DEME wordt gelauwerd omwille van de werkzekerheid, toekomstperspectieven, jobinhoud, werksfeer, nieuwste technologieën en salaris. Hoe word je in dat alles een koploper?

Hans Casier: "Een employer brand is geen standalone merk. Het hangt nauw samen met waar je als bedrijf voor gaat, met je business objectieven. DEME wil hoogtechnologisch, hoogkwalitatief, met top mensen en zo duurzaam mogelijk projecten uitvoeren. Dat zijn strategische zakelijke doelen die sowieso ook doorstromen naar ons employer brand. We zien dat als één strategisch geheel. Enkel inzetten op je employer brand heeft volgens mij weinig tot geen betekenis. Dan werk je in een ivoren toren."

Welke rol speelt HR in de organisatie van DEME?

Hans Casier: "HR is bij DEME de culturele lijm in de organisatie. We zorgen voor samenhorigheid, laten mensen aan hetzelfde zeel trekken en zorgen ervoor dat ze op dezelfde billijke manier worden behandeld. Dat is niet onbelangrijk gezien onze structuur met veel aparte entiteiten. Het vergt inspanningen om via de HR-policy ervoor te zorgen dat daarover een DEME-saus komt. We willen iedereen in het orkest dezelfde partituur laten spelen. En 'it doesn't happen overnight'. Dit is absoluut een werk van lange adem."

Hoe groot is de uitdaging voor DEME om gekwalificeerd personeel aan te trekken?

Hans Casier: "Voor DEME is dat op HR-vlak uitdaging nummer één. DEME is een bedrijf dat sterk inzet op groei en elk jaar bewijst met omzet en personeelsaantallen dat het die ambities aankan. Wij werken in een sector waarin hooggekwalificeerd personeel een conditio sine qua non is. We hebben beslist dat we daar niet op kwaliteit willen inboeten en maken het onszelf dus niet makkelijk. We investeren zelf veel in onze mensen door hen intensief op te leiden. Maar dat betekent niet dat we de lat lager willen leggen bij de instroom in ons bedrijf."

"Een employer brand is geen standalone merk. Het hangt nauw samen met waar je als bedrijf voor gaat, met je business objectieven."

Kan je daarvoor als HR-dienst een zekere creativiteit aan de dag leggen?

Hans Casier: "Voor bepaalde activiteiten hebben we niet continu mensen nodig. Daarvoor bekijken we hoe we mensen op zelfstandige basis kunnen inschakelen. Je hebt een kernpopulatie nodig die je wil houden, maar daarrond heb je ook een groep van sterke mensen nodig die je regelmatig bijkomend inschakelt. Het bewaken van die balans wordt een belangrijk gegeven. Het hangt nauw samen met de conjunctuurgevoeligheid, maar het is ook een bewuste keuze."

Wat betekent dat voor jullie employer brand?

Hans Casier: "Het gaat om het maken van een goede analyse van de profielen die je op bepaalde plaatsen nodig hebt. Waar heb je mensen nodig die een carrière binnen DEME kunnen uitbouwen? Waar moet je zeer snel kunnen schakelen met bijkomende nicheprofielen? Ook die mensen moeten ons als regelmatige werkgever goed vinden, zodat ze graag terugkomen. In die zin is de uitkomst van de Randstad Employer Brand Research zeker een opsteker. We merken dat het intern en extern veel weerklank krijgt en het is een steun voor onze manier van werken."

DEME wordt gelauwerd omwille van de werkzekerheid, toekomstperspectieven, jobinhoud, werksfeer, nieuwste technologieën en salaris. Hoe word je in dat alles een koploper?Hans Casier: "Een employer brand is geen standalone merk. Het hangt nauw samen met waar je als bedrijf voor gaat, met je business objectieven. DEME wil hoogtechnologisch, hoogkwalitatief, met top mensen en zo duurzaam mogelijk projecten uitvoeren. Dat zijn strategische zakelijke doelen die sowieso ook doorstromen naar ons employer brand. We zien dat als één strategisch geheel. Enkel inzetten op je employer brand heeft volgens mij weinig tot geen betekenis. Dan werk je in een ivoren toren."Welke rol speelt HR in de organisatie van DEME?Hans Casier: "HR is bij DEME de culturele lijm in de organisatie. We zorgen voor samenhorigheid, laten mensen aan hetzelfde zeel trekken en zorgen ervoor dat ze op dezelfde billijke manier worden behandeld. Dat is niet onbelangrijk gezien onze structuur met veel aparte entiteiten. Het vergt inspanningen om via de HR-policy ervoor te zorgen dat daarover een DEME-saus komt. We willen iedereen in het orkest dezelfde partituur laten spelen. En 'it doesn't happen overnight'. Dit is absoluut een werk van lange adem."Hoe groot is de uitdaging voor DEME om gekwalificeerd personeel aan te trekken?Hans Casier: "Voor DEME is dat op HR-vlak uitdaging nummer één. DEME is een bedrijf dat sterk inzet op groei en elk jaar bewijst met omzet en personeelsaantallen dat het die ambities aankan. Wij werken in een sector waarin hooggekwalificeerd personeel een conditio sine qua non is. We hebben beslist dat we daar niet op kwaliteit willen inboeten en maken het onszelf dus niet makkelijk. We investeren zelf veel in onze mensen door hen intensief op te leiden. Maar dat betekent niet dat we de lat lager willen leggen bij de instroom in ons bedrijf."Kan je daarvoor als HR-dienst een zekere creativiteit aan de dag leggen?Hans Casier: "Voor bepaalde activiteiten hebben we niet continu mensen nodig. Daarvoor bekijken we hoe we mensen op zelfstandige basis kunnen inschakelen. Je hebt een kernpopulatie nodig die je wil houden, maar daarrond heb je ook een groep van sterke mensen nodig die je regelmatig bijkomend inschakelt. Het bewaken van die balans wordt een belangrijk gegeven. Het hangt nauw samen met de conjunctuurgevoeligheid, maar het is ook een bewuste keuze."Wat betekent dat voor jullie employer brand?Hans Casier: "Het gaat om het maken van een goede analyse van de profielen die je op bepaalde plaatsen nodig hebt. Waar heb je mensen nodig die een carrière binnen DEME kunnen uitbouwen? Waar moet je zeer snel kunnen schakelen met bijkomende nicheprofielen? Ook die mensen moeten ons als regelmatige werkgever goed vinden, zodat ze graag terugkomen. In die zin is de uitkomst van de Randstad Employer Brand Research zeker een opsteker. We merken dat het intern en extern veel weerklank krijgt en het is een steun voor onze manier van werken."