De voorbije jaren kwam er vanwege de lage rentes erg veel liquiditeit op de wereldmarkt. Heel wat landen en bedrijven grepen die kans om uitzonderlijk veel geld te lenen. Zo maakten ze goedkope schulden, soms in buitenlandse deviezen, wat het risico op niet-betaling deed toenemen. Zeker in het geval van forse appreciatie.

Natuurlijk moeten de schuldenaars die schulden ooit terugbetalen en dat kan slecht uitvallen. Want veel terugbetalen met minder geld is niet het beste recept voor financieel succes. Er dreigt dan zelfs een domino-effect. Als bedrijven in financiële moeilijkheden geraken, komen wellicht de belastinginkomsten onder druk. En dat heeft dan weer een invloed op de overheidsfinanciën.

Bovendien kan het actief van de banken dalen en worden overheden misschien gedwongen om de economie financieel te ondersteunen. Op voorwaarde natuurlijk dat de overheidsschuld hen niet zelf in financiële moeilijkheden brengt.

Stijgende overheidsschuld

In het Midden-Oosten en Sub-Sahara-Afrika is de overheidsschuld fors opgelopen. Gelukkig zijn de overheidsfinanciën in de meeste landen er solide. Om hun financiën op te krikken, zouden sommige overheden de import van producten, diensten of kennis kunnen beperken. Toch kan de betaling van actuele exportprojecten in het gedrang komen. Credendo blijft de meeste landen in die regio's verzekeren.

Ook andere landen zagen hun overheidsschuld snel oplopen. Denk aan Montenegro, de Maldiven of Mongolië, landen die in nauwe financiële schoentjes komen. Mongolië telt heel wat steenkool-, goud- en kopermijnen, maar de economische groei stagneert na slechte politieke beslissingen en vooral ten gevolge van de lage grondstofprijzen.

In China loopt de bedrijfsschuld op tot 170% van het bbp.

En stijgende bedrijfsschuld

Ook de bedrijfsschulden blijven in vele landen hoog. In China lopen die op tot 170% van het bbp. Dat is zorgwekkender dan het schuldniveau van de Chinese overheid, dat relatief laag blijft. Dat de meeste bedrijven die schuld in de lokale munt opbouwden, zorgt voor enig soelaas voor het kredietrisico. Maar in Turkije bestaat die bedrijfsschuld (35% van het bbp in 2008, 65% in 2016) vooral uit vreemde valuta.

In combinatie met een kwetsbare Turkse lira, het onevenwicht in de betalingsbalans, de hoge financieringsnood en de afhankelijkheid van buitenlandse kapitaalstromen zorgt de staatsschuld in vreemde valuta voor een zorgwekkende situatie. In Chili bouwden de bedrijven in 2016 een schuld op ten belope van 100% van het bbp, in Maleisië van 70% en in Rusland en Saudi-Arabië van 50%.

Zwaard van Damocles

Dat de Amerikaanse Centrale Bank (The Federal Reserve) haar rentes verhoogt is verontrustend. De Europese Centrale Bank volgt mogelijk volgend jaar. Die stijgende beweging zal de kosten van de uitstaande schuld bij overheden en bedrijven doen toenemen en de herfinancieringsmogelijkheden doen afnemen. Alles bij elkaar een benauwend zwaard van Damocles.

Credendo Trade Forum 2017

Donderdag 7 december organiseren Credendo en Trends-Tendances de derde editie van het Credendo Trade Forum 2017, een forum dat zich richt op de wereld van de export met focus dit jaar op protectionisme en globalisering.

Inschrijvingen en volledig programma:

www.credendoforum2017.be

Lees hier de andere artikels uit dit dossier.

De voorbije jaren kwam er vanwege de lage rentes erg veel liquiditeit op de wereldmarkt. Heel wat landen en bedrijven grepen die kans om uitzonderlijk veel geld te lenen. Zo maakten ze goedkope schulden, soms in buitenlandse deviezen, wat het risico op niet-betaling deed toenemen. Zeker in het geval van forse appreciatie.Natuurlijk moeten de schuldenaars die schulden ooit terugbetalen en dat kan slecht uitvallen. Want veel terugbetalen met minder geld is niet het beste recept voor financieel succes. Er dreigt dan zelfs een domino-effect. Als bedrijven in financiële moeilijkheden geraken, komen wellicht de belastinginkomsten onder druk. En dat heeft dan weer een invloed op de overheidsfinanciën.Bovendien kan het actief van de banken dalen en worden overheden misschien gedwongen om de economie financieel te ondersteunen. Op voorwaarde natuurlijk dat de overheidsschuld hen niet zelf in financiële moeilijkheden brengt.Stijgende overheidsschuldIn het Midden-Oosten en Sub-Sahara-Afrika is de overheidsschuld fors opgelopen. Gelukkig zijn de overheidsfinanciën in de meeste landen er solide. Om hun financiën op te krikken, zouden sommige overheden de import van producten, diensten of kennis kunnen beperken. Toch kan de betaling van actuele exportprojecten in het gedrang komen. Credendo blijft de meeste landen in die regio's verzekeren.Ook andere landen zagen hun overheidsschuld snel oplopen. Denk aan Montenegro, de Maldiven of Mongolië, landen die in nauwe financiële schoentjes komen. Mongolië telt heel wat steenkool-, goud- en kopermijnen, maar de economische groei stagneert na slechte politieke beslissingen en vooral ten gevolge van de lage grondstofprijzen.En stijgende bedrijfsschuldOok de bedrijfsschulden blijven in vele landen hoog. In China lopen die op tot 170% van het bbp. Dat is zorgwekkender dan het schuldniveau van de Chinese overheid, dat relatief laag blijft. Dat de meeste bedrijven die schuld in de lokale munt opbouwden, zorgt voor enig soelaas voor het kredietrisico. Maar in Turkije bestaat die bedrijfsschuld (35% van het bbp in 2008, 65% in 2016) vooral uit vreemde valuta.In combinatie met een kwetsbare Turkse lira, het onevenwicht in de betalingsbalans, de hoge financieringsnood en de afhankelijkheid van buitenlandse kapitaalstromen zorgt de staatsschuld in vreemde valuta voor een zorgwekkende situatie. In Chili bouwden de bedrijven in 2016 een schuld op ten belope van 100% van het bbp, in Maleisië van 70% en in Rusland en Saudi-Arabië van 50%.Lees hier de andere artikels uit dit dossier.