Duurzaamheid heeft niets aan navelstaarderij

Bedrijven die werk maken van duurzaamheid doen dat nog vaak te geïsoleerd. Zowel de overheid als onafhankelijke organisaties bieden mogelijkheden om de krachten te bundelen, van elkaar te leren en de strategie beter te onderbouwen.

Duurzaamheid heeft niets aan navelstaarderij

Dat inzetten op duurzaamheid - hoe goedbedoeld ook - nog te vaak met de oogkleppen op gebeurt, merk je onder andere aan de effectmetingen. Bedrijven brengen hun inspanningen in kaart, maar ieder doet het op zijn manier. De methodologie kan verschillen, net als de informatie die de consument wel en niet bereikt. Uiteindelijk vervaagt de boodschap dat de ecologische voetafdruk van een sector kleiner wordt. "Ik kan mijn uitstekend CO2-uitstootrapport naast dat van een andere retailer leggen en erop uitkomen dat de twee niet vergeleken kunnen worden omdat niet dezelfde elementen in rekening zijn genomen", verklaart Pascal Léglise, Quality and Sustainable Development (CSR) Director bij Carrefour. Zoekend naar oplossingen die bedrijven en consumenten een beter zicht bieden, duiken verschillende mogelijkheden op.

Delen

Ik kan mijn uitstekend uitstootrapport naast dat van een andere retailer leggen en erop uitkomen dat de twee niet vergeleken kunnen worden.

Pascal Léglise

Pascal Léglise

Leiderschap tonen

Samenwerking met onafhankelijke organisaties is een eerste zeer tastbare piste om duurzaamheid een breder cachet te geven. Eneco werkt bijvoorbeeld samen met het World Wildlife Fund (WWF). Vanuit de samenwerking tussen Eneco en het Wereld Natuurfonds Nederland groeide een internationaal programma. Dat biedt een wetenschappelijke methodiek voor bedrijven die leiderschap willen tonen op vlak van duurzaamheid binnen hun eigen sector. "Het is erop gericht om het gedachtegoed van One Planet verder invulling te geven", legt Christophe Degrez, CEO van Eneco uit. "Het leven binnen de grenzen van onze aarde is een stip op de horizon dat alleen in samenwerking met onze klanten, leveranciers en andere partners succesvol kan worden."

Delen

Het is van belang om onze klanten en leveranciers te betrekken en zo onze kans op succes te vergroten.

Christophe Degrez

Christophe Degrez

One Planet bekijkt in de praktijk of de inspanningen wel volstaan. Het brengt klimaatverandering, luchtvervuiling, biodiversiteit en beschikbaarheid van bronnen in kaart en formuleert maatregelen die ervoor moeten zorgen dat we het redden met één planeet. "Het is van belang om onze klanten en leveranciers te betrekken en zo onze kans op succes te vergroten", aldus Degrez. Een tweede piste schuilt in een grotere rol van de overheid. Een concreet initiatief vinden we op Europees niveau bij het Organisation Environmental Footprint van de Europese Commissie. Het OEF ontwikkelt meetstandaarden voor meerdere types ecologische voetafdrukken. Het initiatief loopt voor verschillende sectoren en wil komen tot een door iedereen geaccepteerde en officiële methodologie. Het is de bedoeling om iedereen in de toekomst via dezelfde methode te laten communiceren.

Klik hier voor het volledige dossier over duurzaamheid in de retailsector

Onze partners