Het thema duurzaamheid is danig 'hot' dat het soms voorwerp uitmaakt van 'windowdressing' en de betekenis ervan wordt uitgehold. De Belgische fondsenbank MeDirect neemt duurzaamheid ernstig en ging dan ook niet over één nacht ijs voor haar nieuwe duurzame beleggingsplan 'Duurzaam MeGreen'. NN Investment Partners, die meer dan 20 jaar ervaring heeft in het toepassen van duurzame criteria op hun beleggingsstrategieën, hielp bij de ontwikkeling van de portefeuille. Het resultaat is een gespreide korf van fondsen die beantwoorden aan strenge criteria inzake milieu, maatschappij en deugdelijk bestuur.

Hetzelfde, maar anders

Duurzame fondsen zijn gelijk aan traditionele fondsen, in die zin dat ze beleggen in activaklassen zoals aandelen en obligaties. Ze streven ook hetzelfde doel na door te mikken op een financiële meeropbrengst. Duurzaam beleggen hoeft u niet te doen omdat u onbaatzuchtig bent.

Duurzame fondsen zijn anders omdat ze extra aandacht geven aan sociale, ecologische en maatschappelijke aspecten. De beheerder van dergelijke fondsen kijkt verder dan de financiële criteria en selecteert landen en bedrijven die op een positieve manier het verschil helpen maken voor de maatschappij, het milieu en de wereld waarin we leven. Als u duurzaam belegt, beloont u bedrijven die een groene en ethisch verantwoorde koers varen.

Welles-nietes

Vindt u niet in de fondsen van het beleggingsplan 'Duurzaam MeGreen': ondernemingen met controversieel gedrag en controversiële activiteiten. Denk aan tabaksproductie, steenkoolontginning, de wapenindustrie of ondernemingen die een loopje nemen met de mensenrechten.

Wat wel? Beheerders kijken naar positieve criteria zoals milieu, maatschappij en deugdelijk bestuur. Ze houden rekening met inspanningen van bedrijven om de uitstoot van CO2 te verminderen, de kwaliteit van de arbeidsvoorwaarden of met de mate waarin ze transparant informatie delen met de buitenwereld. Elk bedrijf krijgt op basis van die analyse een ESG-score (ESG staat voor 'environmental', 'social' en 'governance'). Een ondergemiddelde score op het vlak van duurzaamheid is een 'no go'.

De obligaties in de fondsen van het beleggingsplan zijn in hoofdzaak 'green bonds' die groene projecten van overheden of bedrijven financieren: hernieuwbare energie, zuiver water, groener openbaar vervoer... Voor de duurzame bedrijfsobligaties gelden dezelfde strenge uitsluitingscriteria als voor de aandelen. De staatsobligaties houden rekening met de risicoscore per land.

Beloning voor ambitie

Maken ook een groot deel uit van de fondsen in 'Duurzaam MeGreen': bedrijven die nu nog middelmatig scoren op vlak van duurzaamheid, maar volop bezig zijn met een inhaalbeweging. Het hefboomeffect is dubbel. Ambitieuze bedrijven krijgen een duw in de rug om hun duurzaamheidsdroom te realiseren. En de duurzame belegger vaart er wel bij. Een wetenschappelijke studie van NN Investment Partners en de universiteit van Maastricht toont aan dat middelmatige bedrijven die de inhaalbeweging doen, op termijn beter presteren op de beurs dan de bedrijven die vandaag al hoog scoren qua duurzaamheid.

Een echt plan

In het brede aanbod van om en bij de 500 beleggingsfondsen, biedt MeDirect al van bij de opstart een ruime selectie duurzame fondsen van verschillende gerenommeerde fondsenhuizen. Wat is er dan nieuw? 'Duurzaam MeGreen' biedt voor het eerst de mogelijkheid om in één stap in een gespreide korf van duurzame fondsen te beleggen.

Het is een mooi gespreide portefeuille die een antwoord biedt op brandend actuele maatschappelijke thema's. Fondsbeheerders spelen op een dynamische manier in op de marktomstandigheden en sturen voortdurend bij op basis van financiële en duurzame criteria.

Het rendement hoeft niet te lijden onder de keuze voor duurzaamheid. Bedrijven die respectvol omgaan met mens en milieu, zijn op lange termijn vaak winnaars. Ook door op deugdelijk bestuur te focussen, vermijdt 'Duurzaam MeGreen' negatieve verrassingen in de portefeuille. Kortom: een duurzame aanpak kan juist een extra bron van rendement zijn.

Wilt u meer weten over het nieuwe beleggingsplan 'Duurzaam MeGreen' van MeDirect? Ontdek het op www.medirect.be

Philippe Delva, CEO MeDirect Bank samen met Didier Devreese, Head of Sales & Marketing NN Investment Partners
Het thema duurzaamheid is danig 'hot' dat het soms voorwerp uitmaakt van 'windowdressing' en de betekenis ervan wordt uitgehold. De Belgische fondsenbank MeDirect neemt duurzaamheid ernstig en ging dan ook niet over één nacht ijs voor haar nieuwe duurzame beleggingsplan 'Duurzaam MeGreen'. NN Investment Partners, die meer dan 20 jaar ervaring heeft in het toepassen van duurzame criteria op hun beleggingsstrategieën, hielp bij de ontwikkeling van de portefeuille. Het resultaat is een gespreide korf van fondsen die beantwoorden aan strenge criteria inzake milieu, maatschappij en deugdelijk bestuur.Duurzame fondsen zijn gelijk aan traditionele fondsen, in die zin dat ze beleggen in activaklassen zoals aandelen en obligaties. Ze streven ook hetzelfde doel na door te mikken op een financiële meeropbrengst. Duurzaam beleggen hoeft u niet te doen omdat u onbaatzuchtig bent.Duurzame fondsen zijn anders omdat ze extra aandacht geven aan sociale, ecologische en maatschappelijke aspecten. De beheerder van dergelijke fondsen kijkt verder dan de financiële criteria en selecteert landen en bedrijven die op een positieve manier het verschil helpen maken voor de maatschappij, het milieu en de wereld waarin we leven. Als u duurzaam belegt, beloont u bedrijven die een groene en ethisch verantwoorde koers varen.Welles-nietesVindt u niet in de fondsen van het beleggingsplan 'Duurzaam MeGreen': ondernemingen met controversieel gedrag en controversiële activiteiten. Denk aan tabaksproductie, steenkoolontginning, de wapenindustrie of ondernemingen die een loopje nemen met de mensenrechten.Wat wel? Beheerders kijken naar positieve criteria zoals milieu, maatschappij en deugdelijk bestuur. Ze houden rekening met inspanningen van bedrijven om de uitstoot van CO2 te verminderen, de kwaliteit van de arbeidsvoorwaarden of met de mate waarin ze transparant informatie delen met de buitenwereld. Elk bedrijf krijgt op basis van die analyse een ESG-score (ESG staat voor 'environmental', 'social' en 'governance'). Een ondergemiddelde score op het vlak van duurzaamheid is een 'no go'.De obligaties in de fondsen van het beleggingsplan zijn in hoofdzaak 'green bonds' die groene projecten van overheden of bedrijven financieren: hernieuwbare energie, zuiver water, groener openbaar vervoer... Voor de duurzame bedrijfsobligaties gelden dezelfde strenge uitsluitingscriteria als voor de aandelen. De staatsobligaties houden rekening met de risicoscore per land.Maken ook een groot deel uit van de fondsen in 'Duurzaam MeGreen': bedrijven die nu nog middelmatig scoren op vlak van duurzaamheid, maar volop bezig zijn met een inhaalbeweging. Het hefboomeffect is dubbel. Ambitieuze bedrijven krijgen een duw in de rug om hun duurzaamheidsdroom te realiseren. En de duurzame belegger vaart er wel bij. Een wetenschappelijke studie van NN Investment Partners en de universiteit van Maastricht toont aan dat middelmatige bedrijven die de inhaalbeweging doen, op termijn beter presteren op de beurs dan de bedrijven die vandaag al hoog scoren qua duurzaamheid.In het brede aanbod van om en bij de 500 beleggingsfondsen, biedt MeDirect al van bij de opstart een ruime selectie duurzame fondsen van verschillende gerenommeerde fondsenhuizen. Wat is er dan nieuw? 'Duurzaam MeGreen' biedt voor het eerst de mogelijkheid om in één stap in een gespreide korf van duurzame fondsen te beleggen.Het is een mooi gespreide portefeuille die een antwoord biedt op brandend actuele maatschappelijke thema's. Fondsbeheerders spelen op een dynamische manier in op de marktomstandigheden en sturen voortdurend bij op basis van financiële en duurzame criteria.Het rendement hoeft niet te lijden onder de keuze voor duurzaamheid. Bedrijven die respectvol omgaan met mens en milieu, zijn op lange termijn vaak winnaars. Ook door op deugdelijk bestuur te focussen, vermijdt 'Duurzaam MeGreen' negatieve verrassingen in de portefeuille. Kortom: een duurzame aanpak kan juist een extra bron van rendement zijn.