De actualiteit bewijst dat een vermogen actief moet worden beheerd en opgevolgd, om het te beschermen. "Sinds de kamercommissie Financiën besliste om de zogenaamde 'kaasroute' af te sluiten, staat onze telefoon roodgloeiend", vertelt Isabelle Verhulst van Belfius Wealth Analysis & Planning. "Binnenkort zal het immers niet langer mogelijk zijn om belastingvrij roerende goederen zoals spaargeld en aandelen te schenken via een Nederlandse notaris. Omdat die akte niet in België moet worden geregistreerd, is zo'n gift in principe vrij van schenkingsrechten. Maar de wetgever maakt met ingang van 1 december een einde aan deze fiscale techniek."

"Meteen nadat het nieuws bekend raakte, hebben wij onze private banking-klanten op de hoogte gebracht. We merken dat heel wat mensen nu met vragen zitten en advies willen. Enerzijds zijn er families die ver gevorderd waren in de oefening om het vermogen over te dragen, en die nu snel een afspraak bij de notaris willen. Anderzijds zien we ook dat deze politieke beslissing veel klanten aan het denken zet. Ze willen weten hoe ze in de nabije toekomst hun overdracht kunnen organiseren."

Hoe komt een vermogens- of successieplanning eigenlijk tot stand?

Isabelle Verhulst: "Het is de private banker die als vaste contactpersoon voor onze klanten nagaat of er een behoefte is. Hij ontmoet zijn klanten op geregelde tijdstippen en bespreekt hun situatie. Maar de wet op de financiële planning verbiedt dat hij naast beleggingsadvies ook een vermogensplanning zou opmaken. Zo komen de experts van mijn team in beeld."

"Onze eerste rol is vragen stellen: wat is de huidige privé- en professionele situatie? Waaruit bestaat het vermogen en wat zijn de toekomstige wensen? Hoe ziet het pensioen er idealiter uit? Is de structuur van het vermogen aangepast aan de familiale situatie? Zijn er voldoende garanties voor de langstlevende partner en de kinderen? Zijn er specifieke persoonlijke situaties - denk aan een kind met een beperking - waarmee we rekening moeten houden? Wij weten uit ervaring hoe je deze discussies het beste aanbrengt."

"Op basis van al die informatie zetten we een gedetailleerde vermogensplanning op papier, die we opnieuw met de klant bespreken. We werken volledig op maat van de klant en zijn situatie. Na een korte bezinningstijd kunnen we vervolgens alle nodige stappen zetten om die vermogensplanning concreet vorm te geven. Denk aan het aanpassen van een huwelijkscontract, het uitwerken van een zorgvolmacht, tot en met het opzetten van een beheervehikel."

"Bij een successieplanning ligt de focus op de overdracht naar de volgende generatie. Daar bestuderen we de verschillende mogelijkheden om het vermogen, zowel roerend als onroerend, in de beste omstandigheden door te geven. Onze experts zijn steeds op de hoogte van de juridische en fiscale actualiteit zodat ze te allen tijde de planning verder kunnen verfijnen. Want het blijft een complexe materie."

Isabelle Verhulst: Head of Wealth Analysis & Planning

Ondernemers met een familiebedrijf moeten ook hun bedrijf overlaten. Hoe begeleidt u dat proces?

Christophe Borreman: "Acht van de twaalf experts van Belfius Business & Wealth Services zijn gespecialiseerd in de overdracht van ondernemingen. We bekijken samen met de huidige eigenaar de verschillende mogelijkheden: een familiale opvolging via een schenking of verkoop aan de kinderen, het openstellen van het aandeelhouderschap voor derde partijen, een management buy-out of management buy-in, ... Er zijn veel mogelijkheden. De belangrijkste vraag is eigenlijk: hoe geven we het bedrijf een duurzame toekomst? En welk moreel testament wil de bedrijfsleider nalaten?"

"We zijn een echte coach in dat denkproces. We kunnen een neutrale rol spelen in de vaak emotioneel geladen discussie tussen ouders en hun kinderen. Vergeet niet dat het familiebedrijf voor vele mensen ook hun kind is. We objectiveren tevens de discussie over de waardering van het bedrijf. Indien nodig, begeleiden we de overname: wie zijn mogelijke geschikte kandidaten? Hoe kijken overnemers naar de onderneming? Wat hebben ze ervoor over? Zo leggen we de basis voor een overdracht. We helpen de deal te structureren, maar we komen niet tussen in de onderhandelingen zelf."

Christophe Borreman: Head of Business & Wealth Services Brussel en Wallonië

Hoeveel tijd vergt zo'n proces?

Isabelle Verhulst: "Zo'n traject vraagt steeds een gedegen voorbereiding. In een aantal gevallen gaat het snel, maar meestal duurt het enkele jaren vooraleer alles besproken en geregeld is. Grondig voorbereidend werk is eveneens belangrijk vanuit fiscaal oogpunt. Want als een bedrijfsleider plots overlijdt, kunnen de successierechten hoog oplopen, met mogelijk het stopzetten van het bedrijf en verloren jobs tot gevolg."

Christophe Borreman: "Wist u dat jaarlijks 25.000 Belgische familiebedrijven een nieuwe eigenaar krijgen? In de nabije toekomst wil Belfius daarom een platform creëren waar overlaters en overnemers met elkaar in contact kunnen komen, net omdat het economisch zo'n cruciaal gegeven is. We willen daar als Belgische bank-verzekeraar onze verantwoordelijkheid in opnemen."

Een bedrijfsoverdracht luidt een nieuwe fase in het leven van de ondernemer. Wat nu?

Isabelle Verhulst: "De overlater zal een vermogen ontvangen. Als hij met pensioen gaat, vallen zijn vaste inkomsten weg en dat moet gecompenseerd worden. Dit is het moment bij uitstek om een vermogensplanning op te maken of om ze te actualiseren. We maken uitgebreide cashflow-analyses om inkomsten en uitgaven op elkaar af te stemmen en het vermogen verder te beheren."

Christophe Borreman: "Daarnaast hebben we ook klanten die zich ontpoppen tot 'serial entrepreneur'. Ze richten een nieuw bedrijf op of investeren in andere firma's. We hebben klanten die al hun vierde of vijfde overname hebben afgerond. Ze zijn jonger, pakweg 45 jaar, en hebben ook andere bezorgdheden... Wat als ze plots wegvallen, nog voor de kinderen volwassen zijn? Hoe kan hun toekomst dan worden beschermd? Ook daar zorgen onze teams voor de nodige gemoedsrust."

De jongste jaren gaat er meer aandacht naar filantropie. Merkt u dat ook bij uw klanten?

Isabelle Verhulst: "Onze klanten vragen geregeld om via een legaat een specifiek goed doel te ondersteunen. Op die manier kunnen ze vanuit hun persoonlijke interesse, beleving of overtuiging iets terugdoen voor de maatschappij. In sommige gevallen is dat ook fiscaal een interessante piste. Ik denk bijvoorbeeld aan kinderloze koppels die aan hun familie willen schenken. In zo'n situatie lopen de successierechten erg hoop op. Een duolegaat kan dan een mooie oplossing zijn. Al zijn er in Vlaanderen wel plannen om deze techniek af te schaffen."

Christophe Borreman: "Filantropie is ook een vorm van zingeving. Wij hadden een echtpaar als klant, dat hun dochter verloor aan de gevolgen van leukemie. Die mensen wilden een eigen fonds oprichten dat het onderzoek naar leukemie ondersteunt. Dat nominaal fonds houdt nu de herinnering aan hun dochter levend. En zo zijn er vele voorbeelden. We zien trouwens ook dat steeds meer bedrijven investeren in fondsen met een filantropisch doel."

Isabelle Verhulst: "Voor filantropie werken we trouwens samen met een ecosysteem van partners zoals de Koning Boudewijnstichting. We zoeken met onze klanten naar de meest geschikte oplossing. Dat kan een bestaand goed doel zijn, een externe partij of zelfs het opzetten van een eigen stichting, met de garantie dat die voor altijd blijft voortbestaan."

De actualiteit bewijst dat een vermogen actief moet worden beheerd en opgevolgd, om het te beschermen. "Sinds de kamercommissie Financiën besliste om de zogenaamde 'kaasroute' af te sluiten, staat onze telefoon roodgloeiend", vertelt Isabelle Verhulst van Belfius Wealth Analysis & Planning. "Binnenkort zal het immers niet langer mogelijk zijn om belastingvrij roerende goederen zoals spaargeld en aandelen te schenken via een Nederlandse notaris. Omdat die akte niet in België moet worden geregistreerd, is zo'n gift in principe vrij van schenkingsrechten. Maar de wetgever maakt met ingang van 1 december een einde aan deze fiscale techniek.""Meteen nadat het nieuws bekend raakte, hebben wij onze private banking-klanten op de hoogte gebracht. We merken dat heel wat mensen nu met vragen zitten en advies willen. Enerzijds zijn er families die ver gevorderd waren in de oefening om het vermogen over te dragen, en die nu snel een afspraak bij de notaris willen. Anderzijds zien we ook dat deze politieke beslissing veel klanten aan het denken zet. Ze willen weten hoe ze in de nabije toekomst hun overdracht kunnen organiseren."Isabelle Verhulst: "Het is de private banker die als vaste contactpersoon voor onze klanten nagaat of er een behoefte is. Hij ontmoet zijn klanten op geregelde tijdstippen en bespreekt hun situatie. Maar de wet op de financiële planning verbiedt dat hij naast beleggingsadvies ook een vermogensplanning zou opmaken. Zo komen de experts van mijn team in beeld.""Onze eerste rol is vragen stellen: wat is de huidige privé- en professionele situatie? Waaruit bestaat het vermogen en wat zijn de toekomstige wensen? Hoe ziet het pensioen er idealiter uit? Is de structuur van het vermogen aangepast aan de familiale situatie? Zijn er voldoende garanties voor de langstlevende partner en de kinderen? Zijn er specifieke persoonlijke situaties - denk aan een kind met een beperking - waarmee we rekening moeten houden? Wij weten uit ervaring hoe je deze discussies het beste aanbrengt.""Op basis van al die informatie zetten we een gedetailleerde vermogensplanning op papier, die we opnieuw met de klant bespreken. We werken volledig op maat van de klant en zijn situatie. Na een korte bezinningstijd kunnen we vervolgens alle nodige stappen zetten om die vermogensplanning concreet vorm te geven. Denk aan het aanpassen van een huwelijkscontract, het uitwerken van een zorgvolmacht, tot en met het opzetten van een beheervehikel.""Bij een successieplanning ligt de focus op de overdracht naar de volgende generatie. Daar bestuderen we de verschillende mogelijkheden om het vermogen, zowel roerend als onroerend, in de beste omstandigheden door te geven. Onze experts zijn steeds op de hoogte van de juridische en fiscale actualiteit zodat ze te allen tijde de planning verder kunnen verfijnen. Want het blijft een complexe materie."Christophe Borreman: "Acht van de twaalf experts van Belfius Business & Wealth Services zijn gespecialiseerd in de overdracht van ondernemingen. We bekijken samen met de huidige eigenaar de verschillende mogelijkheden: een familiale opvolging via een schenking of verkoop aan de kinderen, het openstellen van het aandeelhouderschap voor derde partijen, een management buy-out of management buy-in, ... Er zijn veel mogelijkheden. De belangrijkste vraag is eigenlijk: hoe geven we het bedrijf een duurzame toekomst? En welk moreel testament wil de bedrijfsleider nalaten?""We zijn een echte coach in dat denkproces. We kunnen een neutrale rol spelen in de vaak emotioneel geladen discussie tussen ouders en hun kinderen. Vergeet niet dat het familiebedrijf voor vele mensen ook hun kind is. We objectiveren tevens de discussie over de waardering van het bedrijf. Indien nodig, begeleiden we de overname: wie zijn mogelijke geschikte kandidaten? Hoe kijken overnemers naar de onderneming? Wat hebben ze ervoor over? Zo leggen we de basis voor een overdracht. We helpen de deal te structureren, maar we komen niet tussen in de onderhandelingen zelf."Isabelle Verhulst: "Zo'n traject vraagt steeds een gedegen voorbereiding. In een aantal gevallen gaat het snel, maar meestal duurt het enkele jaren vooraleer alles besproken en geregeld is. Grondig voorbereidend werk is eveneens belangrijk vanuit fiscaal oogpunt. Want als een bedrijfsleider plots overlijdt, kunnen de successierechten hoog oplopen, met mogelijk het stopzetten van het bedrijf en verloren jobs tot gevolg."Christophe Borreman: "Wist u dat jaarlijks 25.000 Belgische familiebedrijven een nieuwe eigenaar krijgen? In de nabije toekomst wil Belfius daarom een platform creëren waar overlaters en overnemers met elkaar in contact kunnen komen, net omdat het economisch zo'n cruciaal gegeven is. We willen daar als Belgische bank-verzekeraar onze verantwoordelijkheid in opnemen."Isabelle Verhulst: "De overlater zal een vermogen ontvangen. Als hij met pensioen gaat, vallen zijn vaste inkomsten weg en dat moet gecompenseerd worden. Dit is het moment bij uitstek om een vermogensplanning op te maken of om ze te actualiseren. We maken uitgebreide cashflow-analyses om inkomsten en uitgaven op elkaar af te stemmen en het vermogen verder te beheren."Christophe Borreman: "Daarnaast hebben we ook klanten die zich ontpoppen tot 'serial entrepreneur'. Ze richten een nieuw bedrijf op of investeren in andere firma's. We hebben klanten die al hun vierde of vijfde overname hebben afgerond. Ze zijn jonger, pakweg 45 jaar, en hebben ook andere bezorgdheden... Wat als ze plots wegvallen, nog voor de kinderen volwassen zijn? Hoe kan hun toekomst dan worden beschermd? Ook daar zorgen onze teams voor de nodige gemoedsrust."Isabelle Verhulst: "Onze klanten vragen geregeld om via een legaat een specifiek goed doel te ondersteunen. Op die manier kunnen ze vanuit hun persoonlijke interesse, beleving of overtuiging iets terugdoen voor de maatschappij. In sommige gevallen is dat ook fiscaal een interessante piste. Ik denk bijvoorbeeld aan kinderloze koppels die aan hun familie willen schenken. In zo'n situatie lopen de successierechten erg hoop op. Een duolegaat kan dan een mooie oplossing zijn. Al zijn er in Vlaanderen wel plannen om deze techniek af te schaffen."Christophe Borreman: "Filantropie is ook een vorm van zingeving. Wij hadden een echtpaar als klant, dat hun dochter verloor aan de gevolgen van leukemie. Die mensen wilden een eigen fonds oprichten dat het onderzoek naar leukemie ondersteunt. Dat nominaal fonds houdt nu de herinnering aan hun dochter levend. En zo zijn er vele voorbeelden. We zien trouwens ook dat steeds meer bedrijven investeren in fondsen met een filantropisch doel."Isabelle Verhulst: "Voor filantropie werken we trouwens samen met een ecosysteem van partners zoals de Koning Boudewijnstichting. We zoeken met onze klanten naar de meest geschikte oplossing. Dat kan een bestaand goed doel zijn, een externe partij of zelfs het opzetten van een eigen stichting, met de garantie dat die voor altijd blijft voortbestaan."