Je kunt als exporteur maar beter op de hoogte zijn van de risico's in het land van export. Er zijn (geo)politieke risico's zoals politieke (of electorale) onrust, oproer of oorlog; of zelfs een insolvabele overheid als klant. Ook de onmogelijkheid om de munt te converteren, waardoor je als bedrijf je deviezen het land niet uit krijgt, behoort tot het politieke risico. Wanbetaling door een klant is dan weer een commercieel risico. Kredietrisico's kunnen het exportproject bedreigen en zelfs het voortbestaan van de exporterende onderneming in gevaar brengen.

Bedrijven kunnen voor de inschatting van die risico's een beroep doen op de landenclassificatie van kredietverzekeraar Credendo. Het zijn dynamische ratings die deskundigen toekennen op een schaal van 1 tot 7. Afhankelijk van economische en politieke ontwikkelingen in de wereld en in de landen zelf worden de ratings aangepast.

Landenrisico's redelijk stabiel

De politieke en commerciële risico's namen het voorbije decennium wereldwijd toe. Maar in 2017 lijken ze enigszins te stabiliseren, weliswaar op het relatief hogere niveau van voorheen. Er is over het algemeen voldoende basis voor een betere conjunctuur en enige economische heropleving. Maar het hoge schuldenniveau weegt op de economische perspectieven op lange termijn.

Er is over het algemeen voldoende basis voor een betere conjunctuur en enige economische heropleving.

Sinds 2016 tekende Credendo best wel wat downgrades op in haar landenclassificaties - onder andere door de val van de internationale grondstoffenprijzen - maar die hebben zich in 2017 gestabiliseerd. Ghana gaat er als olieproducerend land op vooruit, dankzij de productie van meer olie. De Dominicaanse Republiek, die olie importeert, profiteert van de relatief lage olieprijzen.

Servië, kandidaat voor toetreding tot de Europese Unie, krijgt een gunstigere rating voor het politieke risico op middellange en lange termijn, nadat het heel wat structurele hervormingen doorvoerde. En voor de korte termijn geeft de kredietverzekeraar opnieuw dekking in Irak. Wel blijft dit beperkt tot de regio ten zuiden van Bagdad, waar de veiligheidssituatie verbeterd is sinds de verdrijving van IS in het grootste deel van het voormalig bezette gebied.

Afrika onder de Sahara

Sub-Sahara-Afrika wijkt af van de algemene stabiliserende trend. De meeste landen van de CFA-frankzone werden gedegradeerd na een reeks schokken in het gebied. Zo was er de relatief lage olieprijs, terwijl de economie in heel wat lidstaten erg afhankelijk is van olie, bijvoorbeeld in Congo-Brazzaville en Gabon. Daarnaast zijn er ook de langdurige droogte en de gewapende conflicten in Mali of Tsjaad met de toenemende dreiging van jihadistische groeperingen in de Sahel en de uitbreiding van de activiteiten van Boko Haram in Nigeria.

Sub-Sahara-Afrika wijkt af van de algemene stabiliserende trend.

Al die factoren deden de economische groei in de betrokken regio's vertragen. Ze joegen ook de overheidsschuld de hoogte in en deden de deviezenreserves slinken. De daling met twee derde van de deviezenreserves in de Economische en Monetaire Gemeenschap van Centraal-Afrikaanse Staten (CEMAC) hebben het debat rond een mogelijke devaluatie van de CFA-frank opnieuw geopend. Meer dan de helft van de CEMAC-landen heeft overigens financiële akkoorden met het Internationaal Monetair Fonds (IMF) om hun overheidsfinanciën opnieuw op orde te krijgen en liquiditeit op te bouwen.

Voorts blijven verkiezingen regelmatig voor onrust en onlusten zorgen. Onder meer in de Democratische Republiek Congo, waar de electorale onzekerheid het geweld opnieuw doet opleven in een al kwetsbaar land. Om die reden geeft Credendo het land de hoogste risicorating op middellange en lange termijn.

Kredietverzekeraar als partner in export

Nabil Jijakli, Group Deputy CEO, Credendo.

"Onzekerheden leiden ertoe dat heel wat bedrijven investeringen in exportgebieden uitstellen. Maar een partner als Credendo kan ondernemers via haar landenratings informeren over de politieke en commerciële risico's in de wereld. Bovendien kunnen bedrijven bij een kredietverzekeraar terecht voor een verzekering tegen niet-betaling, confiscatie of nationalisatie en vernietiging van goederen door gewapende conflicten. Ook om schadegevallen aan te pakken of om exportklanten een leverancierskrediet te verstrekken."

Nabil Jijakli blikt vooruit op het Credendo Trade Forum 2017, bekijk het interview (FR) hieronder:

Credendo Trade Forum 2017

Donderdag 7 december organiseren Credendo en Trends-Tendances de derde editie van het Credendo Trade Forum 2017, een forum dat zich richt op de wereld van de export met focus dit jaar op protectionisme en globalisering.

Inschrijvingen en volledig programma:

www.credendoforum2017.be

Lees hier de andere artikels uit dit dossier.

Je kunt als exporteur maar beter op de hoogte zijn van de risico's in het land van export. Er zijn (geo)politieke risico's zoals politieke (of electorale) onrust, oproer of oorlog; of zelfs een insolvabele overheid als klant. Ook de onmogelijkheid om de munt te converteren, waardoor je als bedrijf je deviezen het land niet uit krijgt, behoort tot het politieke risico. Wanbetaling door een klant is dan weer een commercieel risico. Kredietrisico's kunnen het exportproject bedreigen en zelfs het voortbestaan van de exporterende onderneming in gevaar brengen.Bedrijven kunnen voor de inschatting van die risico's een beroep doen op de landenclassificatie van kredietverzekeraar Credendo. Het zijn dynamische ratings die deskundigen toekennen op een schaal van 1 tot 7. Afhankelijk van economische en politieke ontwikkelingen in de wereld en in de landen zelf worden de ratings aangepast.Landenrisico's redelijk stabielDe politieke en commerciële risico's namen het voorbije decennium wereldwijd toe. Maar in 2017 lijken ze enigszins te stabiliseren, weliswaar op het relatief hogere niveau van voorheen. Er is over het algemeen voldoende basis voor een betere conjunctuur en enige economische heropleving. Maar het hoge schuldenniveau weegt op de economische perspectieven op lange termijn.Sinds 2016 tekende Credendo best wel wat downgrades op in haar landenclassificaties - onder andere door de val van de internationale grondstoffenprijzen - maar die hebben zich in 2017 gestabiliseerd. Ghana gaat er als olieproducerend land op vooruit, dankzij de productie van meer olie. De Dominicaanse Republiek, die olie importeert, profiteert van de relatief lage olieprijzen.Servië, kandidaat voor toetreding tot de Europese Unie, krijgt een gunstigere rating voor het politieke risico op middellange en lange termijn, nadat het heel wat structurele hervormingen doorvoerde. En voor de korte termijn geeft de kredietverzekeraar opnieuw dekking in Irak. Wel blijft dit beperkt tot de regio ten zuiden van Bagdad, waar de veiligheidssituatie verbeterd is sinds de verdrijving van IS in het grootste deel van het voormalig bezette gebied.Afrika onder de SaharaSub-Sahara-Afrika wijkt af van de algemene stabiliserende trend. De meeste landen van de CFA-frankzone werden gedegradeerd na een reeks schokken in het gebied. Zo was er de relatief lage olieprijs, terwijl de economie in heel wat lidstaten erg afhankelijk is van olie, bijvoorbeeld in Congo-Brazzaville en Gabon. Daarnaast zijn er ook de langdurige droogte en de gewapende conflicten in Mali of Tsjaad met de toenemende dreiging van jihadistische groeperingen in de Sahel en de uitbreiding van de activiteiten van Boko Haram in Nigeria.Al die factoren deden de economische groei in de betrokken regio's vertragen. Ze joegen ook de overheidsschuld de hoogte in en deden de deviezenreserves slinken. De daling met twee derde van de deviezenreserves in de Economische en Monetaire Gemeenschap van Centraal-Afrikaanse Staten (CEMAC) hebben het debat rond een mogelijke devaluatie van de CFA-frank opnieuw geopend. Meer dan de helft van de CEMAC-landen heeft overigens financiële akkoorden met het Internationaal Monetair Fonds (IMF) om hun overheidsfinanciën opnieuw op orde te krijgen en liquiditeit op te bouwen.Voorts blijven verkiezingen regelmatig voor onrust en onlusten zorgen. Onder meer in de Democratische Republiek Congo, waar de electorale onzekerheid het geweld opnieuw doet opleven in een al kwetsbaar land. Om die reden geeft Credendo het land de hoogste risicorating op middellange en lange termijn.Lees hier de andere artikels uit dit dossier.