uitgesloten.

Bart Bosman

"Een verzekering 'alle risico's' is interessant voor de verzekeringnemer want als een bepaald risico in de polis niet nadrukkelijk uitgesloten wordt, is hij hiervoor verzekerd. Bij discussie ligt de bewijslast sowieso bij de verzekeraar", zegt Bart Bosman, Senior Underwriter Non-Life bij Vivium, een Belgische verzekeringsmaatschappij die via onafhankelijke makelaars werkt. Bosman benadrukt ook dat een bedrijfsleider zeker voldoende aandacht moet besteden aan de limiet. "Binnen Vivium werd een product ontwikkeld waarbij de wettelijke bepalingen voor een eenvoudig risico (verzekerd kapitaal tot ongeveer 1,5 miljoen euro) worden gehanteerd, en dit tot 6 miljoen euro. Bedoeling is om ondernemers een zo breed mogelijke dekking te waarborgen en ook deze mogelijks aan te laten sluiten bij de privé-verzekering."

2) Opteer voor een langetermijnstrategie

Klassiek heeft een brandverzekering een looptijd van één jaar, waarbij het contract jaarlijks stilzwijgend verlengd wordt. Het is voor de klant soms verleidelijk om elk jaar opnieuw te gaan shoppen, maar dit getuigt niet van een langetermijnvisie. "Zeker bedrijven met grote verzekerde kapitalen kiezen beter voor contracten van drie jaar of meer", zegt Bart Bosman. "Zo gebeurt het wel vaker dat belangrijke investeringen in fases gebeuren en gespreid worden over een langere periode. Het is dan natuurlijk een groot voordeel dat dezelfde verzekeringsmaatschappij het project door de jaren heen opvolgt zodat het bedrijf op elk moment perfect ingedekt is."

© Getty Images/iStockphoto

3) Ga in zee met een verzekeraar die een multidisciplinaire aanpak huldigt

Afhankelijk van de activiteiten heeft het ene bedrijf soms een totaal ander risicoprofiel dan het andere. Zo kan een bedrijf een gunstig risico hebben voor bijvoorbeeld burgerlijke aansprakelijkheid, maar een veel minder gunstig risico voor brand. Voor het eerste risico zullen de verzekeringsmaatschappijen wellicht in de rij staan, ze zullen echter minder happig zijn voor het tweede. "Verzekeraars redeneren vanuit een rentabiliteit per verzekeringstak", legt Bart Bosman uit. "Het is echter altijd beter om te kiezen voor een verzekeringspartner met een multidisciplinaire aanpak die u een totaalpakket kan aanbieden. Dit laat de verzekeraar toe om niet enkel op takrentabiliteit te beoordelen, maar de verzekeringnemer, de klant, in zijn globaliteit centraal te plaatsen. Op die manier krijgt u nooit te maken met onvolmaaktheden in de dekking en vermijdt u bovendien veel discussie in geval van problemen."

4) Kijk altijd verder dan het louter materiële aspect

Een verzekeringsmaatschappij vertaalt een ondernemingsrisico naar een boekhoudkundige transactie door het om te zetten in een financiële parameter, beter gekend als de jaarlijkse verzekeringspremie. "Jammer genoeg denken nog te veel ondernemers daarbij enkel aan de materiële schade", reageert Bart Bosman. "Een brandverzekering vergoedt wel de schade aan uw gebouw en meubilair, maar dat is uiteindelijk slechts een deeltje van het totale kostenplaatje. Meestal vallen uw inkomsten tijdelijk weg omdat uw bedrijf een tijdje de deuren moet sluiten, maar de vaste kosten lopen in die periode wel gewoon door. Soms lijdt men ook een aantoonbaar winstverlies. Om zich hiertegen in te dekken kiest u best voor een aanvullende verzekering 'bedrijfsschade'. Een bedrijfsschadeverzekering garandeert u bepaalde inkomsten in de periode waarin uw activiteit stilvalt of vertraagt en wordt ook wel eens een levensverzekering voor bedrijven genoemd.

Een bedrijfsschadeverzekering garandeert u bepaalde inkomsten in de periode waarin uw activiteit stilvalt of vertraagt.

Daarnaast verdient ook een verzekering tegen machinebreuk extra aandacht. Deze polis dekt de schade die ontstaat als uw machines uitvallen, waardoor de productie stopt. Het gaat zowel om vaste machines, technische installaties (zoals lift en airco) als om rollend materieel."

5) Heb aandacht voor preventie

Niemand zal het belang van preventie onderschatten. Het is beter voorkomen dan genezen. Bij uitbreiding, nieuwbouw of de aanschaf van nieuwe machines denken veel bedrijfsleiders pas op het laatste moment aan de noodzakelijke verzekeringen. "Indien u uitbreidingsplannen koestert, kunt u maar beter snel uw verzekeraar (via uw makelaar) bij het project betrekken. Hij zal niet alleen het individuele risico inschatten en daar de juiste premie op plakken, maar hij zal u ook helpen om de risico's te beheersen. Er is een belangrijk verschil tussen het verzekeringsadvies en het brandweeradvies. Terwijl de brandweer kijkt naar het redden van de mensen in geval van nood, bekijkt de verzekering daarenboven de risico's op het vlak van bescherming van het bedrijfspatrimonium."

U en uw bedrijf worden dagelijks geconfronteerd met nieuwe situaties en ook nieuwe risico's. Jammer genoeg heeft u niet altijd de tijd om op regelmatige basis al die risico's in kaart te brengen en er de juiste verzekeringen aan te koppelen. Sommige verzekeringen, zoals de arbeidsongevallenverzekering, zijn wettelijk verplicht. Andere, zoals de brandverzekering, dan weer niet. Wie goed verzekerd wil zijn, vraagt best het advies van een expert die vertrouwd is met de materie. Met onze vijf tips zetten we u op de juiste weg.1) Kies voor een verzekering 'alle risico's'Meestal is een verzekeringscontract zo opgesteld dat enkel de expliciet vermelde risico's, lees: waarborgen, verzekerd zijn. Het is niet altijd even makkelijk om op voorhand de risico's juist in te schatten en vaak zijn er ook niet te voorziene risico's. Als verzekeringnemer doet u er daarom goed aan om voor een brandverzekering 'alle risico's' te kiezen. In dat geval bent u voor alle materiële schade verzekerd, behalve voor de opgesomde uitzonderingen. Een voorbeeld is de dekking diefstal waarbij diefstal uit een gebouw dat nog in aanbouw is, uitgesloten wordt. Een ander voorbeeld is de dekking glasbreuk, waarbij afschilfering (spiegelend glas) is uitgesloten."Een verzekering 'alle risico's' is interessant voor de verzekeringnemer want als een bepaald risico in de polis niet nadrukkelijk uitgesloten wordt, is hij hiervoor verzekerd. Bij discussie ligt de bewijslast sowieso bij de verzekeraar", zegt Bart Bosman, Senior Underwriter Non-Life bij Vivium, een Belgische verzekeringsmaatschappij die via onafhankelijke makelaars werkt. Bosman benadrukt ook dat een bedrijfsleider zeker voldoende aandacht moet besteden aan de limiet. "Binnen Vivium werd een product ontwikkeld waarbij de wettelijke bepalingen voor een eenvoudig risico (verzekerd kapitaal tot ongeveer 1,5 miljoen euro) worden gehanteerd, en dit tot 6 miljoen euro. Bedoeling is om ondernemers een zo breed mogelijke dekking te waarborgen en ook deze mogelijks aan te laten sluiten bij de privé-verzekering."2) Opteer voor een langetermijnstrategieKlassiek heeft een brandverzekering een looptijd van één jaar, waarbij het contract jaarlijks stilzwijgend verlengd wordt. Het is voor de klant soms verleidelijk om elk jaar opnieuw te gaan shoppen, maar dit getuigt niet van een langetermijnvisie. "Zeker bedrijven met grote verzekerde kapitalen kiezen beter voor contracten van drie jaar of meer", zegt Bart Bosman. "Zo gebeurt het wel vaker dat belangrijke investeringen in fases gebeuren en gespreid worden over een langere periode. Het is dan natuurlijk een groot voordeel dat dezelfde verzekeringsmaatschappij het project door de jaren heen opvolgt zodat het bedrijf op elk moment perfect ingedekt is."3) Ga in zee met een verzekeraar die een multidisciplinaire aanpak huldigtAfhankelijk van de activiteiten heeft het ene bedrijf soms een totaal ander risicoprofiel dan het andere. Zo kan een bedrijf een gunstig risico hebben voor bijvoorbeeld burgerlijke aansprakelijkheid, maar een veel minder gunstig risico voor brand. Voor het eerste risico zullen de verzekeringsmaatschappijen wellicht in de rij staan, ze zullen echter minder happig zijn voor het tweede. "Verzekeraars redeneren vanuit een rentabiliteit per verzekeringstak", legt Bart Bosman uit. "Het is echter altijd beter om te kiezen voor een verzekeringspartner met een multidisciplinaire aanpak die u een totaalpakket kan aanbieden. Dit laat de verzekeraar toe om niet enkel op takrentabiliteit te beoordelen, maar de verzekeringnemer, de klant, in zijn globaliteit centraal te plaatsen. Op die manier krijgt u nooit te maken met onvolmaaktheden in de dekking en vermijdt u bovendien veel discussie in geval van problemen."4) Kijk altijd verder dan het louter materiële aspectEen verzekeringsmaatschappij vertaalt een ondernemingsrisico naar een boekhoudkundige transactie door het om te zetten in een financiële parameter, beter gekend als de jaarlijkse verzekeringspremie. "Jammer genoeg denken nog te veel ondernemers daarbij enkel aan de materiële schade", reageert Bart Bosman. "Een brandverzekering vergoedt wel de schade aan uw gebouw en meubilair, maar dat is uiteindelijk slechts een deeltje van het totale kostenplaatje. Meestal vallen uw inkomsten tijdelijk weg omdat uw bedrijf een tijdje de deuren moet sluiten, maar de vaste kosten lopen in die periode wel gewoon door. Soms lijdt men ook een aantoonbaar winstverlies. Om zich hiertegen in te dekken kiest u best voor een aanvullende verzekering 'bedrijfsschade'. Een bedrijfsschadeverzekering garandeert u bepaalde inkomsten in de periode waarin uw activiteit stilvalt of vertraagt en wordt ook wel eens een levensverzekering voor bedrijven genoemd. Daarnaast verdient ook een verzekering tegen machinebreuk extra aandacht. Deze polis dekt de schade die ontstaat als uw machines uitvallen, waardoor de productie stopt. Het gaat zowel om vaste machines, technische installaties (zoals lift en airco) als om rollend materieel."5) Heb aandacht voor preventieNiemand zal het belang van preventie onderschatten. Het is beter voorkomen dan genezen. Bij uitbreiding, nieuwbouw of de aanschaf van nieuwe machines denken veel bedrijfsleiders pas op het laatste moment aan de noodzakelijke verzekeringen. "Indien u uitbreidingsplannen koestert, kunt u maar beter snel uw verzekeraar (via uw makelaar) bij het project betrekken. Hij zal niet alleen het individuele risico inschatten en daar de juiste premie op plakken, maar hij zal u ook helpen om de risico's te beheersen. Er is een belangrijk verschil tussen het verzekeringsadvies en het brandweeradvies. Terwijl de brandweer kijkt naar het redden van de mensen in geval van nood, bekijkt de verzekering daarenboven de risico's op het vlak van bescherming van het bedrijfspatrimonium."