Er zijn nog altijd vrij veel zelfstandigen die geen vennootschap hebben. Hun inkomsten worden belast als persoonlijke inkomsten. Omdat zelfstandigen een karig pensioen ontvangen, nemen velen van hen een Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen, beter gekend als VAPZ. "Maar het bedrag dat je daarmee kan sparen is beperkt tot 3.291 euro per jaar", argumenteert Annemie Huysmans, verzekeringsspecialist bij ING. "Daarom heeft de overheid op 1 januari 2018 de Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen (POZ) in het leven geroepen. Dat is een aanvullende manier om op een fiscaal aantrekkelijke manier geld voor je pensioen te sparen als je geen vennootschap hebt."

Personenbelasting

Eigenlijk functioneert die POZ op precies dezelfde manier als de Individuele Pensioentoezegging (IPT) voor zelfstandigen die wél een vennootschap hebben. Ook bij de POZ geldt de 80%-regel om te bepalen hoeveel centen je voor je pensioen opzij kan zetten. Parameters als burgerlijke status en voordelen van alle aard spelen mee. Omdat de POZ pas sinds 2018 bestaat, worden de drie laatste aanslagbiljetten uit de personenbelasting in rekening genomen. Volgens Huysmans schommelen de concrete bedragen die jaarlijks worden gespaard via de POZ sterk: van 10.000 tot 50.000 euro. De POZ is vooral interessant voor wie minstens 35.000 euro per jaar verdient.

Annemie Huysmans, verzekeringsspecialist bij ING

Dankzij POZ kunnen ook zelfstandigen zonder vennootschap fiscaal voordelig pensioensparen. Huysmans: "30% van de jaarlijks gestorte premie is fiscaal aftrekbaar. Het is wel zo dat dit fiscaal voordeel belast wordt, net zoals dat bij andere voordelen het geval is: denk aan een kleine premietaks en een belasting op de dag dat je de gespaarde premies uitbetaalt. Maar al bij al is de POZ fiscaal nog altijd heel aantrekkelijk." Bovendien worden premies voor aanvullende waarborgen (zoals een gewaarborgd inkomen of een overlijdensdekking) goedkoper als je ze combineert.

Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen (POZ) is combineerbaar met Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ)

Voorbeeldfunctie

ING heeft een voorbeeldfunctie als het op pensioensparen voor zelfstandigen aankomt. Dat geldt ook voor de POZ. Je hebt hier keuze uit drie formules. Huysmans: "De eerste formule is 'Secure'. Een spaarverzekering (ook wel Tak21 genoemd) met een gegarandeerde interest van momenteel 1% én een winstdeelname. Het gaat daarbij om een 'verticale' rente: als die rente later stijgt, zal het al gespaarde bedrag met terugwerkende kracht ook van de hogere rente kunnen genieten" Met de huidige lage rente is de kans op een hogere rente erg reëel. ING is hier een uitzondering op de markt, waar veel andere bedrijven gestopt zijn met Tak21-producten, omdat ze de return voor zichzelf te laag vinden. De tweede formule is 'Invest'. Hierbij kies je voor een beleggingsverzekering (Tak23) afhankelijk van je risicoprofiel. Met deze formule streeft men naar een maximaal rendement, maar dit houdt meer kapitaalrisico in aangezien er in fondsen wordt geïnvesteerd. De derde formule 'Mixed plan' is dan weer een POZ die beide formules combineert."

De voordelen van ING's POZ zijn duidelijk. "Ten eerste is er de gegarandeerde rente mét winstdeelname. Wie wat meer risico durft te nemen, kan met de Invest formule zijn rendement verhogen. Ten tweede is er het fiscale voordeel van 30%: van elke 100 euro die je in je POZ stopt, kan je 30% fiscaal aftrekken. En ten derde gaat ING prat op de persoonlijke insurance specialisten: die staan op lokaal niveau zelfstandigen bij met raad en daad. En vergeet ook niet dat zelfstandigen zonder vennootschap nog altijd eerst een VAPZ kunnen nemen. Beide vormen van pensioensparen zijn dus perfect combineerbaar."

De inhoud van bovenstaand artikel is geschreven in samenwerking met ING.

Meer informatie over de pensioenoplossingen van ING?

Ga naar ing.be/businesspension

Er zijn nog altijd vrij veel zelfstandigen die geen vennootschap hebben. Hun inkomsten worden belast als persoonlijke inkomsten. Omdat zelfstandigen een karig pensioen ontvangen, nemen velen van hen een Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen, beter gekend als VAPZ. "Maar het bedrag dat je daarmee kan sparen is beperkt tot 3.291 euro per jaar", argumenteert Annemie Huysmans, verzekeringsspecialist bij ING. "Daarom heeft de overheid op 1 januari 2018 de Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen (POZ) in het leven geroepen. Dat is een aanvullende manier om op een fiscaal aantrekkelijke manier geld voor je pensioen te sparen als je geen vennootschap hebt."Eigenlijk functioneert die POZ op precies dezelfde manier als de Individuele Pensioentoezegging (IPT) voor zelfstandigen die wél een vennootschap hebben. Ook bij de POZ geldt de 80%-regel om te bepalen hoeveel centen je voor je pensioen opzij kan zetten. Parameters als burgerlijke status en voordelen van alle aard spelen mee. Omdat de POZ pas sinds 2018 bestaat, worden de drie laatste aanslagbiljetten uit de personenbelasting in rekening genomen. Volgens Huysmans schommelen de concrete bedragen die jaarlijks worden gespaard via de POZ sterk: van 10.000 tot 50.000 euro. De POZ is vooral interessant voor wie minstens 35.000 euro per jaar verdient.Dankzij POZ kunnen ook zelfstandigen zonder vennootschap fiscaal voordelig pensioensparen. Huysmans: "30% van de jaarlijks gestorte premie is fiscaal aftrekbaar. Het is wel zo dat dit fiscaal voordeel belast wordt, net zoals dat bij andere voordelen het geval is: denk aan een kleine premietaks en een belasting op de dag dat je de gespaarde premies uitbetaalt. Maar al bij al is de POZ fiscaal nog altijd heel aantrekkelijk." Bovendien worden premies voor aanvullende waarborgen (zoals een gewaarborgd inkomen of een overlijdensdekking) goedkoper als je ze combineert.ING heeft een voorbeeldfunctie als het op pensioensparen voor zelfstandigen aankomt. Dat geldt ook voor de POZ. Je hebt hier keuze uit drie formules. Huysmans: "De eerste formule is 'Secure'. Een spaarverzekering (ook wel Tak21 genoemd) met een gegarandeerde interest van momenteel 1% én een winstdeelname. Het gaat daarbij om een 'verticale' rente: als die rente later stijgt, zal het al gespaarde bedrag met terugwerkende kracht ook van de hogere rente kunnen genieten" Met de huidige lage rente is de kans op een hogere rente erg reëel. ING is hier een uitzondering op de markt, waar veel andere bedrijven gestopt zijn met Tak21-producten, omdat ze de return voor zichzelf te laag vinden. De tweede formule is 'Invest'. Hierbij kies je voor een beleggingsverzekering (Tak23) afhankelijk van je risicoprofiel. Met deze formule streeft men naar een maximaal rendement, maar dit houdt meer kapitaalrisico in aangezien er in fondsen wordt geïnvesteerd. De derde formule 'Mixed plan' is dan weer een POZ die beide formules combineert."De voordelen van ING's POZ zijn duidelijk. "Ten eerste is er de gegarandeerde rente mét winstdeelname. Wie wat meer risico durft te nemen, kan met de Invest formule zijn rendement verhogen. Ten tweede is er het fiscale voordeel van 30%: van elke 100 euro die je in je POZ stopt, kan je 30% fiscaal aftrekken. En ten derde gaat ING prat op de persoonlijke insurance specialisten: die staan op lokaal niveau zelfstandigen bij met raad en daad. En vergeet ook niet dat zelfstandigen zonder vennootschap nog altijd eerst een VAPZ kunnen nemen. Beide vormen van pensioensparen zijn dus perfect combineerbaar."De inhoud van bovenstaand artikel is geschreven in samenwerking met ING.