Hoe vaak zou het niet voorkomen? U zit als bedrijf of organisatie met een geschil, weet dat een juridische procedure u quasi met zekerheid in het gelijk zal stellen, maar toch ziet u ervan af om de stap te zetten. Uit schrik voor de procedureslag die jaren kan aanslepen. En dus uit schrik voor de hoge kosten die het met zich meebrengt.

"Een logische reactie", vindt Hakim Boularbah, "maar natuurlijk spijtig. Gelukkig bestaat er een oplossing en die heet third party funding. Hierbij staat een gespecialiseerde derde in voor alle kosten die verbonden zijn aan de gerechtelijke of arbitrageprocedure."

Hakim Boularbah

Deze expert in third party funding doet dat uiteraard niet uit altruïsme. Ze laat een contract opstellen dat stipuleert dat bij een schadevergoeding een bepaald percentage voor haar is. "Je doet een beroep op externe financiering en in ruil sta je een deel van de schadevergoeding af", vat Koen Panis samen. "Dat betekent meteen dat er voor de derde partij enkele belangrijke voorwaarden zijn: het moet gaan om een dossier waar de potentiële schadevergoeding groot is, de kans om de procedure winnend af te sluiten moet eveneens groot tot zeer groot zijn, en zowel de eiser als de aangeklaagde moet krachtig genoeg zijn om zonder al te veel kleerscheuren door de procedure te komen."

Onbekend in ons land

Deze third party funding is relatief onbekend in België. "Ze is ontstaan in de Angelsaksische landen en kent er sinds de jaren '80 een gestage groei", weet Hakim Boularbah. "Waarom net in die landen? Heel eenvoudig, de kosten voor procedures lopen er snel heel hoog op."

Geleidelijk aan is ze ook in onze buurlanden aan bekendheid aan het winnen. Onder meer Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk, Nederland en Zwitserland kennen het systeem al. Deminor, vooral bekend om zijn diensten om bestuurders en aandeelhouders bij staan, opende recent een afdeling in Luxemburg die third party funding aanbiedt. En de Duitse verzekeraar Allianz had lange tijd een dergelijk departement.

"Een van de rollen van een advocaat is om zijn klant te informeren over de verschillende mogelijkheden die er zijn, third party funding hoort daar zeker bij." - Hakim Boularbah

Access to justice

"Ondanks de lage bekendheid is België een prima land om deze minder evidente manier van werken toe te passen", toont Koen Panis zich enthousiast. "We hebben immers een goede wetgeving, wat de voorspelbaarheid van procedures groter maakt. Ook de aanwezigheid van de Europese instanties en andere instellingen is een pluspunt. Ook arbitrages tegen staten kunnen immers via een third party funding gefinancierd worden."

Koen Panis

Blijft er nog een hamvraag... hoe ethisch is deze manier van werken? "Ik snap de vraag heel goed", zegt Koen Panis. "Het roept vragen op. Waarom zou je iemand toelaten tot een - risicoberekende - speculatie op de slaagkansen van jouw geschil? Deze verschuiving van bedrijfsrisico's naar een derde komt op het eerste zicht 'bijzonder' en niet transparant over. Maar deze gespecialiseerde financiers geven tegelijkertijd mensen en bedrijven een betere toegang tot het recht, een kans om gelijk te krijgen waar ze gelijk hebben. En de klant moet dan nog maar met één vraag rekening houden: ben ik bereid tot een procedure of niet?"

"Een van de rollen van een advocaat is om zijn klant te informeren over de verschillende mogelijkheden die er zijn", besluit Boularbah. "Third party funding hoort daar zeker bij."

Meer weten?

Neem dan contact op met Hakim Boularbah via hakim.boularbah@loyensloeff.com of Koen Panis via koen.panis@loyensloeff.com of surf naar de site www.loyensloeff.be.

Hoe vaak zou het niet voorkomen? U zit als bedrijf of organisatie met een geschil, weet dat een juridische procedure u quasi met zekerheid in het gelijk zal stellen, maar toch ziet u ervan af om de stap te zetten. Uit schrik voor de procedureslag die jaren kan aanslepen. En dus uit schrik voor de hoge kosten die het met zich meebrengt."Een logische reactie", vindt Hakim Boularbah, "maar natuurlijk spijtig. Gelukkig bestaat er een oplossing en die heet third party funding. Hierbij staat een gespecialiseerde derde in voor alle kosten die verbonden zijn aan de gerechtelijke of arbitrageprocedure."Deze expert in third party funding doet dat uiteraard niet uit altruïsme. Ze laat een contract opstellen dat stipuleert dat bij een schadevergoeding een bepaald percentage voor haar is. "Je doet een beroep op externe financiering en in ruil sta je een deel van de schadevergoeding af", vat Koen Panis samen. "Dat betekent meteen dat er voor de derde partij enkele belangrijke voorwaarden zijn: het moet gaan om een dossier waar de potentiële schadevergoeding groot is, de kans om de procedure winnend af te sluiten moet eveneens groot tot zeer groot zijn, en zowel de eiser als de aangeklaagde moet krachtig genoeg zijn om zonder al te veel kleerscheuren door de procedure te komen."Deze third party funding is relatief onbekend in België. "Ze is ontstaan in de Angelsaksische landen en kent er sinds de jaren '80 een gestage groei", weet Hakim Boularbah. "Waarom net in die landen? Heel eenvoudig, de kosten voor procedures lopen er snel heel hoog op."Geleidelijk aan is ze ook in onze buurlanden aan bekendheid aan het winnen. Onder meer Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk, Nederland en Zwitserland kennen het systeem al. Deminor, vooral bekend om zijn diensten om bestuurders en aandeelhouders bij staan, opende recent een afdeling in Luxemburg die third party funding aanbiedt. En de Duitse verzekeraar Allianz had lange tijd een dergelijk departement."Ondanks de lage bekendheid is België een prima land om deze minder evidente manier van werken toe te passen", toont Koen Panis zich enthousiast. "We hebben immers een goede wetgeving, wat de voorspelbaarheid van procedures groter maakt. Ook de aanwezigheid van de Europese instanties en andere instellingen is een pluspunt. Ook arbitrages tegen staten kunnen immers via een third party funding gefinancierd worden."Blijft er nog een hamvraag... hoe ethisch is deze manier van werken? "Ik snap de vraag heel goed", zegt Koen Panis. "Het roept vragen op. Waarom zou je iemand toelaten tot een - risicoberekende - speculatie op de slaagkansen van jouw geschil? Deze verschuiving van bedrijfsrisico's naar een derde komt op het eerste zicht 'bijzonder' en niet transparant over. Maar deze gespecialiseerde financiers geven tegelijkertijd mensen en bedrijven een betere toegang tot het recht, een kans om gelijk te krijgen waar ze gelijk hebben. En de klant moet dan nog maar met één vraag rekening houden: ben ik bereid tot een procedure of niet?""Een van de rollen van een advocaat is om zijn klant te informeren over de verschillende mogelijkheden die er zijn", besluit Boularbah. "Third party funding hoort daar zeker bij."Meer weten?Neem dan contact op met Hakim Boularbah via hakim.boularbah@loyensloeff.com of Koen Panis via koen.panis@loyensloeff.com of surf naar de site www.loyensloeff.be.