De wereld waarin ondernemingen actief zijn, evolueert razendsnel. De uitdagingen zijn divers en vaak complex. Prof. dr. Lutgart Van den Berghe, executive director van Guberna, het kenniscentrum voor deugdelijk bestuur: "Enerzijds is er de globalisering en de nood om in te spelen op de digitalisering. Bedrijven moeten zich aanpassen aan nieuwe behoeften en nieuwe concurrenten. Anderzijds weten we dat in vele Belgische ondernemingen een generatiewissel op komst is door de pensionering van de babyboomers."

Uitdagingen vergen meer openheid

Om die uitdagingen met succes te overwinnen, moeten familiale ondernemingen meer openheid aan de dag leggen. "Familiale ondernemingen waren lange tijd zeer gesloten en op zichzelf gerichte ondernemingen. Vandaag vergen de uitdagingen een open geest en nieuwe competenties. Een externe blik op de zaak kan dan zeer verrijkend zijn. Vandaar dat externen aan boord halen, zowel in het management als in de raad van bestuur, bedrijven meer slagkracht geeft", aldus Van den Berghe.

De nieuwe tijden vereisen dus dat familiale ondernemingen hun organisatie en structuren op orde hebben. "Om te beginnen is er nood aan een eensgezinde eigenaarsvisie: wat willen de aandeelhouders bereiken? Hoe zien ze de missie van het bedrijf en wat is hun langetermijnvisie? Dat is de eerste stap. Als de familie het daarover eens is, kan een structuur worden uitgetekend om het bedrijf goed te laten functioneren en vooruit te laten gaan."

Prof. dr. Lutgart Van den Berghe, executive director van Guberna., Artur Eranosian
Prof. dr. Lutgart Van den Berghe, executive director van Guberna. © Artur Eranosian

Lutgart Van den Berghe: "Een goede structuur is er een die toelaat dat de juiste beslissingen worden genomen door de juiste mensen op het juiste moment. In een familiale ondernemingbetekent dit dat men de rollen moet afbakenen tussen het dagelijkse beheer van de onderneming en de meer strategische rol van de raad van bestuur. De vraag is dan ook wie over de nodige competenties beschikt om het bedrijf operationeel te leiden en wie in de raad van bestuur mee nadenkt over de lange termijn. Je hebt dus op elk niveau nood aan goede profielen."

Externen helpen objectiveren

Voor familiale ondernemingenkan dat emotioneel een zwaar proces zijn. Er spelen immers zowel familiale als zakelijke belangen mee. "Net daarom is het belangrijk om externen te betrekken. Zij kunnen helpen om de zaken kritisch tegen het licht te houden en beslissingen te objectiveren", stelt Lutgart Van den Berghe. "We merken trouwens bij Guberna dat steeds meer familiale ondernemingen daarmee bezig zijn. We krijgen daar in toenemende mate vragen over."

"Het is belangrijk om externen te betrekken. Zij kunnen helpen om de zaken kritisch tegen het licht te houden en beslissingen te objectiveren"

De praktijk wijst ook uit dat het aantal externen in familiale raden van bestuur stijgt en dat sommige families zelfs een externe voorzitter benoemen. "We hebben al een hele weg afgelegd. Een aantal grotere familiale ondernemingenfungeren vandaag dan ook als rolmodel. Ik denk bijvoorbeeld aan La Lorraine Bakery Group, Reynaers Aluminium, Cosucra of Puratos", vertelt Lutgart Van den Berghe. "Dat is trouwens niet te onderschatten: familiale bedrijfsleiders kijken graag naar wat hun collega's doen en halen daar inspiratie uit."

Nood aan sensibilisering

Toch ervaart Guberna dat er nog meer sensibilisering nodig is. "Het is onmiskenbaar dat niet-beursgenoteerde bedrijven in ons land sinds een tiental jaar meer aandacht schenken aan deugdelijk bestuur. België was destijds het eerste Europese land dat daar met de Code Buysse aanbevelingen over heeft uitgevaardigd. Maar we moeten ook erkennen dat nog te weinig familiale ondernemingen voldoende op de hoogte zijn van dit belangrijke thema en weten hoe ze een gestructureerd en deugdelijk bestuur als troef kunnen uitspelen", aldus Lutgart Van den Berghe.

Bekijk hier de video met Lutgart Van den Berghe:

Guberna werkt mee aan het Family Business Governance Forum dat BNP Paribas Fortis op 25 oktober organiseert in Brussel. Meer info: www.bnpparibasfortis.be/familygovernance

De wereld waarin ondernemingen actief zijn, evolueert razendsnel. De uitdagingen zijn divers en vaak complex. Prof. dr. Lutgart Van den Berghe, executive director van Guberna, het kenniscentrum voor deugdelijk bestuur: "Enerzijds is er de globalisering en de nood om in te spelen op de digitalisering. Bedrijven moeten zich aanpassen aan nieuwe behoeften en nieuwe concurrenten. Anderzijds weten we dat in vele Belgische ondernemingen een generatiewissel op komst is door de pensionering van de babyboomers."Uitdagingen vergen meer openheidOm die uitdagingen met succes te overwinnen, moeten familiale ondernemingen meer openheid aan de dag leggen. "Familiale ondernemingen waren lange tijd zeer gesloten en op zichzelf gerichte ondernemingen. Vandaag vergen de uitdagingen een open geest en nieuwe competenties. Een externe blik op de zaak kan dan zeer verrijkend zijn. Vandaar dat externen aan boord halen, zowel in het management als in de raad van bestuur, bedrijven meer slagkracht geeft", aldus Van den Berghe.De nieuwe tijden vereisen dus dat familiale ondernemingen hun organisatie en structuren op orde hebben. "Om te beginnen is er nood aan een eensgezinde eigenaarsvisie: wat willen de aandeelhouders bereiken? Hoe zien ze de missie van het bedrijf en wat is hun langetermijnvisie? Dat is de eerste stap. Als de familie het daarover eens is, kan een structuur worden uitgetekend om het bedrijf goed te laten functioneren en vooruit te laten gaan."Lutgart Van den Berghe: "Een goede structuur is er een die toelaat dat de juiste beslissingen worden genomen door de juiste mensen op het juiste moment. In een familiale ondernemingbetekent dit dat men de rollen moet afbakenen tussen het dagelijkse beheer van de onderneming en de meer strategische rol van de raad van bestuur. De vraag is dan ook wie over de nodige competenties beschikt om het bedrijf operationeel te leiden en wie in de raad van bestuur mee nadenkt over de lange termijn. Je hebt dus op elk niveau nood aan goede profielen."Externen helpen objectiverenVoor familiale ondernemingenkan dat emotioneel een zwaar proces zijn. Er spelen immers zowel familiale als zakelijke belangen mee. "Net daarom is het belangrijk om externen te betrekken. Zij kunnen helpen om de zaken kritisch tegen het licht te houden en beslissingen te objectiveren", stelt Lutgart Van den Berghe. "We merken trouwens bij Guberna dat steeds meer familiale ondernemingen daarmee bezig zijn. We krijgen daar in toenemende mate vragen over."De praktijk wijst ook uit dat het aantal externen in familiale raden van bestuur stijgt en dat sommige families zelfs een externe voorzitter benoemen. "We hebben al een hele weg afgelegd. Een aantal grotere familiale ondernemingenfungeren vandaag dan ook als rolmodel. Ik denk bijvoorbeeld aan La Lorraine Bakery Group, Reynaers Aluminium, Cosucra of Puratos", vertelt Lutgart Van den Berghe. "Dat is trouwens niet te onderschatten: familiale bedrijfsleiders kijken graag naar wat hun collega's doen en halen daar inspiratie uit."Nood aan sensibiliseringToch ervaart Guberna dat er nog meer sensibilisering nodig is. "Het is onmiskenbaar dat niet-beursgenoteerde bedrijven in ons land sinds een tiental jaar meer aandacht schenken aan deugdelijk bestuur. België was destijds het eerste Europese land dat daar met de Code Buysse aanbevelingen over heeft uitgevaardigd. Maar we moeten ook erkennen dat nog te weinig familiale ondernemingen voldoende op de hoogte zijn van dit belangrijke thema en weten hoe ze een gestructureerd en deugdelijk bestuur als troef kunnen uitspelen", aldus Lutgart Van den Berghe.Bekijk hier de video met Lutgart Van den Berghe:Guberna werkt mee aan het Family Business Governance Forum dat BNP Paribas Fortis op 25 oktober organiseert in Brussel. Meer info: www.bnpparibasfortis.be/familygovernance