Internationaal zakendoen wordt steeds complexer, om verscheidene redenen. Luc Sambre, Head of Customs & Excise Solutions bij BDO: "Doordat het Verenigd Koninkrijk niet langer deel uitmaakt van de Europese Unie, zijn er voor heel wat bedrijven een pak nieuwe douaneverplichtingen bij gekomen, wat veel Vlaamse bedrijven heeft wakker geschud. Daarnaast is er in de internationale handel een opmars van protectionistische regels, onder meer onder impuls van de vorige Amerikaanse president Donald Trump. Ook is er een algemene toename aan regelgeving die exporteren naar of importeren uit landen buiten de Europese Unie complexer maakt."

Elke importeur en exporteur blijft eindverantwoordelijke

Multinationals hebben de ruimte om in te zetten op expertise over handelsregels en douaneformaliteiten. Een luxe die voor veel kleine en middelgrote ondernemingen niet zo vanzelfsprekend is. "Bedrijven maken dikwijls de redenering: ik besteed mijn douaneformaliteiten uit aan een (douane)expediteur, die zal wel het nodige doen en zijn verantwoordelijkheid nemen. Er circuleren dan documenten die nodig zijn voor het indienen van declaraties, zonder dat men kan inschatten of de gegevens wel correct bepaald zijn."

"Terwijl je als importeur/exporteur wel de eindverantwoordelijkheid blijft dragen dat declaraties op basis hiervan correct worden opgemaakt. Het is dus cruciaal dat je zelf controleert en opvolgt of er correct wordt gehandeld, ook als je dit uitbesteedt."

"Internationaal zakendoen wordt alleen maar complexer"

Douane-expertise vergt levenslang leren

Het staat dan ook buiten kijf dat het cruciaal is om douane-expertise aan boord te hebben. Daarom heeft consultancybedrijf BDO een gespecialiseerd team van douane-experten uitgebouwd en baseren zij hun dienstverlening op vier pijlers.

Luc Sambre: "Met de pijlers doorlichting, advies en begeleiding voorzien we bedrijven van douane-expertise. Zo helpen wij hen bijvoorbeeld respectievelijk met detectie van risico's in hun douane- en accijnswaardeketen, kunnen zij met specifieke vragen over hun douaneformaliteiten bij ons terecht en begeleiden wij hen zowel bij het aanvragen van de kleinste vergunning als bij het doorlopen van een volledig AEO-traject. Zo'n statuut van Authorised Economic Operator levert bedrijven een voorkeursbehandeling op bij douanediensten."

Luc Sambre, Head of Customs & Excise Solutions bij BDO, Andreas Gijbels
Luc Sambre, Head of Customs & Excise Solutions bij BDO © Andreas Gijbels

De vierde pijler, opleidingen, verbindt alle pijlers. Deze vormt de basis voor een dienstverlening die een groeitraject met bedrijven opzet. "Wij geloven zeer sterk in de noodzaak voor bedrijven om in te zetten op de eigen kennisopbouw, juist doordat de eindverantwoordelijkheid bij hen blijft. Dit dient op maat van de onderneming en haar werknemers te gebeuren."

"Daarom zetten wij sterk in op competentiemanagement: een opleidingstraject uitstippelen op maat van de cursisten door het koppelen van competentiescreening aan leerdoelen. Zo helpen wij bedrijven om van binnenuit te groeien en hun eigen weerbaarheid op te bouwen", aldus Luc Sambre. BDO bouwde daarom een eigen e-learningoplossing en voorziet het ook opleidingen die klassikaal (fysiek of virtueel) kunnen plaatsvinden, al dan niet als open sessie of op maat.

Meer weten over BDO Customs?

Contacteer Luc Sambre

Luc.sambre@bdo.be

GSM: +32 475 74 81 82

Internationaal zakendoen wordt steeds complexer, om verscheidene redenen. Luc Sambre, Head of Customs & Excise Solutions bij BDO: "Doordat het Verenigd Koninkrijk niet langer deel uitmaakt van de Europese Unie, zijn er voor heel wat bedrijven een pak nieuwe douaneverplichtingen bij gekomen, wat veel Vlaamse bedrijven heeft wakker geschud. Daarnaast is er in de internationale handel een opmars van protectionistische regels, onder meer onder impuls van de vorige Amerikaanse president Donald Trump. Ook is er een algemene toename aan regelgeving die exporteren naar of importeren uit landen buiten de Europese Unie complexer maakt."Multinationals hebben de ruimte om in te zetten op expertise over handelsregels en douaneformaliteiten. Een luxe die voor veel kleine en middelgrote ondernemingen niet zo vanzelfsprekend is. "Bedrijven maken dikwijls de redenering: ik besteed mijn douaneformaliteiten uit aan een (douane)expediteur, die zal wel het nodige doen en zijn verantwoordelijkheid nemen. Er circuleren dan documenten die nodig zijn voor het indienen van declaraties, zonder dat men kan inschatten of de gegevens wel correct bepaald zijn.""Terwijl je als importeur/exporteur wel de eindverantwoordelijkheid blijft dragen dat declaraties op basis hiervan correct worden opgemaakt. Het is dus cruciaal dat je zelf controleert en opvolgt of er correct wordt gehandeld, ook als je dit uitbesteedt."Het staat dan ook buiten kijf dat het cruciaal is om douane-expertise aan boord te hebben. Daarom heeft consultancybedrijf BDO een gespecialiseerd team van douane-experten uitgebouwd en baseren zij hun dienstverlening op vier pijlers.Luc Sambre: "Met de pijlers doorlichting, advies en begeleiding voorzien we bedrijven van douane-expertise. Zo helpen wij hen bijvoorbeeld respectievelijk met detectie van risico's in hun douane- en accijnswaardeketen, kunnen zij met specifieke vragen over hun douaneformaliteiten bij ons terecht en begeleiden wij hen zowel bij het aanvragen van de kleinste vergunning als bij het doorlopen van een volledig AEO-traject. Zo'n statuut van Authorised Economic Operator levert bedrijven een voorkeursbehandeling op bij douanediensten."De vierde pijler, opleidingen, verbindt alle pijlers. Deze vormt de basis voor een dienstverlening die een groeitraject met bedrijven opzet. "Wij geloven zeer sterk in de noodzaak voor bedrijven om in te zetten op de eigen kennisopbouw, juist doordat de eindverantwoordelijkheid bij hen blijft. Dit dient op maat van de onderneming en haar werknemers te gebeuren.""Daarom zetten wij sterk in op competentiemanagement: een opleidingstraject uitstippelen op maat van de cursisten door het koppelen van competentiescreening aan leerdoelen. Zo helpen wij bedrijven om van binnenuit te groeien en hun eigen weerbaarheid op te bouwen", aldus Luc Sambre. BDO bouwde daarom een eigen e-learningoplossing en voorziet het ook opleidingen die klassikaal (fysiek of virtueel) kunnen plaatsvinden, al dan niet als open sessie of op maat.