De technologie evolueert razendsnel en opent tal van nieuwe mogelijkheden. Voorzitter Emanuel Marreel van het Smart Building Platform: "Vroeger hadden we een focus op groen en energie-efficiënt bouwen. Maar recent zijn we een versnelling hoger geschakeld. Geavanceerde technologie maakt het immers mogelijk om niet alleen de energiehuishouding, maar ook nutsvoorzieningen en tal van andere toepassingen op te volgen, te integreren en bij te sturen. Technologiebedrijven besteden nu ook veel meer aandacht aan comfort, gezondheid en veiligheid van gebouwen."

Slimme gebouwen bieden dan ook heel wat nieuwe mogelijkheden voor wie er woont of werkt. "Onder een Smart Building verstaan we een duurzaam, energie-efficiënt gebouw dat geconnecteerd is met andere gebouwen en infrastructuren, en dat ingebed is in zijn omgeving. Een slim gebouw weet te allen tijde wat er gaande is, houdt rekening met de omgeving en analyseert welke acties er nodig zijn voor een optimaal beheer. Het gebouw kan bijvoorbeeld signalen geven als het energieverbruik hoger is dan verwacht, als ramen en deuren open blijven staan, als er een onderhoud van toestel nodig is, enzovoort...", vertelt Emanuel Marreel.

Emanuel Marreel, voorzitter van het Smart Building Platform.

Voor de beheerder van een gebouw en voor de gebruikers zorgt dat voor een veel comfortabeler situatie. "Het ultieme doel is dat slimme gebouwen een fijne plek zijn om te wonen, te werken of te vertoeven. De technologie zorgt ervoor dat er een ideale temperatuur heerst, dat de verlichting aangepast is aan elk moment van de dag, dat toegang en beveiliging zoveel mogelijk geautomatiseerd verlopen, ... En dat alles op een vlotte manier te bedienen is, ook vanaf een smartphone."

Onder een Smart Building verstaan we een duurzaam, energie-efficiënt gebouw dat geconnecteerd is met andere gebouwen en infrastructuren.

Hoger comfort, minder verbruik

Uiteraard vergt de integratie van dergelijke technologieën investeringen. Maar tegelijk leveren slimme gebouwen ook een enorme winst op. "Zo'n pand consumeert tot 20% minder energie, zonder aan comfort in te boeten op het vlak van temperatuur, lucht- of lichtkwaliteit", weet Marreel. "Dat komt omdat we maximaal kunnen inspelen op weersomstandigheden, bezettingsgraad van ruimtes, energievraag en -prijs, enzovoort. Al die factoren zorgen voor minder verbruik en meer energie-efficiëntie."

Het zal belangrijk zijn om niet alleen in nieuwe gebouwen slimme technologie te integreren, maar ook bij renovatie. Emanuel Marreel: "Zelfs kleine ingrepen, stap voor stap uitgevoerd, kunnen al een groot verschil betekenen. En de investering is te verantwoorden, zeker als je de volledige levenscyclus van een gebouw in rekening brengt. Bouwen of renoveren betekent amper 20% van de totale kost van een gebouw. 80% van de kosten worden gemaakt tijdens het dagelijkse gebruik en energie is daarbij veruit de grootste slokop. Wie dus slim bouwt of renoveert, geniet meteen van een terugverdieneffect."

80% van de kosten worden gemaakt tijdens het dagelijkse gebruik en energie is daarbij veruit de grootste slokop.

Meer dan ooit komt het er op aan om van bij de eerste stap in een bouw- of renovatieproject goed na te denken over de aangewezen technieken en technologieën. "De integratie van een gebouw in zijn omgeving zal nog aan belang toenemen. En dan bedoel ik niet alleen het stedenbouwkundige aspect. We zullen nog veel meer moeten nadenken over de beschikbaarheid van energie en mobiliteit, de interactie met andere infrastructuren en gebouwen, toegankelijkheid, controle en veiligheid, evacuatie, groenzones ... Want uiteindelijk willen we komen tot een slim gebouwennetwerk in een slimme omgeving", besluit de voorzitter van het Smart Building Platform.

De technologie evolueert razendsnel en opent tal van nieuwe mogelijkheden. Voorzitter Emanuel Marreel van het Smart Building Platform: "Vroeger hadden we een focus op groen en energie-efficiënt bouwen. Maar recent zijn we een versnelling hoger geschakeld. Geavanceerde technologie maakt het immers mogelijk om niet alleen de energiehuishouding, maar ook nutsvoorzieningen en tal van andere toepassingen op te volgen, te integreren en bij te sturen. Technologiebedrijven besteden nu ook veel meer aandacht aan comfort, gezondheid en veiligheid van gebouwen."Slimme gebouwen bieden dan ook heel wat nieuwe mogelijkheden voor wie er woont of werkt. "Onder een Smart Building verstaan we een duurzaam, energie-efficiënt gebouw dat geconnecteerd is met andere gebouwen en infrastructuren, en dat ingebed is in zijn omgeving. Een slim gebouw weet te allen tijde wat er gaande is, houdt rekening met de omgeving en analyseert welke acties er nodig zijn voor een optimaal beheer. Het gebouw kan bijvoorbeeld signalen geven als het energieverbruik hoger is dan verwacht, als ramen en deuren open blijven staan, als er een onderhoud van toestel nodig is, enzovoort...", vertelt Emanuel Marreel.Voor de beheerder van een gebouw en voor de gebruikers zorgt dat voor een veel comfortabeler situatie. "Het ultieme doel is dat slimme gebouwen een fijne plek zijn om te wonen, te werken of te vertoeven. De technologie zorgt ervoor dat er een ideale temperatuur heerst, dat de verlichting aangepast is aan elk moment van de dag, dat toegang en beveiliging zoveel mogelijk geautomatiseerd verlopen, ... En dat alles op een vlotte manier te bedienen is, ook vanaf een smartphone."Hoger comfort, minder verbruikUiteraard vergt de integratie van dergelijke technologieën investeringen. Maar tegelijk leveren slimme gebouwen ook een enorme winst op. "Zo'n pand consumeert tot 20% minder energie, zonder aan comfort in te boeten op het vlak van temperatuur, lucht- of lichtkwaliteit", weet Marreel. "Dat komt omdat we maximaal kunnen inspelen op weersomstandigheden, bezettingsgraad van ruimtes, energievraag en -prijs, enzovoort. Al die factoren zorgen voor minder verbruik en meer energie-efficiëntie."Het zal belangrijk zijn om niet alleen in nieuwe gebouwen slimme technologie te integreren, maar ook bij renovatie. Emanuel Marreel: "Zelfs kleine ingrepen, stap voor stap uitgevoerd, kunnen al een groot verschil betekenen. En de investering is te verantwoorden, zeker als je de volledige levenscyclus van een gebouw in rekening brengt. Bouwen of renoveren betekent amper 20% van de totale kost van een gebouw. 80% van de kosten worden gemaakt tijdens het dagelijkse gebruik en energie is daarbij veruit de grootste slokop. Wie dus slim bouwt of renoveert, geniet meteen van een terugverdieneffect."Meer dan ooit komt het er op aan om van bij de eerste stap in een bouw- of renovatieproject goed na te denken over de aangewezen technieken en technologieën. "De integratie van een gebouw in zijn omgeving zal nog aan belang toenemen. En dan bedoel ik niet alleen het stedenbouwkundige aspect. We zullen nog veel meer moeten nadenken over de beschikbaarheid van energie en mobiliteit, de interactie met andere infrastructuren en gebouwen, toegankelijkheid, controle en veiligheid, evacuatie, groenzones ... Want uiteindelijk willen we komen tot een slim gebouwennetwerk in een slimme omgeving", besluit de voorzitter van het Smart Building Platform.