1. Als bank en fondsbeheerder kan je veranderingen in onze samenleving sturen. Hoe neemt jouw bank haar verantwoordelijkheid?

Bij Triodos Bank investeren we jouw geld uitsluitend in bedrijven en organisaties die de menselijke waardigheid, de bescherming van de planeet en de kwaliteit van het leven in het algemeen bevorderen. En dat geldt voor al onze producten, niet alleen voor een paar. Zo financieren we de broodnodige verandering, én we stimuleren de financiële wereld om meer maatschappelijke ambitie aan de dag te leggen.

2. Wie selecteert de bedrijven en organisaties die in duurzame fondsen zitten? Wat zijn de criteria?

Een team van duurzaamheidsanalisten en onderzoekers uit verschillende disciplines analyseert de bedrijven die worden opgenomen in onze fondsen. Zij staan voortdurend in dialoog met de ondernemingen zelf. Ze gaan in drie fasen te werk:

  • Ze selecteren bedrijven die bijdragen tot sociale en ecologische transitie. Ze laten zich daarbij leiden door zeven prioritaire thema's: duurzame voeding en landbouw, duurzame mobiliteit en infrastructuur, duurzame hulpbronnen, circulaire economie, welzijn en gezondheid, duurzame innovatie en een inclusieve samenleving.
  • De deskundigen onderzoeken of deze bedrijven voldoen aan onze minimumeisen en uitsluitingscriteria van Triodos Bank.
  • Ons team bestudeert de impact van de duurzaamheidsfactoren op de financiële waarde van elk bedrijf.

3. Welke bedrijven, activiteiten en sectoren sluit de bank automatisch uit?

Bedrijven die actief zijn op het gebied van alcohol, gokken, pornografie, tabak of wapens. Die weren we uit respect voor de menselijke waardigheid. Dat geldt ook voor bedrijven die mensenrechten en arbeidsrechten schenden of handel drijven in conflictmineralen.

Ook bedrijven die geen respect hebben voor dieren worden uitgesloten, of het nu gaat om dierproeven, intensieve veehouderij, commerciële visserij of de handel in bont en speciaal leder.

Alleen bedrijven met een positieve invloed op het milieu komen bij ons in aanmerking. Dus bij ons zal je geen bedrijven steunen die de biodiversiteit vernietigen, verantwoordelijk zijn voor ontbossing, genetische manipulatie uitvoeren, werken met gevaarlijke en vervuilende stoffen of natuurlijke en mijnbouwgrondstoffen exploiteren.

We willen ook dat onze bedrijven goed bestuurd worden. Daarom zijn ondernemingen met een te ongelijk loonbeleid uitgesloten, net als bedrijven die worden beschuldigd van corruptie, belastingontduiking en het niet naleven van wetten, voorschriften en verdragen.

4. Hoe controleer je de activiteiten van de bedrijven in het beleggingsfonds?

We oefenen ons stemrecht uit op de aandeelhoudersvergaderingen van alle ondernemingen die deel uitmaken van onze fondsen. Zo oefenen we een positieve invloed uit op hun langetermijnstrategie. We evalueren alle bedrijven minstens één keer per jaar om na te gaan of ze een duurzame transitie bevorderen. Als dat niet zo is, verwijderen we ze uit het fonds.

5. Waar kan ik zien welke bedrijven op dit moment geselecteerd zijn voor alle fondsen van de bank? En wat is hun impact op onze samenleving?

Je vindt de lijst van alle bedrijven in onze fondsen op onze website. Van twee van onze vier fondsen vind je ook alvast alle impactcijfers: de CO2-uitstoot, het waterverbruik en de afvalproductie. En als je nog vragen hebt, dan staan we altijd voor je klaar.

Ook duurzaam beleggen? Met Triodos Bank investeer je in een betere toekomst. Ontdek hier hoe je dat doet.

Bij Triodos Bank investeren we jouw geld uitsluitend in bedrijven en organisaties die de menselijke waardigheid, de bescherming van de planeet en de kwaliteit van het leven in het algemeen bevorderen. En dat geldt voor al onze producten, niet alleen voor een paar. Zo financieren we de broodnodige verandering, én we stimuleren de financiële wereld om meer maatschappelijke ambitie aan de dag te leggen.Een team van duurzaamheidsanalisten en onderzoekers uit verschillende disciplines analyseert de bedrijven die worden opgenomen in onze fondsen. Zij staan voortdurend in dialoog met de ondernemingen zelf. Ze gaan in drie fasen te werk:3. Welke bedrijven, activiteiten en sectoren sluit de bank automatisch uit?Bedrijven die actief zijn op het gebied van alcohol, gokken, pornografie, tabak of wapens. Die weren we uit respect voor de menselijke waardigheid. Dat geldt ook voor bedrijven die mensenrechten en arbeidsrechten schenden of handel drijven in conflictmineralen.Ook bedrijven die geen respect hebben voor dieren worden uitgesloten, of het nu gaat om dierproeven, intensieve veehouderij, commerciële visserij of de handel in bont en speciaal leder.Alleen bedrijven met een positieve invloed op het milieu komen bij ons in aanmerking. Dus bij ons zal je geen bedrijven steunen die de biodiversiteit vernietigen, verantwoordelijk zijn voor ontbossing, genetische manipulatie uitvoeren, werken met gevaarlijke en vervuilende stoffen of natuurlijke en mijnbouwgrondstoffen exploiteren.We willen ook dat onze bedrijven goed bestuurd worden. Daarom zijn ondernemingen met een te ongelijk loonbeleid uitgesloten, net als bedrijven die worden beschuldigd van corruptie, belastingontduiking en het niet naleven van wetten, voorschriften en verdragen.We oefenen ons stemrecht uit op de aandeelhoudersvergaderingen van alle ondernemingen die deel uitmaken van onze fondsen. Zo oefenen we een positieve invloed uit op hun langetermijnstrategie. We evalueren alle bedrijven minstens één keer per jaar om na te gaan of ze een duurzame transitie bevorderen. Als dat niet zo is, verwijderen we ze uit het fonds.Je vindt de lijst van alle bedrijven in onze fondsen op onze website. Van twee van onze vier fondsen vind je ook alvast alle impactcijfers: de CO2-uitstoot, het waterverbruik en de afvalproductie. En als je nog vragen hebt, dan staan we altijd voor je klaar.