Duurzaam beleggen gaat niet enkel meer over goede bedoelingen: het wordt nu volop in de praktijk gebracht. "Voor beleggers betekent dit dat ze regelgevende uitdagingen grondig moeten analyseren", zegt Yannick Nelissen Grade, directeur België bij Fidelity International, een vermogensbeheerder die het Net Zero Asset Managers Initiative heeft ondertekend. De leden daarvan hebben zich ertoe hebben verbonden hun koolstofvoetafdruk tegen 2050 tot nul te herleiden. In Europa is de regelgeving sinds 2018 in een stroomversnelling gekomen.

Europa's ambitieuze ESG-plannen

"Europa wil beleggingen kanaliseren richting duurzame activiteiten, transparantie bevorderen en duurzaamheid systematisch integreren in het risicobeheer", zegt Alix Faure, directeur Verantwoord Beleggen bij de AFG. "De ruggengraat van deze ambitieuze plannen is de taxonomie, een blauwdruk van ecologisch duurzame activiteiten die alle economische actoren onderschrijven." Daarnaast is er de SFDR-verordening, die de financiële sector nu al aanzet tot meer transparantie. Ze wil financiële producten classificeren in functie van hun 'zuiverheid' op het vlak van ESG. Daarnaast is er de CSRD-richtlijn, die beursgenoteerde ondernemingen zal verplichten om vanaf boekjaar 2023 op gestandaardiseerde wijze te communiceren over bepaalde ESG-indicatoren (CO2 uitstoot, gelijke verloning, enz.). De bedoeling is om gegevens te bekomen die even kwalitatief zijn als financiële cijfers. Ten slotte zullen we dankzij de gedelegeerde MiFID de ESG-voorkeuren van cliënten van de financiële sector in kaart kunnen brengen. Voor een bedrijf als Bureau Veritas, gespecialiseerd in certificatie en inspectie, is deze sterke toename van de regelgeving een groeisegment, met name op milieugebied en bij de verificatie van bedrijfsreporting. "Aangezien beleggers de voorkeur geven aan groene activiteiten, zullen zelfs bedrijven die niet onder de taxonomie vallen, worden aangespoord om vrijwillig relevante elementen op tafel te leggen, en de kwaliteit van de gegevens zal moeten worden gecontroleerd door externe instanties," legt Marc Boissonnet, Executive Vice President van Bureau Veritas, uit.

De impact van de taxonomie zal merkbaar zijn vanaf boekjaar 2021

We hebben een lange reis voor de boeg, en die begint nu. De Europese taxonomie is logischerwijs begonnen met klimaat: vanaf de publicaties over boekjaar 2021 zullen bedrijven die bijdragen aan de klimaatdoelstellingen hun reporting moeten afstemmen op de vereisten van de taxonomie. Maar vanaf de tweede helft van 2021 zullen andere milieuthema's (zoals biodiversiteit, circulaire economie, enz.) ook aan bod komen, in afwachting van een mogelijk equivalent rond sociale gegevens. De uitdagingen die voor de deur staan, blijven echter zowel complex als aanzienlijk. Zo zal het niet voor de hand liggen om het zonder fossiele brandstoffen te doen, aangezien "hernieuwbare energiebronnen bijlange niet dezelfde energiedichtheid hebben", zegt Jean-Marc Jancovici, founding partner van het adviesbureau Carbone 4.

Die uitdagingen probeert de financiële sector nu aan te gaan. "Wij willen een drievoudige bottom line realiseren: de samenleving ecologischer, rechtvaardiger en inclusiever maken," zegt Jenn-Hui Tan, Global Head of Stewardship & Sustainable Investing for Fidelity International. Ons werk is gebaseerd op de enorme kennisbasis die het resultaat is van de 15.000 tot 16.000 jaarlijkse interviews met bedrijven die onze 180 analisten over de hele wereld afnemen, en ons eigen niet-financiële ratingsysteem. Onze erg actieve engagementbenadering is een belangrijke hefboom om vooruitgang te boeken op verschillende domeinen: de veerkracht van de aanvoerketen, de financiering van de klimaattransitie, praktijken inzake palmolie, enz."

Nieuwe opportuniteiten voor actieve beheerders

Dankzij de rijkdom van deze basis kunnen we zowel ruime ESG-benaderingen toepassen - bijvoorbeeld het drastisch verminderen van de koolstofvoetafdruk van een gespreide aandelenportefeuille - als meer gerichte benaderingen. "In de afvalbeheersector denken we dat de huidige praktijken niet duurzaam zijn en daarom richten wij ons op bedrijven die oplossingen aanbieden, door middel van recyclage of manieren om de afvalberg te verminderen," legt Cornelia Furse, beheerder bij Fidelity International, uit. Door deze segmenten grondig te analyseren, waarop de regelgevers zich in de toekomst zullen richten, kunnen we in een vroegtijdige fase de winnaars van morgen identificeren. Dezelfde logica gaat op voor de selectie van aandelen in regio's zoals Azië, waar ESG-praktijken niet overal even goed ingeburgerd zijn, maar zouden kunnen convergeren naar de normen die zich in Europa aftekenen. De ESG-regelgeving, die weliswaar bindend is en die in Europa wordt ingevoerd, houdt niet alleen beperkingen in. Dankzij de steeds strengere eisen wordt ESG steeds concreter. Ondernemingen en de financiële sector kijken aan tegen talrijke nieuwe mogelijkheden.

Lees er hier meer over.

Risico-informatie

  • Dit document is uitsluitend bedoeld voor beleggingsprofessionals; particuliere beleggers mogen zich er niet op te baseren.
  • De waarde van beleggingen en de daaruit voortvloeiende inkomsten kunnen fluctueren, en u/de cliënt loopt het risico het belegde bedrag niet terug te krijgen.
  • Beleggers dienen er nota van te nemen dat ingenomen standpunten mogelijk niet langer actueel zijn en dat er mogelijk reeds naar gehandeld is.
  • Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Richtwert für zukünftige Erträge.
  • Beleggingen in het buitenland worden beïnvloed door wijzigingen in wisselkoersen.
  • Beleggingen in opkomende markten kunnen volatieler zijn dan die in meer ontwikkelde markten.
  • De focus van de Beleggingsbeheerder op effecten van emittenten die duurzame kenmerken vertonen, kan een gunstige of ongunstige invloed hebben op de beleggingsresultaten van het fonds in vergelijking met vergelijkbare fondsen zonder dergelijke focus. De duurzame kenmerken van effecten kunnen in de loop van de tijd veranderen.

Belangrijke informatie

Deze informatie mag niet worden gekopieerd of verspreid zonder voorafgaande toestemming. Fidelity verstrekt uitsluitend informatie over haar eigen producten en diensten en geeft geen beleggingsadviezen die gebaseerd zijn op persoonlijke omstandigheden, tenzij anderszins specifiek vermeld door een naar behoren gereglementeerde firma in formele communicatie met de klant.

Fidelity International verwijst naar de groep van bedrijven die deel uitmaken van de wereldwijde beleggingsbeheerorganisatie die informatie biedt over producten en diensten in bepaalde rechtsgebieden buiten Noord-Amerika. Deze publicatie is niet bestemd voor inwoners van de Verenigde Staten en is uitsluitend bestemd voor personen die gevestigd zijn in rechtsgebieden waar de betreffende fondsen voor distributie zijn toegelaten of waar een dergelijke toestemming niet vereist is.

Tenzij anders aangegeven, worden alle producten aangeboden door Fidelity International en zijn alle hier gegeven meningen en visies afkomstig van Fidelity. Fidelity, Fidelity International, het Fidelity International logo en het F symbol zijn geregistreerde handelsmerken van FIL Limited.

Uitgegeven door FIL (Luxembourg) S.A., goedgekeurd en gereguleerd in Luxemburg door de CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier).

Wij raden u aan uitgebreide informatie aan te vragen alvorens te besluiten tot enige belegging. Beleggingen dienen te geschieden op basis van het op dit moment geldige prospectus/ Document met essentiële informatie en het goedgekeurde jaarverslag, die kosteloos en frans en Nederlands bestemd voor Belgische beleggers samen met het laatste jaarverslag en halfjaarverslag bij ons Europese Service Centre in Luxemburg bij onze verdelers de lijst is beschikbaar op onze website https://www.fidelity.be en bij CACEIS Belgium S.A. (Hevenlaan 86C, b320, 1000 in Brussel).

21BE0607 / PM3020

Duurzaam beleggen gaat niet enkel meer over goede bedoelingen: het wordt nu volop in de praktijk gebracht. "Voor beleggers betekent dit dat ze regelgevende uitdagingen grondig moeten analyseren", zegt Yannick Nelissen Grade, directeur België bij Fidelity International, een vermogensbeheerder die het Net Zero Asset Managers Initiative heeft ondertekend. De leden daarvan hebben zich ertoe hebben verbonden hun koolstofvoetafdruk tegen 2050 tot nul te herleiden. In Europa is de regelgeving sinds 2018 in een stroomversnelling gekomen."Europa wil beleggingen kanaliseren richting duurzame activiteiten, transparantie bevorderen en duurzaamheid systematisch integreren in het risicobeheer", zegt Alix Faure, directeur Verantwoord Beleggen bij de AFG. "De ruggengraat van deze ambitieuze plannen is de taxonomie, een blauwdruk van ecologisch duurzame activiteiten die alle economische actoren onderschrijven." Daarnaast is er de SFDR-verordening, die de financiële sector nu al aanzet tot meer transparantie. Ze wil financiële producten classificeren in functie van hun 'zuiverheid' op het vlak van ESG. Daarnaast is er de CSRD-richtlijn, die beursgenoteerde ondernemingen zal verplichten om vanaf boekjaar 2023 op gestandaardiseerde wijze te communiceren over bepaalde ESG-indicatoren (CO2 uitstoot, gelijke verloning, enz.). De bedoeling is om gegevens te bekomen die even kwalitatief zijn als financiële cijfers. Ten slotte zullen we dankzij de gedelegeerde MiFID de ESG-voorkeuren van cliënten van de financiële sector in kaart kunnen brengen. Voor een bedrijf als Bureau Veritas, gespecialiseerd in certificatie en inspectie, is deze sterke toename van de regelgeving een groeisegment, met name op milieugebied en bij de verificatie van bedrijfsreporting. "Aangezien beleggers de voorkeur geven aan groene activiteiten, zullen zelfs bedrijven die niet onder de taxonomie vallen, worden aangespoord om vrijwillig relevante elementen op tafel te leggen, en de kwaliteit van de gegevens zal moeten worden gecontroleerd door externe instanties," legt Marc Boissonnet, Executive Vice President van Bureau Veritas, uit. We hebben een lange reis voor de boeg, en die begint nu. De Europese taxonomie is logischerwijs begonnen met klimaat: vanaf de publicaties over boekjaar 2021 zullen bedrijven die bijdragen aan de klimaatdoelstellingen hun reporting moeten afstemmen op de vereisten van de taxonomie. Maar vanaf de tweede helft van 2021 zullen andere milieuthema's (zoals biodiversiteit, circulaire economie, enz.) ook aan bod komen, in afwachting van een mogelijk equivalent rond sociale gegevens. De uitdagingen die voor de deur staan, blijven echter zowel complex als aanzienlijk. Zo zal het niet voor de hand liggen om het zonder fossiele brandstoffen te doen, aangezien "hernieuwbare energiebronnen bijlange niet dezelfde energiedichtheid hebben", zegt Jean-Marc Jancovici, founding partner van het adviesbureau Carbone 4.Die uitdagingen probeert de financiële sector nu aan te gaan. "Wij willen een drievoudige bottom line realiseren: de samenleving ecologischer, rechtvaardiger en inclusiever maken," zegt Jenn-Hui Tan, Global Head of Stewardship & Sustainable Investing for Fidelity International. Ons werk is gebaseerd op de enorme kennisbasis die het resultaat is van de 15.000 tot 16.000 jaarlijkse interviews met bedrijven die onze 180 analisten over de hele wereld afnemen, en ons eigen niet-financiële ratingsysteem. Onze erg actieve engagementbenadering is een belangrijke hefboom om vooruitgang te boeken op verschillende domeinen: de veerkracht van de aanvoerketen, de financiering van de klimaattransitie, praktijken inzake palmolie, enz." Dankzij de rijkdom van deze basis kunnen we zowel ruime ESG-benaderingen toepassen - bijvoorbeeld het drastisch verminderen van de koolstofvoetafdruk van een gespreide aandelenportefeuille - als meer gerichte benaderingen. "In de afvalbeheersector denken we dat de huidige praktijken niet duurzaam zijn en daarom richten wij ons op bedrijven die oplossingen aanbieden, door middel van recyclage of manieren om de afvalberg te verminderen," legt Cornelia Furse, beheerder bij Fidelity International, uit. Door deze segmenten grondig te analyseren, waarop de regelgevers zich in de toekomst zullen richten, kunnen we in een vroegtijdige fase de winnaars van morgen identificeren. Dezelfde logica gaat op voor de selectie van aandelen in regio's zoals Azië, waar ESG-praktijken niet overal even goed ingeburgerd zijn, maar zouden kunnen convergeren naar de normen die zich in Europa aftekenen. De ESG-regelgeving, die weliswaar bindend is en die in Europa wordt ingevoerd, houdt niet alleen beperkingen in. Dankzij de steeds strengere eisen wordt ESG steeds concreter. Ondernemingen en de financiële sector kijken aan tegen talrijke nieuwe mogelijkheden.Lees er hier meer over.